Metso laski liikkeelle uuden 300 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan

Metso laski liikkeelle uuden 300 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan

Metso laski liikkeelle uuden 300 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan
                                                                                                                
Metso Oyj:n pörssitiedote 31.5.2017 klo 19:50 paikallista aikaa

Metso julkisti eilen joukkovelkakirjojen vapaaehtoisen ostotarjouksen ja aikomuksensa laskea liikkeeseen uusia velkakirjoja. Metso on tänään laskenut liikkeelle uuden, 2024 erääntyvän joukkovelkakirjalainan. Laina lasketaan liikkeelle yhtiön 1,5 miljardin euron eurooppalaisen joukkovelkakirjaohjelman (EMTN) puitteissa.

Lainan määrä on 300 miljoonaa euroa, ja sen korko on seitsemänvuotisen koronvaihtosopimuksen viitekorko 0,417% + 77 korkopistettä. Lainan kiinteä nimelliskorko on 1,125 % ja emissiokurssi 99,586 %.

Laina ylimerkittiin selvästi ja liikkeeseenlaskuun osallistui yhteensä  72 sijoittajaa. Velkakirjoille haetaan listausta Luxemburgin Pörssissä, jossa Metson EMTN-ohjelma on listattu. Lainajärjestelyn pääjärjestäjinä toimivat Citigroup Global Markets Limited, Danske Bank A/S, Nordea Bank AB (publ) ja OP Yrityspankki Oyj.

Ilmoitetuilla järjestelyillä Metso haluaa pidentää tehokkaasti yhtiön velkojen eräpäivärakennetta.

Huomautus

Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä maissa, joissa kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevaa poikkeusta tai muun kyseisten maiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Japanissa. Nämä kirjalliset materiaalit eivät ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Mitään osaa arvopapereita koskevasta annista ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Palvelemme kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys-, öljy-, kaasu-, massa-, paperi- ja prosessiteollisuuksia. Autamme asiakkaitamme parantamaan toimintansa tehokkuutta, vähentämään riskejä ja lisäämään kannattavuutta ainutlaatuisen tietotaitomme, kokeneiden asiantuntijoidemme ja innovatiivisten ratkaisujemme avulla. Rakennamme yhdessä uutta, kestävää kasvua.

Tuotevalikoimaamme kuuluu kaivos- ja kivenmurskauslaitteita ja -järjestelmiä sekä teollisuusventtiileitä ja venttiiliohjaimia. Tuemme asiakkaitamme laajalla palveluvalikoimalla sekä maailmanlaajuisella yli 80 palvelukeskuksen ja noin 6 000 palveluammattilaisen verkoston avulla. Metsolle turvallisuus on ykkösasia.

Metson osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Vuonna 2016 yhtiön liikevaihto oli noin 2,6 miljardia euroa. Metso työllistää yli 11 000 henkeä yli 50 maassa. Expect results.
metso.com/fi, twitter.com/metsogroup

Lisätietoja antaa:
Minna Helppi, rahoitusjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3195

Metso Oyj

Eeva Sipilä
talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen
sijoittajasuhdejohtaja

jakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com