Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 ja 6 §:n mukainen ilmoitus: Valmet Oyj:n omistus Neleksestä

Neles Oyj:n pörssitiedote 18.9.2020 klo 15:00 paikallista aikaa

Neles Oyj on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 ja 6 pykälän mukaisen liputusilmoituksen Valmet Oyj:n omistusosuuden muutoksesta Neles Oyj:n osakkeiden kokonaismäärässä.

Valmet Oyj:n suora osakeomistus ylitti 25 prosentin kynnyksen 17.9.2020 ja oli 37 135 145 osaketta, mikä vastaa 25,14 prosenttia Neleksen osakkeiden kokonaismäärästä ja äänistä. Valmet Oyj:n osakkeiden ja osakkeiden hankintaan oikeuttavien rahoitusvälineiden yhteenlaskettu omistus on 39 768 206 osaketta, mikä vastaa 26,45 prosenttia Neleksen osakkeiden kokonaismäärästä ja äänistä. Neleksen osakkeiden ja äänten kokonaismäärä on 150 348 256 kappaletta.

Valmet Oyj:n osakkeet ja äänimäärät ilmoituksen mukaan:

6. Liputusvelvollisen (liputusvelvollisten) osuus:

 

% osakkeista ja äänistä (A)

% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B)

Yhteensä %
(A + B)

Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen

25,14 %

1,31 %

26,45 %

Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus

24,70 %

0,41 %

25,11 %

 

7. Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

 

Osakkeiden ja äänten lukumäärä, kpl

Osakkeiden ja äänten %-osuus

ISIN-koodi

Suora
(AML 9:5)

Välillinen
(AML 9:6 ja 7)

Suora
(AML 9:5)

Välillinen
(AML 9:6 ja 7)

FI4000440664

37 803 572

-

25,14 %

-

YHTEENSÄ A

37 803 572

25,14 %

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet

Rahoitusvälineen luonne

Eräpäivä

Toteutusaika

Toimitustapa

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten
%-osuus

Termiinisopimus

N/A

N/A

Osaketoimitus/
nettoarvon tilitys

1 964 634

1,31 %

 

 

 

YHTEENSÄ B

1 964 634

1,31 %

 

Neles Oyj

jakelu:

Nasdaq Helsinki

Tiedotusvälineet

www.neles.com

 

Neles on yksi johtavista prosessiteollisuuden kriittisten virtauksensäätöratkaisujen ja -palvelujen toimittajista. Asiantuntijatiimimme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme parantamaan prosessinsa suorituskykyä ja varmistamaan turvalliset materiaalivirrat. Neleksen osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Sen liikevaihto vuonna 2019 oli noin 660 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on noin 2 900 työntekijää 40 maassa. Neles syntyi osana Metso Oyj:n osittaisjakautumista ja kaupankäynti sen osakkeilla alkoi 1.7.2020.

 

neles.com/fi, Twitter