Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 ja 6 §:n mukainen ilmoitus: Société Générale SA (SG SA):n omistus Neleksestä

Neles Oyj:n pörssitiedote 17.9.2020 klo 13:00 paikallista aikaa

Neles Oyj on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 ja 6 pykälän mukaisen Neleksen osakkeita ja osakkeiden hankintaan oikeuttavia rahoitusvälineitä koskevan liputusilmoituksen, jonka mukaan Société Générale SA (SG SA):n hallinnoimien rahastojen yhteenlaskettu omistus ylitti 5 prosenttia 14.7.2020. Neleksen osakkeiden ja äänten kokonaismäärä on 150 348 256 kappaletta.

Société Générale SA (SG SA):n positio heidän ilmoituksensa mukaisesti:

6. Liputusvelvollisen (liputusvelvollisten) osuus:

 

% osakkeista ja äänistä (A)

% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B)

Yhteensä %

(A + B)

Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen

0,07 %

5,16 %

5,23 %

Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus

0,09 %

4,82 %

4,91 %

 

7. Tiedot omistus- ja äänioikeudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

YHTEENSÄ A

113,041

0,07 %

 

Osakkeiden ja äänten lukumäärä, kpl

Osakkeiden ja äänten %-osuus

ISIN-koodi

Suora
(AML 9:5)

Välillinen
(AML 9:6 ja 7)

Suora
(AML 9:5)

Välillinen
(AML 9:6 ja 7)

FI4000440664

113,041

-

0,07 %

-

 

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet

 

 

 

YHTEENSÄ B

7,755,089

5,16 %

Rahoitus-välineen

luonne

Eräpäivä

Toteutusaika

Toimitustapa

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten %-osuus

Right to recall lent securities

N/A

N/A

Osakeomistus

1,212,837

0,81 %

OTC Call Option on Basket

03/01/2033

03/01/2033 saakka

Käteinen

900,000

0,60 %

Certificate

03/01/2033

03/01/2033 saakka

Käteinen

599,823

0,40 %

Contract for Difference

N/A

N/A

Käteinen

21,344

0,01 %

Listed Call Option

03/01/2033

03/01/2033 saakka

Käteinen

2,060,800

1,37 %

Listed Call Warrant

03/01/2033

03/01/2033 saakka

Käteinen

2,960,285

1,97 %


Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstö alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia, tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi

%-osuus osakkeista ja äänistä

%-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta

Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä

Société Générale S.A.

0,07 %

3,19 %

3,26 %

Société Générale Effekten Gmbh

0 %

1,97 %

1,97 %

 

 

 

Neles Oyj

 

jakelu:

Nasdaq Helsinki

Tiedotusvälineet

www.neles.com

 

Neles on yksi johtavista prosessiteollisuuden kriittisten virtauksensäätöratkaisujen ja -palvelujen toimittajista. Asiantuntijatiimimme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme parantamaan prosessinsa suorituskykyä ja varmistamaan turvalliset materiaalivirrat. Neleksen osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Sen liikevaihto vuonna 2019 oli noin 660 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on noin 2 900 työntekijää 40 maassa. Neles syntyi osana Metso Oyj:n osittaisjakautumista ja kaupankäynti sen osakkeilla alkoi 1.7.2020.

 

neles.com/fi, Twitter