Metson ja Valmetin osakkeiden hankintamenon määrittäminen Suomen tuloverotuksessa

Valmet Oyj:n tiedote 7.2.2014

Metso Oyj:n Massa, paperi ja voimantuotanto -liiketoiminnat siirtyivät Valmet Oyj:lle Metson osittaisjakautumisessa 31.12.2013 ja Metson osakkeenomistajat saivat jakautumisvastikkeena Valmetin osakkeita (1:1). Jakautumisen johdosta Metson osakkeen alkuperäinen hankintameno jaetaan Suomen tuloverotuksessa Metson ja Valmetin osakkeiden välillä. Hankintameno vaihtelee osakkeiden alkuperäisestä hankinta-ajankohdasta riippuen. Hankintamenon määrittäminen on tarpeen verotusta varten osakkeiden luovutuksessa syntyvän voiton tai tappion laskemiseksi.

 Verohallinnon antaman ohjeen mukaan Metso Oyj:n ja Valmet Oyj:n osakkeiden hankintamenojen määrittämisessä käytetään ensimmäisen noteerauspäivän 2. tammikuuta 2014 painotettuja keskikursseja. Tällöin jakosuhteeksi muodostuu Verohallinnon ohjeen mukaan 78,80 % (Metso Oyj) ja 21,20 % (Valmet Oyj) Metso Oyj:n osakkeen alkuperäisestä hankintamenosta.

Esimerkki: Jos osakkeenomistaja on hankkinut ennen osittaisjakautumista Metson osakkeen hintaan 25,00 euroa, on Metson osakkeen hankintameno osittaisjakautumisen jälkeen 19,70 euroa (78,80 %) ja Valmetin osakkeen hankintameno 5,30 euroa (21,20 %).

Yllä kuvattu hankintamenon jakautuminen ei koske Suomen ulkopuolella asuvia osakkeenomistajia. Suosittelemme muussa maassa verovelvollisten osakkeenomistajien selvittävän oman veroasiantuntijansa kanssa tai paikallisen veroviranomaisen kanssa, miten osakkeen hankintameno määritetään heidän verotuksessaan

VALMET OYJ
Konserniviestintä


Valmet Oyj on maailman johtava sellu-, paperi- ja energiateollisuuden teknologia- ja palvelutoimittaja. 11 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen - joka päivä.

Valmetin asiakkailleen tarjoamat palvelut kattavat kaiken kunnossapidon ulkoistuksesta tehtaiden ja voimalaitosten parannuksiin ja varaosiin. Vahvan teknologiatarjoomamme ytimen muodostavat kokonaiset sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset.

Valmetilla on yli 200 vuoden teollisuushistoria, ja yhtiö syntyi uudestaan sellu-, paperi- ja voimantuotantoliiketoiminnan irtautuessa Metso Oyj:stä joulukuussa 2013. Valmetin liikevaihto vuonna 2013 oli noin 2,6 miljardia euroa. Valmetin tavoitteena on tulla maailman parhaaksi asiakkaidensa palvelussa.

Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal