Valmet IQ värinmittaus- ja säätökurssi

Kurssilla tutustutaan väriteorian perusteisiin ja käsitellään Valmet IQ:n värinmittaukseen ja -säätöön käyttämät ratkaisut

Training type: Scheduled

Start date: maalis 20, 2024

End date: maalis 21, 2024

Duration: Two training days

Location: Tampere, Suomi

Description: Kurssilla tutustutaan väriteorian perusteisiin ja käsitellään Valmet IQ:n värinmittaukseen ja -säätöön käyttämät ratkaisut

Objective: Kurssin käytyään henkilö tuntee värimittauksen peruskäsitteet ja ymmärtää Valmet IQ:n värimittauksen ja värisäädön toimintaperiaatteet.

Audience: Laatusäätöjärjestelmän kunnossapidosta vastaavat henkilöt

Pre-requisites: Valmet DNA -operointitaidot sekä Valmet IQ -peruskurssi tai Valmet IQ -laatumittausten kunnossapitokurssi

Registration information:

E-mail: training.automation@valmet.com

Deadline for registration: Mar 6, 2024

Tuition fee: 1420 EUR + ALV

Agenda:

1. päivä: 9:00 – 16:00

Väriteorian perusteet

Määritelmät ja standardit

Valolähteen merkitys

Värikoordinaattijärjestelmät

Spektristä värikoordinaatteihin

Väriaineiden spektrivasteet

Värin mittaaminen

Mittauksen virhelähteet

Online- ja laboratoriomittausten erot

Valmet IQ Web Color Measurement

Rakenne ja mittausperiaate

Kalibrointi

Standardisointi

Huolto

Käytännön harjoituksia 


2. päivä: 8:30 – 16:00

AutoCalibration Tool

Dynaamisen korrelaation määrittäminen

Rullakohtaisten L,a,b -arvojen syöttäminen

Valmet IQ Color MD control

Monimuuttujarakenne

Rajoitukset

Väriaineiden syöttö

Tuotantonopeuden myötäkytkentä

Optimointialgoritmin parameterit

Käytännön harjoituksia

Säädön suoritusvälin asettaminen

Hienoviritys: suodatus, postprocessing

Kustannusfunktion painotus

Spektrivasteen määrittäminen

Vianhakua 


Thank you for contacting us!

All messages from this form are processed. We will get back to you as soon as possible.

Learning services team