Valmet DNA Profinet liityntäkurssi

Koulutuksessa tutustutaan PROFINET-kenttäväyläliityntään Valmet DNA -järjestelmän näkökulmasta.

Training type: Scheduled

Start date: huhti 5, 2024

End date: huhti 5, 2024

Duration: One training day

Location: Tampere, Suomi

Description: Koulutuksessa tutustutaan PROFINET-kenttäväyläliityntään Valmet DNA -järjestelmän näkökulmasta. Liitynnän perusteista edetään Fieldbus-konfiguraattorilla luotavan väylämäärittelyn kautta väyläkonfiguraation lataukseen ja aktivointiin. Tarkastellaan myös PROFINET-liitynnän yhteydessä tehtävän sovellussuunnittelun sisältöä, tutustutaan PROFINET-väylältä saatavaan diagnostiikkaan ja väylän signaalien monitorointiin ylläpidon apuvälineinä.

Objective: Koulutukseen osallistunut tuntee PROFINET- väylän käyttömahdollisuudet Valmet DNA -järjestelmässä ja PROFINET-väylään tehtävän laitelisäyksen periaatteet.

Audience: Automaatiosta vastaavat, ylläpitohenkilökunta

Pre-requisites: Perustiedot Valmet DNA -järjestelmästä ja suunnitteluympäristöstä

Registration information: E-mail: training.automation@valmet.com

Deadline for registration: Mar 22, 2024

Tuition fee: 833 EUR + ALV

Agenda:

Päivä 1: 9.00 - 16.00


Yleistä PROFINET-liitynnästä

  • Uusia termejä
  • PROFIBUS vs. PROFINET vertailua

Väyläkomponentit ja kaapelointi


Prosessinohjauspalvelin


PCS PROFINET-väyläkonfiguraatio

  • Fieldbus-konfiguraattori
  • Laitetiedostot (GSDML)
  • Konfiguraatioon tehtävät muutokset
  • Konfiguraation lataus ja aktivointi


Valmet DNA -sovelluksen laatiminen, muutokset

  • PROFINET-tiedon luku prosessiohjauspalvelimelle
  • PROFINET-sovellus (Function Block Cad)


Diagnostiikkatoiminnot

  • Signaalien monitorointi, PNmon-ohjelma
  • VNC-yhteys EAS => ACN 

Thank you for contacting us!

All messages from this form are processed. We will get back to you as soon as possible.

Learning services team