PressPolar edustaa uutta telapinnoiteteknologiaa: Alhainen pyörimisvastus pienentää käyttöjen energiankulutusta

29.01.2014

Pyörällä ja autolla ajavat tietävät, että renkaiden alhainen pyörimisvastus säästää hikeä ja polttoainetta. Mutta entä telojen pyörimisvastus paperikoneella?

Osa puristintelojen pyörimisvastuksesta johtuu energiasta, joka häviää nippikontaktissa telapinnoitteen muodonmuutoksen ja siitä palautumisen kautta. Telapinnoitteen deformaatio on tietenkin erittäin toivottavaa nipin oikean pituuden ja kuormituksen kannalta, sillä ilman sitä paperirata voisi useassa tapauksessa mennä piloille ja vedenpoisto heiketä. Kun telapinnoitteen kovuuden eli sen elastisen moduulin on oltava jollain tietyllä tasolla, pinnoitemateriaalin muut ominaisuudet määrittelevät sen pyörimisvastuksen.

PressPolar-telapinnoitteet alentavat energiankulutusta

Energiansäästö on ollut yksi Valmetin telapinnoitteiden kehitysohjelman pääteemoista. Intensiivinen tutkimustyö koeajoineen on äskettäin tuottanut vaikuttavia, nyt julkaistavissa olevia tuloksia.

Valmetin uusi PressPolar-polyuretaanipinnoite tarjoaa uusia keinoja säästää energiaa. Uudentyyppisen polymeerimateriaalin ansiosta telapinnoitteen pyörimisvastus on vain murto-osa siitä, mitä se on perinteisissä telanpinnoitteissa. PressPolar on ensisijaisesti tarkoitettu raskaasti kuormitetuille puristinteloille (viivakuorma 300-350 kN/m), joiden pinnoite eniten altistuu deformaatiolle nippikuormien alla.

PressPolar-pinnoitteella saadaan merkittäviä säästöjä käyttöjen energiankulutuksessa jopa alhaisilla nopeuksilla. Esimerkiksi 40 kW:n pienennys käyttöjen kuluttamassa energiassa merkitsee 340 MWh:n säästöä vuositasolla. Syntyvät säästöt voivat nousta 30 000 euroon vuodessa paikallisista energian hinnoista riippuen. Säästöt on todennettu paitsi teoriassa myös oikeilla tuotantokoneilla.

PressPolar-pinnoitteet toimivat ilman sisäistä vesijäähdytystä, mikä aikaansaa säästöjä vedenpumppaus- ja jäähdystysjärjestelmien kunnossapidossa. Myöskään veden diffuusiota ei esiinny pinnoitemateriaalin sisällä. Lisäksi PressPolar on yksi kaikkein eniten hankausta ja kulutusta kestävistä polyuretaanipohjaisista telapinnoitemateriaaleista markkinoilla.