Valmet toimittaa selluteknologiaa DS Smithille Portugaliin

Valmet Oyj:n lehdistötiedote 19.6.2023 klo 13.00

Valmet on saanut tilauksen uudesta soodakattilasta ja nykyisen haihduttamon uudistamisesta DS Smithin Vianan sellu- ja paperitehtaalle Portugaliin. Toimitusprojektien on määrä käynnistyä vuoden 2025 alkupuoliskolla.

Tilaus sisältyi Valmetin vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen saatuihin tilauksiin. Tilauksen arvoa ei julkisteta.

Selluteknologiatoimitus on osa DS Smithin investointiohjelmaa, jonka tavoitteena on päivittää Vianan tehdas uusimmilla koneilla hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.

"DS Smith on sitoutunut johtamaan siirtymistä kiertotalouteen. Paperinvalmistustoimintomme eri puolilla Eurooppaa ja Pohjois-Amerikkaa keskittyvät tuottamaan paperia, jota tarvitaan vastaamaan vastuullisten pakkausten kasvavaan kysyntään. Viana on suurimpia tehtaitamme, joten sillä on merkittävä asema sitoumuksessamme pysyä markkinoiden eturintamassa ja näyttää suuntaa, kun paperiteollisuus kirii kohti nollapäästöjä", sanoo DS Smithin paperi- ja kierrätysyksikön johtaja Niels Flierman.

"Toimituksemme DS Smithin Vianan tehtaan talteenottoalueelle auttaa parantamaan tehtaan energiatehokkuutta, vähentämään päästöjä ja parantamaan koko sellun tuotantoprosessin käytettävyyttä. Soodakattila- ja haihduttamotoimitus on jatkoa viime vuonna aloitetulle meesauunin uudistamishankkeelle. Olemme tehneet DS Smithin kanssa erinomaista yhteistyötä aiemmissa projekteissa ja odotamme sitä myös tässä hankkeessa”, sanoo talteenottoliiketoiminnan johtaja Jussi Mäntyniemi Valmetin Sellu- ja energia -liiketoimintalinjalta.

Teknistä tietoa toimituksesta

Uuden soodakattilan toimitus Vianan tehtaalle sisältää korkean energiantuotannon soodakattilan, siihen liittyvät päästöjenhallintajärjestelmät ja tehtaan hajukaasujen (NCG) käsittelyn. Valmet toteuttaa projektin laajalla toimituslaajuudella. Soodakattilan korkean energiantuotannon ominaisuudet maksimoivat tehtaan energian ja höyryntuotannon tehokkuuden. Päästöjenhallintaratkaisuihin kuuluu Valmetin sähkösuodatin, joka varmistaa tehokkaan hiukkasten poiston ja alhaiset päästöt. Soodakattilaa ohjataan Valmet DNA -automaatiojärjestelmällä, ja se sisältää Valmetin kehittyneen prosessinohjausjärjestelmän (APC) ja operaattoreiden koulutussimulaattorin.


Havainnekuva Valmet Recovery Boiler -soodakattilasta

Haihduttamon uudistaminen sisältää kuusivaiheisen haihduttamoratkaisun, jossa on Valmet Tubel- ja Tube-teknologioiden yhdistelmä, mikä takaa erinomaisen käytettävyyden ja mekaanisen luotettavuuden. Uudistus lisää lämmitysalaa 10 100 neliömetrillä. Prosessi on suunniteltu erinomaiseen lauhteen erotteluun ja käsittelyyn ja näin tuottamaan puhdasta lauhdetta uudelleen käytettäväksi tehtaan muissa prosesseissa, kuten pesussa.

Tietoja asiakkaasta DS Smith

DS Smith on maailmanlaajuisesti johtava kestävän kehityksen mukaisten kuitupohjaisten pakkausten toimittaja, jota tukevat kierrätys- ja paperinvalmistustoiminnot. Yhtiöllä on keskeinen rooli eri alojen arvoketjussa esim. sähköisessä kaupankäynnissä, kulutustavaroissa ja teollisuudessa. Yritys toimii yli 30 eri maassa ja työllistää yli 30 000 henkilöä. DS Smith Vianan paperitehdas sijaitsee Pohjois-Portugalissa. DS Smith osti aiemmin Europac Kraft Viana nimellä toimineen tehtaan vuonna 2018.

VALMET
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Jussi Mäntyniemi, johtaja, talteenottoliiketoiminta, Sellu ja energia, Valmet, puh. 040 769 8154

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Automaatiojärjestelmillämme ja virtauksensäätöratkaisuillamme palvelemme vielä laajempaa prosessiteollisuuden asiakaskuntaa. 17 500 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen – joka päivä.

Yhtiöllä on yli 220 vuoden teollinen historia ja vahva näyttö jatkuvasta parantamisesta ja uudistumisesta. Vuonna 2022 yhtiö saavutti merkittävän merkkipaalun, kun virtauksensäätöyhtiö Neles sulautui Valmetiin. Valmetin liikevaihto vuonna 2022 oli noin 5,1 miljardia euroa. 

Valmetin osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä, ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa. 

Seuraa meitä valmet.fi Twitter | Twitter (IR) | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | Instagram (IR) | 

Henkilötietojen käsittely