Pääomarakenteen hallinta

Pääomarakenteen hallinnan tavoitteena on turvata liiketoiminnan toimintaedellytykset, varmistaa joustava pääsy pääomamarkkinoille sekä varmistaa riittävä rahoitus kilpailukykyisin ehdoin. Pääomarakenteen hallinta Valmet-konsernissa kattaa sekä oman pääoman että korolliset lainat. Oma pääoma oli 31. joulukuuta 2022 yhteensä 2 501 miljoonaa euroa (1 332 milj. euroa) ja korolliset lainat yhteensä 710 miljoonaa euroa (417 milj. euroa).

Valmet ei ole julkaissut pitkäaikaiseen pääomarakenteeseensa liittyvää tavoitetasoa. Tästä huolimatta Valmetin tavoitteena on ylläpitää vahva pääomarakenne säilyttääkseen asiakkaiden, sijoittajien, velkojien ja markkinoiden luottamuksen. Valmetin hallitus arvioi pääomarakennetta säännöllisesti ja sen operatiivisesta hallinnoinnista vastaa konsernirahoitus. Lainasopimukset sisältävät tavanomaisia kovenanttiehtoja, jotka Valmet täyttää selvästi tilinpäätöshetkellä. Valmetilla ei ollut 31. joulukuuta 2022 luottoluokitusta.

Nettovelkaantuneisuusaste vuoden lopussa oli 20 prosenttia (-7 %) ja omavaraisuusaste 49 prosenttia (42 %). Korolliset velat olivat 809 miljoonaa euroa (477 milj. euroa) ja korolliset nettovelat 502 miljoonaa euroa (-88 milj. euroa) katsauskauden lopussa. Korollisten velkojen kasvu johtuu pääasiassa Neleksen yhdistelemisestä Valmetiin.