Rahoitusriskien hallinta

Valmetin maailmanlaajuiseen toimintaan liittyy erilaisia liiketoiminta- ja rahoitusriskejä. Rahoitusriskien hallinnasta vastaa keskitetysti konsernirahoitus Valmetin hallituksen vuosittain hyväksymän kirjallisen rahoituspolitiikan mukaisesti. Konsernirahoitus tunnistaa ja arvioi rahoitusriskejä sekä suojautuu niiltä tiiviissä yhteistyössä tytäryhtiöiden kanssa. Konsernirahoitus toimii tytäryhtiöiden vastapuolena, hoitaa keskitetysti ulkoista varainhankintaa ja vastaa rahavarojen hoidosta ja tarvittavista suojaustoimista. Tavoitteena on minimoida rahoitusriskien epäsuotuisia vaikutuksia Valmetin taloudelliseen tulokseen.

Lue lisää Valmetin rahoitusriskien hallinnasta vuoden 2023 tilinpäätöksestä.

Herkkyysanalyysi

Rahoitusriskien yhteydessä esitetyt herkkyysanalyysiluvut perustuvat tilinpäätösajankohdan riskipositioihin. Herkkyysanalyysiä tehtäessä oletetaan vain yhden rahoitusinstrumentin arvoon vaikuttavan tekijän, kuten koron tai valuuttakurssin, muuttuneen. Valmetin herkkyyslaskelmat perustuvat jokseenkin mahdolliseen muutokseen asianomaisessa riskimuuttujassa. Jokseenkin mahdollisen muutoksen oletetaan olevan 1 prosenttiyksikön (100 korkopisteen) muutos koroissa ja 10 prosentin muutos valuuttakursseissa ja hyödykkeiden hinnoissa.