Valmet toimittaa kattavasti varustetun hienopaperikonelinjan ja soodakattilan Sun Paperin Beihain tehtaalle Kiinaan

Valmet Oyj:n lehdistötiedote 27.4.2020 klo 11:00

Valmet toimittaa hienopaperikone- ja massanvalmistuslinjat laajoine automaatioratkaisuineen sekä uuden soodakattilan Sun Paperin Beihain tehtaalle Kiinaan. Tämän lisäksi toimitukseen kuuluu toinen massanvalmistuslinja toiselle Sun Paperin tehtaalle. Uusi korkeakapasiteettinen hienopaperikonelinja suunnitellaan korkealuokkaisten, päällystämättömien selluhieno­pape­reiden (WFU) valmistukseen, ja soodakattila on suunniteltu korkeaan energiantuotantoon ja alhaisiin päästöihin. Paperikonelinjan ja soodakattilan käyttöönotot on suunniteltu vuodelle 2021.

Soodakattilan tilaus sisältyi Valmetin vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen saatuihin tilauksiin, ja paperikonelinja sisältyy toisen neljänneksen saatuihin tilauksiin. Tilausten arvoja ei julkisteta. Tämän tyyppisten ja toimituslaajuisten tilausten kokonaisarvo on tyypillisesti noin 130-150 miljoonaa euroa.

Valmetin toimitus on osa Sun Paperin uutta Beihain tehdasta, jonka sellun ja paperin tuotantokapasiteetti on kokonaisuudessaan valmistuttuaan yhteensä 3,5 miljoonaa tonnia vuodessa. Tehdas rakennetaan kahdessa vaiheessa noin viiden vuoden aikana.

”Tavoitteenamme tässä projektissa on rakentaa maailmanluokan tehdas. Halusimme valita edistyksellisen ja luotettavan tekniikan, jota on turvallista käyttää. Valitsimme Valmetin aiemmissa projekteissamme tehdyn hyvän yhteistyön johdosta. Valmet myös pystyi vastaamaan asettamiimme tavoitteisiin hyvin”, sanoo Sun Paperin talteenottolinjan projektipäällikkö Fei Da.

”Valmet on merkittävin toimija näin leveiden ja nopeiden paperikoneiden toimittajana. Hyvät referenssimme ja niiden erinomaiset käyttöönotot ovat vahvistaneet asemaamme entisestään. Asiakkaillemme on todellinen etu, että pystymme toimittamaan kokonaiset paperin­valmistuslinjat massanvalmistuksesta pituusleikkureihin. Tärkeimmät komponentit ja suurin osa suunnittelusta tehdään Suomessa, loput paikallisesti Kiinassa. Työmäärä jakautuu karkeasti puoleen Suomen ja Kiinan välillä”, kertoo Valmetin Kiinan maajohtaja Xiangdong Zhu.

"Hyväksi todistetun kattilatekniikkamme avulla pystyimme vastaamaan asiakkaamme asettamiin korkeisiin hyötysuhdevaatimuksiin ja alhaisiin päästörajoihin. Hyödynnämme tässä projektissa maailmanlaajuista organisaatiotamme - suurin osa projektinhallinnasta, valmistuksesta ja ostoista tehdään paikallisesti Kiinassa ja suunnittelu muissa Valmetin toimipaikoissa", sanoo Valmetin talteenottoliiketoimintayksikön johtaja Jussi Mäntyniemi.

Havainnekuva Sun Paperin uudelle Beihain massa- ja paperitehtaalle toimitettavasta Valmetin paperikoneesta.

Havainnekuva Valmetin soodakattilasta, joka toimitetaan Sun Paperin uudelle Beihain sellu- ja paperitehtaalle. 

Tietoja korkealaatuisen hienopaperin valmistuslinjasta

Valmetin toimitus käsittää kokonaisen hienopaperinvalmistuslinjan (PM 1) massanvalmistuksesta konerullankäsittelyyn ja kahdelle pituusleikkurille sisältäen
ilma-, kemikaali- ja prosessijärjestelmät sekä käyttöönotonaikaiset vara- ja kulutusosat sekä paperikoneen kudokset. Valmetin paperinvalmistuslinjan suunnittelussa keskitytään yhteen tärkeimmistä hienopaperin valmistuksen avaintekijöistä eli koneen ajettavuuteen.

PM 1:n massanvalmistustoimitus sisältää havupuu-, lehtipuu- ja BCTMP-massanvalmistuslinjat (valkaistu kemi-termomekaaninen massa), hylynkäsittelyn, massasekoittimen ja kiertovesijärjestelmän. Toiselle tehtaalle tuleva PM 39:n massanvalmistus on toimitukseltaan hyvin samanlainen kuin PM 1:llä.

Laajaan automaatiotoimitukseen kuuluu hajautettu Valmet DNA -ohjausjärjestelmä sisältäen prosessi-, kone- ja käytönohjaukset sekä kunnonvalvonnan. Toimituksessa on mukana myös märänpään analysaattorit ja Valmet IQ -laadunhallintajärjestelmä profilointeineen. Automaatioratkaisuilla koko tuotantoprosessi ja lopputuotteen laatu voidaan optimoida maksimaalisten liiketoimintatulosten saavuttamiseksi.

Viiraltaan 11 150 mm leveä kone tuottaa päällystämättömiä sellupaperilaatuja neliömassa-alueella 50-100 g/m2. Koneen suunnittelunopeus on 1 800 m/min ja vuosituotanto 500 000 tonnia paperia.

Tietoja korkean energiantuotannon soodakattilasta

Valmetin toimitukseen sisältyy uusi korkean energiantuotannon soodakattila, jonka kapasiteetti on 4 600 tonnia kuiva-aineita päivässä. Soodakattilassa on energiantuotannon tehokkuutta lisääviä ominaisuuksia, mukaan lukien syöttöveden monivaiheinen esilämmitys ja lämmön talteenotto savu- ja hönkäkaasuista palamisilmaan. Kattila on suunniteltu polttamaan tehtaan hajukaasut ja täyttämään tiukat päästörajat. Monitasoinen ilmajärjestelmä auttaa optimoimaan palamisen ja näin saavuttamaan alhaiset typenoksidi- ja rikkidioksiditasot.

Tietoja asiakkaasta Sun Paper

Sun Paper on yksi vuonna 1982 perustetun Shandong Sun Holdings Group -konsernin tytäryhtiöistä. Tällä hetkellä Sun Paperilla on kaksi tehdasta Kiinan Shandongin maakunnassa, joiden paperin ja kartongin tuotantokapasiteetti on noin 4 miljoonaa tonnia vuodessa ja sellun tuotantokapasiteetti 1,3 miljoonaa tonnia vuodessa. Yhtiöllä on tehdas myös Laosissa, joka tuottaa vuodessa 300 000 tonnia liukosellua ja 400 000 tonnia kierrätysmassaa. Heinäkuussa 2019 Sun Paper perusti kokonaan omistamansa tytäryhtiön Guangxi Sun Paperin integroidun sellu- ja paperitehtaan rakentamiseksi Beihaihin.

VALMET
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Xiangdong Zhu, Kiinan maajohtaja, Valmet, puh. +8613801795775 
Mika Ollikainen, myynti- ja markkinointijohtaja, Kartonki- ja paperitehtaat, Paperit-liiketoimintalinja, Valmet, puh. +358 45 271 1711 
Jussi Mäntyniemi, johtaja, talteenottoliiketoimintayksikkö, Sellu ja energia -liiketoimintalinja, Valmet, puh. +358 40 769 8154

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Tavoitteemme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa.  
  
Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin edistykselliset palvelut ja automaatioratkaisut parantavat asiakkaidemme tuotantoprosessien luotettavuutta ja suorituskykyä sekä tehostavat raaka-aineiden ja energian käyttöä. 
  
Valmetin liikevaihto vuonna 2019 oli noin 3,5 miljardia euroa. Yli 13 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen - joka päivä. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä. 
  
Lue lisää www.valmet.fiwww.twitter.com/valmetglobal  

Henkilötietojen käsittely