Top 3 puheenaiheet Q3 tuloksesta

31.10.2019

Valmetin Q3/2019 tulos ylitti selvästi konsensusennusteet saaduissa tilauksissa, EBITA-tuloksessa ja kannattavuudessa. Se näkyi tulosjulkistuksen jälkeen saamissamme kysymyksissä - tässä yleisimmät teemat.

EBITA-marginaalin parantuminen

Valmetin vertailukelpoinen EBITA-marginaali oli 9,5 % kolmannella neljänneksellä, 1,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kaudella Q3/2018. Viimeisen 12 kuukauden marginaali oli 9,1 %, Valmetin historian korkein. Analyytikot pohtivat, miten tämä kannattavuustaso on saavutettu, ja millaista kannattavuutta Valmetilta voi odottaa jatkossa.

Johto listasi useita syitä kannattavuuden parantumiselle. Kolmannella neljänneksellä suurempi osa liikevaihdosta tuli vakaasta liiketoiminnasta (Palvelut ja Automaatio) kuin vertailukaudella, ja vakaan liiketoiminnan kannattavuus on projektiliiketoimintaa parempi. Laatukustannukset ovat laskeneet viime vuosina, ja projektien toteuttamisessa on nähtävissä parannus. Jo usean kvartaalin ajan olemme välttyneet merkittäviltä projektitappioilta. Itseasiassa kaikissa projektiliiketoiminnoissamme toimitettujen projektien marginaali on nyt tyypillisesti parempi kuin myyntivaiheessa laskettu. Myös hinnoittelussa on tapahtunut jonkin verran parannusta. Tehtyjen yritysostojen kannattavuus on ollut odotetulla tasolla, joten nekin ovat vaikuttaneet kannattavuuden parantumiseen.

Valmetin kannattavuustavoite on 8–10 prosentin vertailukelpoinen EBITA-marginaali. Rullaavan 12 kuukauden kannattavuus on ollut tässä haarukassa viimeiset kolme vuosineljännestä, ja markkina odottaa Valmetin nostavan tavoitettaan. Johto haluaa ensin keskittyä saavuttamaan nykyisen tavoitetason myös vuoden ajalta. Toimitusjohtaja kommentoi kuitenkin, että ottaen huomioon Valmetin teknologian tason, markkina-aseman ja tärkeyden asiakkailleen, voidaan yhtiöltä vaatia nykyistäkin parempaa kannattavuutta.

Palvelut- liiketoimintalinjan kasvu

Valmetin toisen neljänneksen tuloksessa suurin huoli oli Palveluiden tilausten lasku, kun mukaan ei lueta ostettujen yritysten saamia tilauksia. Q3:lla tilaukset ilman ostettuja liiketoimintoja olivat edellisvuoden tasolla (+1%). Markkina-aktiviteetti on ollut hiljaisempaa Kiinassa, Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa, mikä on linjassa näitä alueita koskevien talousuutisten kanssa. Tammi–syyskuussa tilaukset Energia ja ympäristö-, sekä Prosessiosat-liiketoimintayksiköissä kasvoivat verrattuna vuoteen 2018, ja Telat ja Kudokset pysyivät viime vuoden tasolla. Tehdasparannukset on Palveluiden ainoa liiketoimintayksikkö, jossa saadut tilaukset laskivat tammi–syyskuussa. Kolmannella neljänneksellä Tehdasparannusten tilaukset olivat viime vuoden tasolla.

Johto kommentoi tilannetta sanoen, että Palveluiden liikevaihdon kasvattaminen on tavoitteena myös vähemmän aktiivisessa markkinassa. Valmetin kattava myyntiverkosto ja alan laajin tuotevalikoima tukee tämän tavoitteen saavuttamisessa. Voimme myydä lisää palveluita nykyisille asiakkaille. Johdon fokus on myynnin johtamisessa ja Valmetin markkinaosuuden kasvattamisessa.

“Taloudellisessa laskusuhdanteessa meillä tulee olemaan vaikeuksia kasvaa, kuten kaikilla muillakin. Mutta pitkällä tähtäimellä meillä on Palveluissa edelleen orgaanista kasvupotentiaalia”, toimitusjohtaja Pasi Laine sanoi.

Laivojen rikkipesurit

Kuten vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä, nytkin rikkipesuritilaukset olivat korkealla tasolla, yhteensä 93 miljoonaa euroa. Rikkipesurien näkymä koko vuodelle on hyvä, mutta tilaukset eivät tule yltämään viime vuoden 190 miljoonaan euroon.

Liikevaihto rikkipesureista kirjataan kun tilaus on toimitettu. Kysymykseen näiden projektien kannattavuudesta johto vastasi olevansa siihen tyytyväinen. Rikkipesuriprojektit ja niiden riskit eivät ole isoja, eikä Valmetilla ole ollut vaikeuksia pesureiden toimitusten tai asennusten kanssa.