Korkeat saadut tilaukset Q2:lla ylittivät markkinoiden odotukset

13.08.2021

Valmetin toisen neljänneksen tulos julkistettiin 22. heinäkuuta 2021. Vuosineljännes oli vahva monessa suhteessa. Kuten talousjohtaja Kari Saarinen korosti tulosjulkistustilaisuudessa, kaikki konsernitason avainluvut paranivat viime vuoteen verrattuna. Konsensusennusteisiin verrattuna saadut tilaukset olivat selvästi odotettua suuremmat, mutta liikevaihto ja tulos jäivät hieman ennusteita alhaisemmiksi. Tuloksen julkaisemisen jälkeen useat analyytikot kuitenkin korottivat ennusteitaan vuodelle 2021, ja jotkut heistä nostivat myös tavoitehintojaan Valmetin osakkeelle.

COVID-19 on vaikuttanut Valmetiin eniten vakaassa liiketoiminnassa, joka on kärsinyt matkustusrajoituksista ja pääsyrajoituksista asiakkaiden tiloihin. Automaatio-liiketoimintalinjan tilaukset palautuivat COVID:ia edeltäneelle tasolle jo vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä, koska automaatiopalveluita voidaan monesti suorittaa etänä. Vuoden 2021 toisella neljänneksellä Automaation saadut tilaukset kasvoivat 11 % COVID:ia edeltäneeseen, vuoden 2019 toiseen neljännekseen verrattuna ja 12 % viime vuoden vastaavasta ajankohdasta.

Palvelut-liiketoimintalinjan saadut tilaukset olivat samalla tasolla kuin vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä, jolloin COVID-19 ei ollut vielä puhjennut maailmanlaajuiseksi pandemiaksi. Analyytikot ja sijoittajat toivoivat löytävänsä Q2-raportista merkkejä paluusta kasvu-uralle Palveluissa. Luvut olivat rohkaisevia: Palveluiden tilaukset olivat samalla tasolla kuin COVID:ia edeltäneellä, vuoden 2019 toisella neljänneksellä ja kasvoivat 13 % verrattuna vuoden 2020 toiseen neljännekseen, jolloin maailma oli laajalti sulkutilassa. Valmet nosti myös Palvelut-liiketoiminnan lyhyen aikavälin markkinanäkymän hyväksi / tyydyttäväksi. Näkymät ovat hyvät Pohjois-Amerikassa, Kiinassa ja Etelä-Amerikassa, mutta tyydyttävät EMEA-alueella, joka on Valmetin suurin markkina-alue ja jossa COVID-19:ään liittyvät rajoitukset jatkuvat. Alempi kapasiteetin käyttöaste ja koneiden sulkemiset graafista paperia valmistavilla paperitehtailla vaikuttivat negatiivisesti Palveluihin. Monet Aasian maat kärsivät edelleen pandemiasta.

Toinen vuosineljännes oli hyvä myös projektiliiketoiminnan tilauksille. Paperit-liiketoimintalinjan kvartaalikohtaiset saadut tilaukset olivat kaikkien aikojen korkeimmat, 440 miljoonaa euroa. Myös Sellu ja Energia -liiketoimintalinjan tilaukset olivat korkealla tasolla, 326 miljoonaa euroa. Valmetin tilauskanta saavutti uuden ennätyksen ja ylitti 4 miljardia euroa. Tilauskanta antaa meille näkyvyyttä ja hyvän työkuorman tuleville neljänneksille.

Liikevaihto oli samalla tasolla kuin vuoden 2020 toisella neljänneksellä. Sellu ja Energia -liiketoimintalinjan liikevaihto laski johtuen siitä, että selluhankkeet olivat nyt eri toteutusvaiheissa kuin vuosi sitten. Kolmen muun liiketoimintalinjan liikevaihdot kasvoivat, ja Valmetin vertailukelpoinen EBITA kasvoi 24 % edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Bruttokatemarginaali parani kolme prosenttiyksikköä 26 prosenttiin vahvan myynninhallinnan, hyvän projektien toteutuksen ja kustannusten hallinnan ansiosta. Liikevaihdon jakautuminen vakaan liiketoiminnan ja projektiliiketoiminnan välillä ei paljoa muuttunut, vakaan liiketoiminnan osuus oli 44 % liikevaihdosta verrattuna viime vuoden 43 %:iin. Vertailukelpoinen EBITA-marginaali oli Valmetin tavoitetasolla, 10,1 %. Kassavirta oli korkea hyvän kannattavuuden sekä vähentyneen nettokäyttöpääoman vaikutuksesta.

Palveluiden hyvän / tyydyttävän lyhyen aikavälin näkymän lisäksi näkymät säilyivät hyvinä neljällä markkina-alueellamme: automaatiossa, sellussa, kartongissa ja paperissa, sekä pehmopaperissa. Näkymä energialle pysyi heikkona.

Tästä eteenpäin tuotannontekijäkustannusten nousu ja korkeat logistiikkakustannukset vaativat tarkkailua ja huolellista hallintaa. Ennen kaikkea, kuten aina, meidän on keskityttävä tilausten moitteettomaan toteuttamiseen, jotta olemme asiakkaidemme Valmetille osoittaman luottamuksen arvoisia.