Kuumia puheenaiheita: kustannusinflaatio ja tulipalo Jyväskylässä

31.05.2022

Ukrainan kriisin aiheuttamasta geopoliittisesta tilanteesta ja Kiinan koronarajoituksista on keskusteltu myös Valmetin sijoittajatapaamisissa. Sijoittajat ovat pohtineet, miten pahasti kustannusinflaatio iskee Valmetin liiketoimintaan. Toinen huolenaihe on ollut tulipalo yhdellä avaintoimipaikoistamme ja sen liiketoimintavaikutukset.

Kustannusinflaatio

Kustannusinflaatio on kivunnut uusiin korkeuksiin. Kuten muutkin yhtiöt, Valmet on huomannut hintojen nousun logistiikkakustannuksissa, raaka-aineiden ja ostettujen tuotteiden hinnoissa sekä palkoissa. Yritämme korvata kustannusinflaatiota hankinnan säästöillä, tuottavuutta parantamalla ja hintoja nostamalla. Päivittäistyyppisessä liiketoiminnassa Palveluissa ja Automaatiossa voimme usein reagoida nopeasti tuotantokustannusten nousuun ja olemme tarkistaneet hintoja. Prosessiteknologiabisneksessä aikajänteet ovat pitempiä, mikä tekee inflaation hallinnasta monimutkaisempaa. Pyrimme ennakoimaan hintakehitystä projektien neuvotteluvaiheessa ja yritämme sisällyttää sopimuksiin hinnankorotusehtoja ja hintaindeksejä aina kun mahdollista.

Toisin kuin voisi luulla, Valmet ei osta paljoa terästä, ja suojaudumme projekteja varten ostamamme teräksen hinnan vaihtelulta. Sen sijaan hankimme koneiden komponentteja ja osia. Saatuamme kartonki-, paperi- tai pehmopaperikonetilauksen kuluu tyypillisesti muutama viikko, kunnes osien tilaukset on tehty. Näin ollen Paperit-liiketoiminnassa olemme alttiina komponenttien hinnan nousun riskille suhteellisen lyhyen aikaa.

Sellu- ja energiaprojektit puolestaan alkavat tyypillisesti pidemmällä suunnitteluvaiheella. Raaka-aineiden ja komponenttien tilaukset tehdään vasta kuudesta yhdeksään kuukautta tilauksen allekirjoittamisen jälkeen. Siihen asti olemme alttiita mahdollisille hinnankorotuksille.

Tulipalo Rautpohjan tehtaalla

Aivan kuin tämänhetkisessä toimintaympäristössä ei olisi haasteita tarpeeksi muutenkin Ukrainan sodan ja koronaviruksen vuoksi, Valmetia kohtasi myös oma vastoinkäyminen toukokuun alussa. Rautpohjan tehtaalla Jyväskylässä syttyi tulipalo 7.5. Rautpohja on Valmetin paperi- ja kartonkikonevalmistuksen pääpaikka, ja siellä valmistetaan myös sellunkuivauskoneen märkäpäätä ja erikoiskomponentteja.

Tulipalo syttyi tuotantotilassa telatestin aikana ja se aiheutti lieviä vammoja yhdelle työntekijälle. Palon syyn selvittäminen ja Valmetin toiminnoille aiheutuvien vaikutusten arvioiminen on vienyt aikaa. Ensiksi piti varmistaa, että tiloihin on turvallista mennä. Alue piti siivota, ja sinne pääsi vain viranomaisia ja vakuutustarkastajia. Onneksi suurin osa tehdasalueen tuotantotiloista säilyi vahingoittumattomana. Tulipalo ei vaikuttanut suunnittelu-, valimo-, huoltokeskus- ja koekoneiden toimintaan, ja niiden toiminta on jatkunut ilman keskeytyksiä tulipalosta huolimatta.

Niissä osissa tehdasta, jotka säilyivät vahingoittumattomana, alettiin viime viikon (viikko 21) alusta lähtien palata normaaliin toimintaan. Toimintojen palauttamisen normaaliin uskotaan vievän näissä osissa 1-2 viikkoa. Valmet arvioi myös mahdollista tarvetta siirtää tiettyjä toimintoja vaihtoehtoisiin lokaatioihin lähinnä Suomessa.

Viranomaistutkimukset jatkuvat edelleen rajoitetussa osassa tehdasta. Tutkimusten odotetaan valmistuvan tulevien viikkojen aikana. Vahingoittuneiden tuotantotilojen sulkeminen tutkimusten ajaksi vaikuttaa väliaikaisesti noin 120 työntekijään, eli noin viiteen prosenttiin Rautpohjan koko henkilöstöstä. Tulipalon henkilöstövaikutuksia on minimoitu töiden uudelleenjärjestelyillä, palkallisilla poissaoloilla ja lomilla.

Myös arviointi tulipalon vaikutuksista liiketoiminnan jatkuvuudelle ja asiakastoimituksiin etenee, ja lopputulos selviää, kun viranomaistutkimukset ovat päättyneet ja tapahtuman täysi laajuus on tiedossa. ”Olemme jo voineet toimittaa ensimmäiset tuotteet asiakkaillemme Rautpohjan tehtaalta tapauksen jälkeen, ja alihankkijaverkostomme toimii jälleen normaalisti”, sanoo Jari Vähäpesola, johtaja, Paperit-liiketoimintalinja.