Analyytikoiden mielenkiinnon kohteet Q2/2019 tuloksessa

25.07.2019

Katsotaanpa mitä analyytikot kyselivät Valmetin Q2-tuloksen webcastissa, sekä minkälaisia vastauksia Valmetin toimitusjohtaja Pasi Laine ja talousjohtaja Kari Saarinen antoivat.

Hidastuuko Palvelut-liiketoiminta?

Saatujen tilausten kasvu Palvelut-liiketoimintalinjalla oli 8 prosenttia toisella vuosineljänneksellä. Kasvu tuli hankituista liiketoiminnoista (GL&V and J&L Fiber Services), orgaanisen kasvun ollessa negatiivista kaudella Q2 (-5 %) sekä edellisvuoden tasolla tammi–kesäkuussa.

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla aktiviteetti Kiinassa oli heikkoa ja myös Eurooppa ja Pohjois-Amerikka hidastui jonkin verran. Tehdasparannukset-liiketoimintayksikössä aktiviteetti oli matalampaa kuin vuoden 2018 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Kaiken kaikkiaan kesäkuu oli heikko. Näin lyhyestä ajanjaksosta ei kuitenkaan voi vetää liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä.

Paperit-liiketoimintalinjan näkymät

Paperit-liiketoimintalinjan saadut tilaukset olivat ennätyskorkeat kaudella Q2 ja analyytikot miltä koko vuosi tulee näyttämään.

Kartonki on ollut korkeiden saatujen tilausten pääasiallinen ajuri Paperit-liiketoimintalinjalla ja suurin osa saaduista tilauksista tulee todennäköisesti olemaan kartonkia myös seuraavan 12 kuukauden aikana. Tällä hetkellä keskustellaan lukumäärällisesti vähemmistä mutta isommista projekteista verrattuna viime vuoteen ja tämän takia yksittäisten tilausten voittaminen on tärkeää. Valmetin toimitusjohtaja Pasi Laine sanoi Valmetin voittaneen markkinaosuutta suurissa kartonkiprojekteissa vuoden 2019 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Markkinanäkymä heinä–joulukuulle ovat kartonkiliiketoiminnassa ”hyvä”. Meillä ei tosin ole näkyvyyttä sitä pidemmälle.

Onko uusia sellutilauksia tulossa?

Valmet sai ison tilauksen sellu- ja paperiteknologiasta Brasiliasta kauden Q2 aikana. Tuloksen julkaisupäivänä UPM ilmoitti päättäneensä rakentaa suuren sellutehtaan Uruguayhin. Valmetin käsityksen mukaan vielä parista sellutehdashankkeesta saatetaan tehdä päätös vuoden 2019 aikana.

Miksi marginaali ei ollut parempi kaudella Q2? Mitä voitte edelleen tehdä parantaaksenne Valmetin marginaalia?

Vakaa liiketoiminta ei kehittynyt odotusten mukaan kaudella Q2, mikä vaikutti negatiivisesti Valmetin marginaaliin. Pienempiä Palvelu-projekteja, jotka tuloutetaan kokonaisuudessaan asiakashyväksymisten jälkeen, ei saatu hyväksytettyä tämän vuosineljänneksen aikana. Johto oli tyytyväinen sekä hankittujen liiketoimintojen että projektiliiketoiminnan kannattavuuteen.

Rikkipesureiden saadut tilaukset kaudella Q2 sekä jatkossa

Saadut tilaukset kaudella Q2 olivat matalat, mutta näemme aktiviteetin jatkuvan toisella vuosipuoliskolla. Rikkipesurimarkkina on aktiivinen vuonna 2019, mutta ei yhtä aktiivinen kuin vuonna 2018. Valmet voi ottaa vastaan rikkipesuritilauksia, joissa toimitus on vuoden 2019 lopussa tai vuoden 2020 alussa.

Oletteko pohtineet pitkän aikavälin tavoitteiden nostoa?

Emme ole vielä saavuttaneet kannattavuustavoitettamme kalenterivuodelta. Johto keskittyy strategian toteuttamiseen ja marginaalin pitämiseen kannattavuustavoitteessa kahta neljännestä pidempään.