Venttiilien manageerauspalvelulla tuotantovarmuutta Outokummun terästehtaan huoltoseisokkiin

17.06.2021

Venttiilien manageerauspalvelulla tuotantovarmuutta Outokummun terästehtaan huoltoseisokkiin

LUKU YKSI Vuosikymmenten yhteistyö

Tornion terästehtaan ja Neleksen yhteistyö alkoi jo vuonna 1996 ensimmäisellä palvelumallilla. ”Neles on meille tärkeä yhteistyökumppani,” Aleksi Korteniemi kertoo. Viimeisen kolmen vuoden aikana yhteistyö on syventynyt entisestään Neleksen Outokummun tehtaalle tarjoaman venttiilien ylläpito- ja hallinnointipalvelun (manageerauspalvelu) ansiosta. Kattava palvelu on ensimmäinen laatuaan, jota Neles on tarjonnut asiakkaalle. ”Tämä venttiilien manageerauspalvelu on ollut malliesimerkki,” sähköautomaatioasiantuntija Raimo Rovanen Outokummulta kehuu.

Ympäristövastuu keskiössä

Outokummulle vastuullisuus on äärimmäisen tärkeä tekijä. Yrityksen tavoitteena on olla kestävän kehityksen teräsyhtiö. ”Kiinnitämme ympäristöön huomiota kaikessa päivittäisessä tekemisessämme,” Korteniemi kertoo.

”Terästehtaamme on kompakti kokonaisuus, meillä on kaivos ja ferrokromitehdas lähellä, ja pystymme säästämään energiaa useasta eri prosessivaiheesta. Olemme muun muassa pienentäneet hiilidioksidipäästöjä siirtymällä käyttämään maakaasua ja teräksen raaka-aineista noin 80 prosenttia on kierrätysterästä,” Korteniemi mainitsee muutamia esimerkkejä Tornion terästehtaalta.

Neles on meille tärkeä yhteistyökumppani. Viimeisen kolmen vuoden aikana yhteistyö on syventynyt entisestään Neleksen Outokummun tehtaalle tarjoaman venttiilien ylläpito- ja hallinnointipalvelun (manageerauspalvelu) ansiosta.
Aleksi Korteniemi, Outokumpu

Vuosikymmenten yhteistyö

1996

ensimmäinen palvelumalli

LUKU KAKSI Avaimet käteen -venttiilihuolto

Terästehtaalla etenkin säännöllisesti suoritettavat seisokit vaativat runsaasti resursseja, jolloin niiden optimaalinen käyttö ja allokointi korostuvat entisestään. Outokumpu lähti kehittämään venttiilien huoltotoimenpiteitä, jossa Neles valikoitui toimittajaksi. ”Lähdimme myös hakemaan avaimet käteen -venttiilihuoltoa,” Rovanen lisää. Näiden taustojen pohjalta Outokumpu ja Neles alkoivat yhdessä rakentaa mallia, jolla saadaan

  1. pienennettyä venttiilien varastoarvoa
  2. harmonisoitua laajaa tuotevalikoimaa
  3. alennettua venttiileihin ja niiden varaosiin sidottua omaa pääomaa.

”Alunperin tavoitteenamme oli venttiileihin ja varaosiin sidotun pääoman pienentäminen. Lisäksi koimme hyödylliseksi harmonisoinnin eri venttiilitoimittajien välillä, johon Nelekseltä löytyikin sopiva ratkaisu. Samalla halusimme myös standardisoida kompleksisia tuotteita. Luotimme näissä Neleksen ammattitaitoon,” Korteniemi jatkaa.

Lähdimme myös hakemaan avaimet käteen -venttiilihuoltoa.
Raimo Rovaven, Outokumpu

Olemme toimittaneet noin

3000

venttiiliä Outokummun Tornion terästehtaalle

Katso video terästehtaalta

LUKU KOLME Vuosiseisokki onnistuneesti aikataulussa: ennakointi kaiken A ja O

Venttiilien manageerauspalvelussa kaikki työ tehdään turvallisesti, hallitusti, suunnitellusti ja kustannustehokkaasti. Kaikki tehty työ raportoidaan. Kokonaisvaltaisen palvelun taustalla on Neleksen vankka asiantuntemus ja kokemus.

Palvelu sisältää seisokin kustannusarvion ja henkilöstöarvion venttiileille. Neleksen asiantuntijat käyvät kaikki venttiilit läpi ja suunnittelevat työt tehtaalla etukäteen jo kaksi kuukautta ennen seisokin alkua. ”Venttiilien positiot käytiin yhdessä läpi, tarkistimme venttiilien kilvet/kortit ja teimme nostosuunnitelman. Eli kaikki tärkeät valmistelut, ja suunnitelma siitä, missä järjestyksessä venttiilit puretaan, pystyttiin tekemään hyvissä ajoin etukäteen,” Rovanen lisää. Seisokkisuuunnittelussa otetaan myös laitekannan päivittäminen huomioon, mikä mahdollistaa jatkossa tarkemmin huoltotarpeiden ajankohdan määrittämisen ja laajuuden.

Kaikki ennakoidusti tehty työ on itse seisokista pois ja huolellisen suunnittelun ansiosta työt pystytään tekemään turvallisesti ja tehokkaasti normaalina työaikana. Myös varaosahankintaan ehditään valmistautua hyvissä ajoin. Lisäksi varmistetaan juuri oikea määrä työntekijöitä paikalle seisokin ajaksi. ”Kaikki, mitä voitiin tehdä jo valmiiksi etukäteen, tehtiin,” Rovanen sanoo.

Neleksen merkitys vuosiseisokin onnistumisessa on ollut tärkeä. ”Olemme pysyneet aikataulussa ja työt on tehty onnistuneesti ja turvallisesti,” Rovanen kertoo.

Olemme pysyneet aikataulussa ja työt on tehty onnistuneesti ja turvallisesti.
Raimo Rovanen, Outokumpu

Kokonaislogistiikan optimointi ja hallinta

Itse huoltotyöt tehdään Neleksen Kemin toimipisteessä ja myös kolmansien osapuolien merkit huolletaan. Mahdolliset korvaustuotteet tarjotaan sovitun standardisoinnin mukaan, joko kolmannen osapuolen tai Neleksen tuotteilla. Seisokin jälkeen Neles tekee huoltoraportin, minkä Outokumpu vie suoraan omiin järjestelmiinsä.

”Logistiikkapalvelu on äärimmäisen tärkeä asia. Saamme venttiilit suoraan Neleksen Kemin varastoon. Neles tarjoaa venttiilien noudon ja haun juuri oikeaan aikaan. Tämä helpottaa meidän työtämme,” Rovanen muistuttaa. ”Tehtaalla ei ole ylimääräistä tilaa, ja valmis venttiili, joka tuodaan tehtaalle, asennetaan samantien paikoilleen. Nykyinen seisokin hallinnointimalli on selvä parannus edelliseen,” Rovanen kehuu.

LUKU NELJÄ Venttiilien manageerauspalvelu tuo tuotantovarmuutta

Venttiilien manageerauspalvelun avulla varmistetaan, että oikeat venttiilit huolletaan oikeaan aikaan. Samalla varmistetaan oikeat venttiilit oikeisiin paikkoihin. Näin myös kustannukset saadaan hallintaan. ”Neleksen palvelumalli on tehnyt työstä helpompaa. Myös keskinäinen tiedonvaihto on parantunut,” Rovanen kertoo.

”Minulla ei ole muuta kuin positiivista kerrottavaa venttiilien manageerauspalvelusta. Tuommoinenkin määrä venttiileitä, mitä seisokissa käytiin läpi – ja minun ei käytännössä tarvinnut itse osallistua siihen. Seisokki sujui siellä taustalla, ja kuulin vain hyvää palautetta. Kaikki kehuivat toisiaan. Palvelun ansiosta omaa työaikaa säästyy huomattavasti,” Rovanen listaa. ”Neleksen ylläpito- ja hallinnointipalvelun avulla olemme ennen kaikkea saavuttaneet ennakoitavuutta. Kun asiat tehdään ennakoidusti ja harkitusti, myös kustannukset pysyvät kurissa, ja saavutetaan kustannussäästöjä,” Korteniemi toteaa.

Vaikka varastoarvot ovat pienentyneet, vasteajat ovat nopeutuneet. Palvelutaso on pysynyt koko ajan samana, jopa parantunut. ”Yhteistyömme on tiivistä, Neles tuntee meidän kunnossapidosta vastaavan henkilöstömme ja näin pystymme jouhevasti kehittämään yhteistyötä.”

Neleksen ylläpito- ja hallinnointipalvelun avulla olemme ennen kaikkea saavuttaneet ennakoitavuutta. Kun asiat tehdään ennakoidusti ja harkitusti, myös kustannukset pysyvät kurissa, ja saavutetaan kustannussäästöjä.
Aleksi Korteniemi, Outokumpu

Venttiilien elinkaarta seurataan digitaalisesti laitediagnostiikan avulla

Neleksen digitaalisten asennoittimien avulla venttiileistä kertyy dataa, jolloin kyetään aikatauluttamaan venttiilin huoltotarve. ”Venttilin kokonaiselinkaaren hallinta on tärkeää, ja se, ettemme ylihuolla venttiileitä,” Rovanen muistuttaa.

”Laitediagnostiikalla on varmistettu muutamia kohteita huoltoseisokkeihin. Mikäli jokin kriittinen venttiili ei ole vielä ”oireillut” asiakkaan prosessissa, mutta PointToPoint-mittaustuloksissa on näkynyt alkavia haasteita, on nämä kohteet lisätty huollettavien listoille. Näin saamme optimoitua huoltotarpeen, emmekä ylihuolla venttiileitä tarpeettomasti,” kertoo huoltoinsinööri Aki Pränni Neleksen Kemin huoltopisteeltä. Tavoitteena on venttiilipaketin (venttiili, toimilaite ja venttiiliohjain) maksimaalinen hyödyntäminen kustannustehokkaasti. ”Venttiilien huoltoväli on näissä kohteissa noin neljä vuotta, joten meidän on tulkittava kriittisesti Neles™ ND9000 -venttiiliohjaimista saatua dataa. Haluamme välttää laitoksen turhat alasajot ja pitää asiakkaamme (Outokummun) tehtaan käytettävyys mahdollisimman korkeana,” Pränni jatkaa.

LUKU VIISI Jatkuvaa yhteistyön kehittämistä

Neleksen palveluun ollaan oltu tyytyväisiä Outokummulla. ”Palvelu on ammattitaitoista ja se on ennen kaikkea lähellä. Tuotannon henkilöt voivat ottaa milloin vain yhteyttä Neleksen palveluhenkilöstöön ja ratkomme mahdolliset ongelmat yhteistuumin,” Rovanen kehuu. ”Yhteistyö on sujuvaa, luotamme toisiimme ja Neleksen ammattitaitoon, sekä nopeisiin vasteaikoihin,” Korteniemi jatkaa.

”Helppoahan tämä on”, Rovanen kiittelee. ”Voin tarvittaesssa vaikka käydä Neleksen huoltopisteellä tutustumassa, kun huollettava venttiili on auki ja nähdä omin silmin, mitä venttiili on ”syönyt”. Palvelun ansiosta venttiili on kuudessa tunnissa tehtaalla.” Kaikki venttiilien varaosat sijaitsevat Neleksen varastossa, ja sieltä löytyvät myös kaikki tarvittavat työkoneet.

Neleksellä on hyvät ja luotettavat tuotteet ja palvelut ovat lähellä. Nämä kaikki ovat sulautuneet yhtenäiseksi toimivaksi kokonaisuudeksi. Erityisen paljon arvostamme myös yhteistä kehitystyötä ja nopeita vasteaikoja,” Korteniemi lisää.

Tiiviin yhteistyön ansiosta molemminpuolinen oppiminen ja luottamus on kasvanut jatkuvasti. Samalla, kun Neles etsii kasvumahdollisuuksia, Outokumpu etsii jatkuvasti yhä kustannustehokkaampia toimintatapoja eri tehtaidensa välillä.

Neleksellä on hyvät ja luotettavat tuotteet ja palvelut ovat lähellä. Nämä kaikki ovat sulautuneet yhtenäiseksi toimivaksi kokonaisuudeksi. Erityisen paljon arvostamme myös yhteistä kehitystyötä ja nopeita vasteaikoja.
Alaksi Korteniemi, Outokumpu

Lue lisää asiakatarinoita ja Neleksen tarjonnasta terästehtaille