Tukeeko MRO-strategianne tehokasta kunnossapitoa?

Jotta ennakoiva kunnossapito olisi tehokasta, pitää laatia yksityiskohtainen varaosasuunnitelma kunnossapidon materiaaleille (MRO). Varaosakulut vaikuttavat paljon kunnossapidon tuottavuuteen ja kustannuksiin.

Suurimmat ongelmat

Tyypillisiä MRO-hallinnan ongelmia ovat liian suuret varastot ja varaosien vanhentuminen. Suurista varastoista ja niihin sidotusta käyttöpääomasta huolimatta varaston palvelutaso kunnossapidolle saattaa olla alhainen. Siksi myös tuottavuus kärsii.

Organisaatioissa aikaa voi kulua tulipalojen sammuttamiseen, kun etsitään tai hankitaan ei-varastoituja osia yllättäviin tarpeisiin. Seisokkien suunnittelu ja siihen liittyvät laitekannan muutokset ja päivitykset sitovat myös paljon resursseja ja lopputuloksena voi olla hajanainen laitekannan data.

Hyvin järjestetyn MRO-hallinnan hyötyjä    

 • Kunnossapidosta tulee tuottavampaa– Ei tarpeetonta odottelua. Työt voidaan suorittaa loppuun suunnitellusti. Heikkolaatuiset MRO-osat voivat vaarantaa tuotannon käyttöasteen ja heikentää kunnossapidon tuottavuutta.
 • Laitoksen käytettävyys paranee – Saatavuus suunnittelu tehdään laite- ja komponenttikriittisyyden perusteella.
 • Varastotoimintojen tehokkuus – Kun varastotoiminnot suunnitellaan hyvin, niihin kuluva kokonaisaika lyhenee. Osat ovat nopeasti saatavissa, kun niitä tarvitaan.
 • Mahdollisimman vähän hävinneitä, vanhentuneita tai vaurioituneita osia– Järjestelmällisyys takaa, että varastokirjanpidossa ja fyysisessä varastossa olevat tavarat ja määrät täsmäävät, sekä että kaikki materiaalit varastoidaan oikeissa olosuhteissa (lämpötila, valo, pyöritykset jne) henkilöstövaihdoksista huolimatta.
 • Helppo tunnistus – Kaikilla laitoksilla on hyvä olla tarvittaville materiaaleille ja osille omat nimikekoodit, laitevalmistajien (OEM) koodeista huolimatta. Tämä varmistaa, että laitoksen laitekannan hallintajärjestelmän (EAM) / kunnossapitojärjestelmän (CMMS) data täsmää MRO datan kanssa.

MRO-hallinnan hyvät käytännöt

 • Varastointisuunnitelma ja järjestyksenpito, myös hävinneiden tavaroiden hallinta
 • Osien identifiointimalli
 • Varastointimenetelmät ja varastotasojen laskentalogiikka laitekriittisyyden mukaan, kuten safety-varastot, uusien tilausten ajankohta, tilausmäärät ja tavoitellut varastotasot
 • Saapuvien ja varastoitujen osien laadunhallinta ja molemminpuolinen yhteydenpito tuotannon, kunnossapidon ja hankinnan välillä, etenkin toimittajavaihdoksissa
 • MRO-prosessi päivittäin toistuvalle kunnossapidolle
 • Suurten seisokkien MRO-suunnitelma poikkeaa päivittäisestä MRO-materiaalivirrasta. Joillakin laitoksilla isot seisokit vaativat erillisen seisokkivälivaraston
 • Pitkän ajan elinkaarisuunnitelmien päivitysaikataulut – MRO-suunnitelmaa on päivitettävä laitekannan muuttuessa. Modernisointi ja investointihankkeet on myös otettava huomioon.

Näin Neles voi tukea MRO-hallintaa

Voimme auttaa laitedatan hallinnassa koko venttiilin elinkaaren ajan ja varmistaa, että laitekannan/kunnossapidon hallintajärjestelmä (EAM/CMMS) on aina ajan tasalla. Autamme myös laatimaan venttiilien päivitys- ja vaihtosuunnitelmia, jotta kriittiset laitteet eivät pääse vanhentuessaan vaarantamaan tuotannon käyttöastetta.

Koko venttiilikannan osalta voimme yhdessä suunnitella, millaisia varaosia varastossa kannattaa pitää. Selvitämme, millaisia varaosia prosessikriittisyyden näkökulmasta tarvitaan ja millaisissa olosuhteissa ne tulee varastoida.

Toimitamme valmiiksi kasattuja varaosasettejä, jotka sopivat laitoksesi venttiileihin 100 prosenttisesti. Niitä käyttämällä MRO-toiminta on varmasti tehokasta ja kunnossapitotyöt edistyvät.

Valitsemalla alkuperäiset varaosat (OEM), voit luottaa että saat venttiilisi alkuperäisiin vaatimuksiin ja spesifikaatioihin vastaavia, korkealaatuisia osia, jotka auttavat venttiilin elinkaaren maksimoinnissa.

Vastaako kunnossapitostrategiasi suorituskyvyn haasteisiin?

Laitoksen henkilöstö huolehtii päivittäin, että tuotanto pysyy käynnissä. Vastaako laitoksesi kunnossapitostrategia varmasti käytettävyyden ja suorituskyvyn haasteisiin?