Naantalin voimalaitoksen käyttövarmuus turvataan Neleksen venttiiliosaamisella

25.02.2020

Naantalin voimalaitoksen käyttövarmuus turvataan Neleksen venttiileillä

LUKU 1 Uusi monipolttoainevoimalaitos merenrannalla

Naantalin horisontissa merenrannalla kohoaa Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n uusi monipolttoainevoimalaitos joka tuottaa kaukolämpöä ja sähköä Turun talousalueen yksityisasiakkaille sekä prosessihöyryä yritysasiakkaille. Joulukuussa 2017 käyttöönotettu voimalaitos on naantalilaisille näkyvä maamerkki ja siksi myös laitoksen ulkoasuun kiinnitettiin suunnitteluvaiheessa erityistä huomiota. 

Neles valittiin voimalaitoksen säätö- ja automaattiventtiilien päätoimittajaksi ja sen venttiileitä hyödynnetään voimalaitoksen lauhde-, vesi- ja höyryprosessissa.

LUKU 2 Tehokkuus ja korkea käytettävyys suunnittelun lähtökohtana

”Aikaisemmalla laitoksella oli jo yli 300 000 käyttötuntia takana, joten oli selvää, että se on korvattava uudella kapasiteetilla ja on rakennettava uusi voimalaitos.” Voimalaitoksen toiminnassa tärkeää on joustavuus ja käytettävyys. ”On oltava joustavuutta polttoainevalikoimaan sekä joustavuutta laitoksen ajamisen ja kuorman muutosten suhteen. Samoin haimme erittäin korkeaa käytettävyyttä laitokselle,” määrittelee Turun Seudun Energiantuotantoyhtiön toimitusjohtaja Tapani Bastman* laitoksen toiminnan tavoitteita. 

* nykyisin toimitusjohtajana on Maija Henell

Tapani Bastman
Tapani Bastman
Laitos palvelee sekä kotitalouksia että teollisuutta. ”Meidän on pystyttävä palvelemaan molempia asiakaskuntia. Myös sähköntuotanto yhdistetyssä eli COP tuotannossa on pyritty maksimoimaan. Kun tehdään voimalaitos niin tehdään se huolellisesti,” korostaa Bastman.

LUKU 3 Venttiilit turvaavat laitoksen käyttövarmuuden

Voimalaitosprosessissa on kovat paineet ja lämpötilat ja laitoksen pitää säilyä tuotannossa koko ajan. Säätöventtiilit säätävät lämpötilaa ja painetta ja siten pitävät voimalaitoksen prosessitilan oikeana ja laitos toimii tehokkaasti. ”Vaikka venttiilit ovat vain osa koko laitosta, mutta jos siellä tulee ongelmia niin koko laitos seisoo,” konkretisoi NA4 CHP -projektissa projektipäällikkönä työskennellyt Heikki Jaakkola venttiilitoimittajavalintaa.

Neleksen venttiilivalikoima voimalaitoksille kattaa kaikki prosessivaiheet. Naantaliin toimitettiin säätö- ja automaattiventtiilit kokonaistoimituksena ja toimitus kattaa kaikki kriittiset voimalaitosprosessit. Kokonaistoimitus pitää sisällään venttiilit matalapaineisiin ja korkeapaineisiin prosesseihin.

”Tiedämme, että venttiiltoimittajana Neles on kokenut ja uskoimme, että saamme kilpailukykyiset tuotteet. Laitetoimittajan on oltava kokenut, luotettava ja vakavarainen. Luonnollisesti tuotteen pitää myös olla hyvä. Neleksellä on vahva kokemus ja heidän ratkaisunsa sopivat meille hyvin. Kattilatoimittaja oli myös valinnut Neleksen venttiilit omaan toimitukseensa,” Jaakkola jatkaa.   

Tiedämme, että venttiiltoimittajana Neles on kokenut ja uskoimme, että saamme kilpailukykyiset tuotteet. Laitetoimittajan on oltava kokenut, luotettava ja vakavarainen. Luonnollisesti tuotteen pitää myös olla hyvä. Neleksellä on vahva kokemus ja heidän ratkaisunsa sopivat meille hyvin.
Heikki Jaakkola, projektipäällikkö NA4 CHP -projektissa

Voimalaitokselle toimitettiin myös Neles Q-Trim melunvaimentimia, koska voimalaitosprosessi on meluava, paikoitellen ylitetään 85 desibeliä. Neles Q-Trim -teknologia suojaa prosessilaitteita vähentämällä melun ja siihen liittyvän tärinän hyväksyttävälle tasolle. Venttiilien käyttökustannukset ja varaosatarve pienenevät, mikä alentaa venttiilien kokonaiskustannuksia. ”Luonnollisesti aina kun pystymme, pyrimme rajoittamaan melun määrää. Meillä on takuuarvot kaikille melunlähteille ja olemme asettaneet myös vaatimuksia melunvähentämiselle. Olemme hakeneet erilaisia ratkaisuja meluongelmien ratkaisemiseksi. Neles Q-trim venttiilien melunvaimentimet on valittu erityisesti laitoshenkilökunnan suojaamiseksi, laitoksen lähiympäristössä ei ole asutusta.”

”Yhteistyö Neleksen kanssa on ollut helppoa. Olen ollut erittäin tyytyväinen Neleksen projektiosaamiseen ja toimitukseen. Se mitä on luvattu on pidetty,” myhäilee Jaakkola.

Katso Naantalin asiakasvideo

LUKU 4 Ympäristöön erittäin sopiva sekä visuaalisesti että päästöjen kannalta

Vuonna 2018 TSE:n energiantuotannon hiilidioksidipäästöt vähenevät 420 000 tonnia vuodessa. Pidemmän tähtäimen strateginen tavoite on hakea hiilineutraliteettia. Vuodesta 2019 alkaen laitos on käyttänyt pääpolttoaineenaan biopolttoaineita.

”Seuraamme laitoksen päästöjä jatkuvasti, tärkeimmät ovat pöly, rikki ja typpi. Laitoksella seurataan vuositasolla myös CO2 -päästöjä, jotka alenevat kun siirrytään käyttämään biopolttoaineita Sen lisäksi olemme mukana koko alueen ilmantarkkailuohjelmassa, jolla mitataan ilmanlaatua laajemmin. Ohjelmassa on mukana myös teollisuuden ja liikenteen päästöt sekä kaukokulkeumat,” sanoo Bastman.

Tapani Bastman on tehokkaasta, ympäristöystävällisestä ja julkisivultaan tyylikkäästä voimalaitoksesta ylpeä. ”Voimalaitoksen julkisivu onnistui erinomaisesti, olen tyytyväinen arkkitehdin työhön. Hyvillä värivalinnoilla pystytään tekemään erittäin hyvännäköinen laitos. Laitos näkyy laajalti Naantalissa ja vaikuttaa naantalilaisiin erittäin paljon. Talvisin laitoksella on vielä erittäin hyvännäköinen julkisivuvalaistus.”

 
Artikkelia muokattu yritysnimen muuttuessa Nelekseksi 1.7.2020.
Seuraamme laitoksen päästöjä jatkuvasti. Sen lisäksi olemme mukana koko alueen ilmantarkkailuohjelmassa, jolla mitataan ilmanlaatua laajemmin.
Tapani Bastman, Turun Seudun Energiantuotanto Oy

FAKTAA Naantalin voimalaitos

  • Monipolttoainevoimalaitos tuottaa vuodessa 1400 gigawattituntia kaukolämpöä, 200 gigawattituntia prosessihöyryä ja 800 gigawattituntia sähköä.
  • Joulukuussa 2017 käyttöönotettu voimalaitos korvaa osittain Naantalin vanhan noin 50 vuotta käytössä olleen hiilivoimalaitoksen.
  • Laitoksen omistaa Turun Seudun Energiantuotanto Oy. TSE:n pääomistajat ovat Turku Energia ja Fortum Power and Heat, lisäksi Raision, Kaarinan ja Naantalin kaupungit
  • Asiakkaat: Fortum, Turku Energia, Naantali, Kaarina ja Raisio
  • Työntekijöitä 75
  • Energialähteet: energiajakeet metsästä, harvennuspuut, ranka- ja kantohake, teollisuuden sivutuotteet kuten kuori ja sahanpuru, olki, kivihiili.

Neles toimitus voimalaitokselle

  • Neles säätö- ja automaattiventtiiliteknologia: pallo-, läppä- ja istukkaventtiilit
  • Neles-istukkaventtiilien teknologia korostuu kriitisissä voimalaitosprosesseissa, joissa paineet ja lämpötilat nousevat korkeiksi
  • Neles ND9000 venttiiliohjaimet
  • Neles Q-trim melunvaimennusteknologiaa