Olisiko aika harkita laitekannan kunnonhallintaa?

Nykypäivän haasteita laitoksilla

Kaikilla laitoksilla ei aina ole tarvittavia resursseja tai osaamista laitekannan kuntotietojen pätevään hallintaan. Lisäksi osassa laitoksia on älykkäitä asennoittimia ja laitteita, joiden parametreja tai ominaisuuksia ei ole kunnolla hyödynnetty. Esim. venttiiliyhdistelmä toimii liian agressiivisesti tai hitaasti tai laitteita ei välttämättä ole edes yhdistetty DCS-järjestelmiin. Monesti venttiilien ja laitteiden keräämää dataa ei ole hyödynnetty tarpeeksi esimerkiksi hälytysten tulkinnassa ja niihin reagoinnissa. Tällaisissa tilanteissa dataa on vaikea hallita, jolloin on hankalaa tunnistaa ongelmia ja tehdä tarvittavia päätöksiä oikeiden muutosten toteuttamiseksi.

Venttiileistä ja muista laitteista kertyvä data on arvokasta

Laitekannan kunnonhallintaan liittyvä data on hyvin arvokasta. Datan avulla laitoksissa voidaan tunnistaa ja korjata ongelmia ennenkuin ne aiheuttavat vakavia vikoja. Esimerksiksi hyödyntämällä asennoittimen diagnostiikkaa ja siitä löydettyä dataa voidaan havaita mahdollisia käyttäytymismuutoksia. Tämä helpottaa sekä kunnossapidon suunnittelua että laitoksen elinkaarisuunnittelua.

Käytännössä dataa kerätään koko ajan ja sitä on valtavasti. Tietoja saadaan eri lähteistä, esimerkiksi venttiilin asetusarvosta tai asennosta, lämpötiloista, paineesta, tärinästä tai muista tunnusluvuista. Myös valmistajalla on omat datansa esim. tuotepäivitykset, tuotteen suoritusarvot, ja saatavuustiedot. Data on kuitenkin käyttökelpoista vain, jos osaa poimia oikean tiedon ja hyödyntää sen oikeassa käyttökohteessa - silloin siitä tulee informaatiota. Jakamalla ja jalostamalla informaatio muuttuu toimenpiteistä tietämykseksi, joka ohjaa päätöksentekoa ja oikeiden laitekannan kunnonhallintaratkaisujen toteuttamista.

Kokonaisvaltaisen laitekannan kunnonhallinnan avullatiedetään, mitä laitekantaa on tarpeen valvoa. Siihen vaikuttaa laitteiden ja venttiilien kriittisyys tietylle prosessille ja koko laitokselle. Arvioimme vikaantumisriskin yhdessä asiakkaan kanssa. Samalla arvioimme, että millainen vaikutus laitekannan vikaantumisella on prosessille tai laitokselle, ja millaisia kustannuksia siihen liittyy. Näin voimme päättää oikeista korjaustoimista ja suosituksista.

Tukea laitekannan kunnonhallintaan

Asiakkaamme määrittävät laitekannan tärkeyden prosessin kannalta. Neles tarjoaa tähän apua: Tunnemme kunnonvalvonnan perusteellisesti ja kehitämme prosessejamme kaiken aikaa. Hyödynnämme laitekannan kunnonhallinnassa 65 vuoden kokemukseen perustuvaa kokemusta ja tuotetietämystä.

Teollisuudessa on tapahtunut vuosien mittaan paljon muutoksia. Monet analogiset toiminnot ovat muuttuneet digitaalisiksi. Laitoksilta ei siis puutu dataa. Olemme vuosien mittaan kehittäneet laitekannan kunnonvalvonnan osaamistamme. Perinteinen analoginen ja visuaalinen tietämys yhdessä nykypäivän digitaalisen asiantuntemuksen kanssa on tehokas yhdistelmä.

Opimme jatkuvasti lisää asiakkaidemme prosesseista ja venttiilien käyttäytymisestä. Tunnemme tuotteidemme rakenteen läpikotaisin ja tiedämme, että jokaisella yksityiskohdalla on väliä. Yhdistämällä tekoälyn ja digitalisoinnin perinteisiin toimintatapoihin saadaan tuotettua lisäarvoa esim. varaosasuosituksissa, venttiilivalinnoissa tai muussa elinkaarisuunnittelussa.

Olemme palveluksessanne ja varmistamme, että laitekantanne toimii mahdollisimman luotettavasti.

 

Asiasta lisää tietoa antaa paikallinen Neleksen huoltopäällikkö.