Neleksen teknologia siivittää Suzanon Teollisuus 4.0 -aikakauteen

25.02.2020

Maranhãon osavaltiossa sijaitseva Suzano-yhtiön Imperatrizin-yksikkö on siirtynyt ratkaisuun, joka auttaa ennakoimaan erittäin kriittisten prosessien vikatilanteita ja vähentämään automaattisten sulkuventtiilien käyttökatkoksia.

Suzano Group on Latinalaisen Amerikan suurimpia sellun- ja paperintuottajia. Yhtiöllä on Brasiliassa viisi tuotantoyksikköä. Imperatrizin kaupungissa Maranhãon osavaltiossa sijaitseva yksikkö kuuluu yhtiön edistyksellisimpiin tuotantolaitoksiin. Teollisuus 4.0 -aikakauteen siirtyminen on jo ovella. Laitoksen kaikkia kriittisiä, prosessiin merkittävästi vaikuttavia laitteita ja mittauslaitteita valvotaan jatkuvasti. Viimeisin uudistus on automaattisten sulkuventtiilien älykäs käyttö, johon sisältyvät edistykselliset diagnostiikkatoiminnot ja verkko-ominaisuudet. Näin laitoksella voidaan ennustaa mahdollisia vikatilanteita ja panostaa ennakoivaan kunnossapitoon.

”Meillä on käytössä kolmenlaisia venttiilejä: automaattisia säätöventtiilejä, automaattisia sulkuventtiilejä ja moottoriventtiilejä. Ensin mainituissa on jo tiettyjä älyominaisuuksia ja mahdollisuus ennakoivaan kunnossapitoon. Moottoriventtiilien kunnossapito on ennaltaehkäisevää. Työmme keskittyikin sulkuventtiileihin, sillä perinteisiä malleja on korvattu edistyneen diagnostiikan mahdollistavilla laitteilla”, kertoo Suzanon Maintenance Management -osaston automaatio- ja instrumentaatiokonsultti Leandro Yamamoto. Hän on koordinoinut älykkäiden sulkuventtiilien käyttöönottoa viime vuodesta saakka.

Kehittynyt diagnostiikka on parantanut ennakoivaa kunnossapitoa

Yamamoton työn tavoitteena on vähentää erittäin kriittisiksi arvioitujen automaattisten sulkuventtiilien käyttökatkoksia. Tällä tarkoitetaan venttiilejä, jotka voivat vaikuttaa laitoksen prosesseihin ja kustannuksiin. Yamamoton mukaan yhteensä 8 prosenttia Imperatrizin-laitosten sulkuventtiileistä luokitellaan erittäin kriittisiksi. Yamamoto laskee, että nykypäivän kehittyneen diagnostiikan avulla selluntuotannon keitto- ja haihdutusvaiheiden vikatilanteissa voidaan päästä jopa sataprosenttiseen ennakoitavuuteen.

Ennakoitavuus on jo nyt erinomainen. Sen taustalla on Suzanon kehitystiimi, joka käytti lähtökohtana automaattisten sulkuventtiilien vikailmoituksia ja keskittyi erittäin kriittisiin venttiileihin. Arvioinnissa tarkasteltiin sekä suoria että epäsuoria tekijöitä, kuten korjaussarjojen kulutusta ja oheiskomponenttien käyttöiän lyhentymistä. ”Meillä oli jo tehokas kunnossapito, mutta löysimme silti mahdollisia kehityskohteita, jotka koskivat etenkin korroosioalttiisiin käyttökohteisiin asennettuja tai laitoksessa erityisen voimakkaalle tärinälle altistuvia laitteita”, asiantuntija selittää.

Prosessi keskittyi kriittisiin sulkuventtiileihin

Valitun Neles Axiom -HART-alustan ratkaisevia etuja on sen kyky käsitellä ja lähettää tietoja esimerkiksi kokonaissyklimääristä ja paineista. ”Paineen perusteella tiedämme tarkistaa suodatinpatruunat ongelmien varalta, ja kunnossapidossa voidaan huomioida automaattisten venttiilien oheislaitteet. Näin ennakoidaan vikatilanteita”, Yamamoto kertoo. Hän korostaa, että yksikössä on laadittu myös uusi suodatinpatruunoiden kunnossapitosuunnitelma, jossa painotetaan entistä enemmän ongelmien ennaltaehkäisyä. 

Älykkäiden automaattisten venttiilien käyttöönoton myötä Suzanolla on myös muita vaihtoehtoja aistinvaraisten kenttätarkastusten lisäksi. Tällaisissa tarkastuksissa havaitaan yleensä pidemmälle edenneitä vikoja. Nykyisin yksikössä voidaan ajoittaa huoltoseisokit tavanomaisten tuotannon keskeytysten, kuten kattilan puhdistustaukojen yhteyteen. Enää ei siis tarvitse odottaa perinteistä huoltoseisokkia. Yamamoton mukaan tämä alentaa kunnossapitohenkilöstön liikkumiseen liittyviä ja muita työkustannuksia.

Avoimeen standardiin perustuva, vaihtokelpoinen ja kestävä Axiom on sytyttämättömäksi suunniteltu sulkuventtiiliohjain

Neleksen palvelukoordinaattori Anderson Lopes kertoo, että kehittyneen diagnostiikan mahdollistavat automaattiset sulkuventtiilit ovat sellu- ja paperiteollisuudessa uusi ratkaisu, jonka omaksumisessa Suzano on todellinen edelläkävijä. ”Perinteiset laitteet eivät pysty ennakoimaan vikatilanteita, jolloin teknikon tekemän aistinvaraisen kenttätarkastuksen merkitys korostuu. Tämä on ulkoinen tekijä, joka on riippuvainen huoltoasiantuntijan kokemuksesta”, hän toteaa.

Ennakoivaa kunnossapitoa tehostavan vikatilanteiden ennakoinnin lisäksi Neles Axiom -teknologialla on myös muita etuja: se voidaan integroida mihin tahansa teollisuuden ohjausjärjestelmään. Tällöin kaikki laitteet saadaan näkymään laitoksen ohjauspaneelissa. ”Yksi teknikko voi valvoa koko prosessia, sillä hän näkee venttiilien tilan valvomon työaseman näytössä”, Lopes selittää.

Kolmas etu liittyy laitteiden kustannus-hyötysuhteeseen. Neles Axiom -ratkaisun mekaaninen ja sähköinen kestävyys on perusratkaisuja parempi, joten se soveltuu paremmin käytettäväksi korroosioalttiissa käyttökohteissa, joissa laitteisiin kohdistuu voimakasta tärinää. Se on myös räjähdyssuojattu vaihtoehto, jota käytetäänkin monissa öljy- ja kaasuteollisuuden käyttökohteissa. ”Laitteen keskimääräinen toiminta-aika vikaantumisvälillä on pidempi kuin saman investoinnin vaativilla perinteisillä laitteilla”, Lopes kertoo.

Neles SwitchGuard laajentaa valvontaa entisestään

Kehittyneen sulkuventtiilien diagnostiikan onnistunut käyttöönotto innosti Suzanoa valitsemaan myös toisen ennakoivaan kunnossapitoon keskittyvän teknisen ratkaisun: älykkään Neles SwitchGuard -sulkuventtiiliohjaimen. Yamamoto arvioi, että tämän hankinnan myötä noin 20 prosenttia Imperatrizin-laitoksen erittäin kriittisiksi arvioiduista sulkuventtiileistä on Neleksen edistyksellisen diagnostiikan piirissä. ”Nämä ovat tilastollisia arvioita. Olemme oikein tyytyväisiä tähän prosenttiosuuteen mahdollisten vikatilanteiden vähenemisen kannalta”, hän toteaa lopuksi.

Artikkelia muokattu yritysnimen muuttuessa Nelekseksi 1.7.2020.