Valmetilta kuivatusosan suorituskykysopimus pehmopaperikoneille

Valmet Oyj:n ammattilehdistötiedote 25.8.2022 klo 14.00 

Valmet täydentää pehmopaperin tuottajille suunnattua palveluvalikoimaansa uudella palvelusopimuksella, jolla parannetaan jenkkisylinterin, huuvan ja prosessi-ilmalaitteiden suorituskykyä ja turvallisuutta.

Kuivatusosa kuluttaa noin 70 % kaikesta pehmopaperin valmistuksessa käytetystä energiasta ja on prosessin merkittävin hiilidioksidin tuottaja. Oikea-aikainen ja kattava kunnossapitosuunnitelma sekä prosessiparametrien ohjaus parantavat turvallisuutta, lopputuotteen laatua ja energiatehokkuutta.

”Kun prosessi optimoidaan, jenkkisylinterin vioittumisesta aiheutuvien suunnittelemattomien seisokkien riski pienenee 99 %, tuotanto tehostuu 1–2 % ja kuivatusenergian kulutus sekä siihen liittyvät hiilidioksidipäästöt vähenevät 3–10 %”, sanoo Raffaele Malutta, Valmetin pehmopaperipalvelujen sopimuspäällikkö.

Uusi sopimus parantaa järjestelmällisesti kuivatusosan turvallisuutta, luotettavuutta, käytettävyyttä ja energiankulutusta. Sopimuksen ihannepituus on viisi vuotta. Aluksi tehdään aina täydellinen kuntotarkastus ja energiatutkimus. Muilta osin sopimus voidaan räätälöidä asiakkaan tarpeiden mukaan lisäämällä siihen esim. Valmetin teollisen internetin ratkaisuja, suorituskykykeskuksen tarjoama etätuki, kehittämissuunnitelmia ja kunnossapidon opastusta.

Valmetin palvelusopimukset vaihtelevat yritystason puitesopimuksista tehdastason kumppanuussopimuksiin. Räätälöidyt sopimukset koostetaan Valmetin palvelutarjoomasta.

VALMET
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Raffaele Malutta, sopimuspäällikkö, pehmopaperipalvelut, Palvelut-liiketoimintalinja, Valmet, puh. +39 348 4508468

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Automaatiojärjestelmillä ja virtauksensäätöratkaisuillamme palvelemme vielä laajempaa prosessiteollisuuden asiakaskuntaa. 

Tavoitteenamme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa. 17 000 ammattilaistamme työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen – joka päivä. 

Yhtiöllä on yli 220 vuoden teollinen historia ja vahva näyttö jatkuvasta parantamisesta ja uudistumisesta. Vuonna 2022 yhtiö saavutti merkittävän merkkipaalun, kun virtauksensäätöyhtiö Neles sulautui Valmetiin. Sulautuneiden yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2021 oli noin 4,5 miljardia euroa.

Valmetin osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä, ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa.

Seuraa meitä valmet.fi | Twitter | Twitter (IR) | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | Instagram (IR) |

Henkilötietojen käsittely