Palvelut

Valmetin Palvelut-liiketoimintalinjan noin 100 palvelukeskusta ja yli 6 000 huollon ammattilaista palvelee asiakkaita maailmanlaajuisesti. Maailman noin 3 800 sellu- ja paperitehtaasta yli puolet ostaa Valmetilta palveluja vuosittain.

Palveluilla on merkittävä rooli asiakkaiden toimintojen luotettavuuden, kustannustehokkuuden, kapasiteetin ja laadun parantamisessa. Tarjoomamme tähtää energian, veden ja raaka-aineiden käytön tehostamiseen ja päästöjen vähentämiseen.

Kahden viime vuosikymmenen aikana Valmet on vahvistanut palveluliiketoimintaansa. Viime vuosina yhtiön asiakkaat ovat keskittyneet yhä enemmän ydinliiketoimintaansa ja ulkoistaneet huolto- ja kunnossapitotoimintoja. Palvelujen kysyntä Valmetin asiakasteollisuuksissa on kasvanut Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa ja varsinkin Etelä- Amerikassa, Kiinassa sekä Aasian ja Tyynenmeren alueella.

Palvelut-liiketoimintalinja tarjoaa palveluja ja ratkaisuja pääasiassa sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Sen palveluja ja ratkaisuja ovat muun muassa varaosat ja komponentit, kunnossapito- ja seisokkipalvelut, ulkoistuspalvelut, kulutusosat, prosessien tuki ja optimointi sekä tehtaiden ja laitosten parannukset. Lisäksi Valmet tarjoaa asiakkaille oppimisen mahdollisuuksia: yli 150 kurssia ja erilaisia koulutuspalveluja.