Körber Tissue

Valmet on 7. heinäkuuta 2023 allekirjoittanut sopimuksen Körber Groupin Tissue-liiketoiminta-alueen ostamisesta.

Mitä Valmet ostaa?

Körberin Tissue-liiketoiminta-alue (https://www.koerber-tissue.com/) on erikoistunut innovatiivisiin jatkojalostus- ja pakkausteknologioihin sekä palveluihin pehmopaperiteollisuudelle. Körberin Tissue-liiketoiminta-alue tarjoaa prosessiteknologioita ja niihin liittyviä palveluita pehmopaperin jumborullien muuntamiseen pehmopaperituotteiksi kuluttajille ja ammattikäyttöön (Away from home). Yhtiöllä on pehmopaperin jatkojalostusalan laajin teknologiatarjooma, joka sisältää jatkojalostuslinjat pehmopaperirullille ja taitetuille pehmopapereille sekä tuotepakkaamiseen liittyvät teknologiat, jatkojalostukseen liittyvät palvelut ja digitaaliset ratkaisut.

Körber Tissuen päätoimipaikat ovat Green Bay (Wisconsin) Yhdysvalloissa, Johnville ja São Paulo Brasiliassa, Lucca, Porcari ja Bologna Italiassa ja Nantong Kiinassa. Lisäksi ei-tuotantoa harjoittavia tytäryhtiöitä on Shanghaissa Kiinassa ja Japanissa.

Miksi Valmet ostaa Körberin Tissue-liiketoiminta-alueen?

Körber Tissuen hankinta vahvistaa ja laajentaa Valmetin markkina-asemaa ja tarjoomaa sekä Prosessiteknologiat- että Palvelut-segmenteissä. Valmetin pehmopaperinvalmistusteknologian, -palvelu- ja automaatiotarjooman sekä hankitun pehmopaperinjalostustarjooman ja -osaamisen yhdistelmä sopii strategisesti hyvin Valmetiin ja muodostaa vahvan perustan uusien liiketoimintamahdollisuuksien luomiselle ja asiakkaidemme entistä paremmalle palvelemiselle. 

Yrityskaupan jälkeen Valmetilla on markkinoiden laajin tuoteportfolio, joka kattaa koko pehmopaperin arvoketjun kuidusta valmiiseen pehmopaperituotteeseen, sekä laajin pehmopaperiasiakaskunta maailmanlaajuisesti. 

Pehmopaperimarkkinat kasvavat ja pehmopaperin kysynnän kasvua ohjaavat useat suotuisat trendit kuten lisääntynyt hygieniatietoisuus ja elintaso erityisesti kehittyvissä talouksissa.

Milloin yritysosto toteutuu, miten ostetut toiminnot sisällytetään Valmetin raportointiin ja mitkä ovat yritysostoon liittyvät avainluvut?

Yrityskaupan velaton arvo (EV) on noin 380 miljoonaa euroa riippuen tavanomaisista yrityskaupan toteuttamisen jälkeisistä oikaisueristä. Yrityskaupan arvioidaan toteutuvan aikaisintaan 2. marraskuuta 2023 kilpailuviranomaisten hyväksynnän jälkeen. Kauppahinta maksetaan käteisellä toteutumisen yhteydessä. Valmet rahoittaa yritysoston velalla.

Ostettu liiketoiminta integroidaan Valmetin Paperit-liiketoimintalinjaan erillisenä liiketoimintayksikkönä. Valmetin raportoinnissa liiketoiminnan prosessiteknologiaosuus yhdistellään Paperit-liiketoimintalinjaan ja palveluosuus Palvelut-liiketoimintalinjaan.

Körber Tissuen liikevaihto oli noin 305 miljoonaa euroa vuonna 2022. Liikevaihdosta noin 31 % tulee Euroopasta, 26 % Etelä-Amerikasta, 25 % Pohjois-Amerikasta, 11 % Aasiasta ja 6 % muualta maailmasta. Vastaavasti Valmetin liikevaihto oli 5 074 miljoonaa euroa vuonna 2022.

Körber Tissuen oikaistu EBITDA-marginaali vuonna 2022 oli noin 12 %. 

Valmet arvioi, että yritysosto tuo myynti-, palvelu- ja kustannussynergiaetuja 8 miljoonan euron arvosta vuoden 2026 loppuun mennessä.

Körber Tissue työllistää noin 1 170 henkilöä Yhdysvalloissa, Brasiliassa, Italiassa, Kiinassa ja Japanissa. 

Avaintietoja ostetuista toiminnoista

Liikevaihto vuonna 2022 ~305 miljoonaa euroa
Adj. EBITDA-marginaali vuonna 2022 ~12 %
Henkilöstön lukumäärä ~1 170
Yrityskaupan arvo1 ~380 miljoonaa euroa

1)Velaton arvo riippuen tavanomaisista yrityskaupan toteuttamisen jälkeisistä oikaisueristä.

Liikevaihdon jakauma, arvioitu                             Henkilöstön jakauma, arvioitu

Toimipaikkoja Yhdysvalloissa, Brasiliassa, Italiassa, Kiinassa ja Japanissa

Lue lisää:

Valmet vahvistaa Prosessiteknologiat ja Palvelut -segmenttejä ostamalla Körberin Tissue-liiketoiminnan