Käyttämällä sivustoamme hyväksyt evästeiden (cookies) tallentamisen laitteellesi. Lisätietoja

Usein kysytyt kysymykset

Tähän osioon on kerätty usein kysyttyjä Valmet-aiheisia kysymyksiä sekä vastaukset niihin. Jakautumiseen liittyviä kysymyksiä ja vastauksia on kerätty Jakautuminen-osioon.

Valmetin liiketoiminta ja toimintaympäristö

Mitkä ovat Valmetin liiketoimintalinjat? 
Mitä tarkoittaa "vakaa liiketoiminta" ja "projektiliiketoiminta"? 
Milloin Valmet osti automaatio-liiketoiminnan? 
Mitä lasketaan Valmetin Palvelut-liiketoimintalinjaan?  
Mitkä tekijät luovat markkinakasvua Valmetin toimialalla? 
Millaiset ovat markkinanäkymät Valmetin liiketoiminnalle? 
Onko Valmetin liiketoiminnassa kausivaihtelua?
Ketkä ovat Valmetin asiakkaita?
Ketkä ovat Valmetin kilpailijoita? 
Kauanko kestää tilauksesta toimitukseen? 
Millä maantieteellisillä alueilla Valmetilla on eniten henkilöstöä? 

Valmetin osake ja osakkeenomistajat

Missä pörssissä Valmetin osakkeet on noteerattu, ja koska kaupankäynti osakkeilla alkoi? 
Mikä on Valmetin ulkona olevien osakkeiden määrä?
Ketkä ovat Valmetin suurimmat osakkeenomistajat? 
Kuinka paljon Valmetilla on osakkeenomistajia? 
Kuinka paljon Valmetin osakkeista on ulkomaisten omistuksessa? 

Valmetin johtoryhmä ja hallitus

Kuka on Valmetin toimitusjohtaja?
Ketkä kuuluvat Valmetin hallitukseen?
Omistavatko Valmetin hallituksen ja johtoryhmän jäsenet Valmetin osakkeita?

Taloudellista tietoa

Mikä on Valmetin liikevaihdon maantieteellinen jakauma?
Mikä on Valmetin tulosohjeistus ja markkinanäkymät?
Mitkä ovat Valmetin pitkän aikavälin tavoitteet? 
Mikä on tutkimuksen ja tuotekehityksen osuus Valmetin liikevaihdosta?
Millä valuutoilla on eniten vaikutusta Valmetin liikevaihtoon ja kuluihin?
Millainen osingonmaksaja Valmet on?
Kuka toimii Valmetin tilintarkastajana?

 

Takaisin ylös 

 

Valmetin liiketoiminta ja toimintaympäristö

 

Mitkä ovat Valmetin liiketoimintalinjat?
Valmetilla on neljä liiketoimintalinjaa: Palvelut, Automaatio, Sellu ja energia sekä Paperit. Lue lisää Valmetin liiketoimintalinjoista.

Takaisin ylös

 

Mitä tarkoittaa ”vakaa liiketoiminta” ja ”projektiliiketoiminta”?
Vakaalla liiketoiminnalla tarkoitamme Palvelut- ja Automaatio -liiketoimintalinjoja ja projektiliiketoiminnalla Sellu ja energia sekä Paperit -liiketoimintalinjoja. Projektiliiketoiminnalle luonteenomaisia ovat suuret projektit, kun taas vakaa liiketoiminta koostuu usein suuremmasta määrästä kooltaan pienempiä tilauksia.

Takaisin ylös


Milloin Valmet osti automaatio-liiketoiminnan?
Valmet ilmoitti 15.1.2015 pörssitiedotteella Metson Prosessiautomaatiojärjestelmät-liiketoiminnan ostosta. Kauppa toteutui 1.4.2015. Kaupan myötä Valmetin neljänneksi liiketoimintalinjaksi tuli Automaatio. Lue lisää Prosessiautomaatiojärjestelmät-liiketoiminnan ostosta.

Takaisin ylös

 

Mitä lasketaan Valmetin Palvelut-liiketoimintalinjaan?
Palveluliiketoimintaan kuuluvat muun muassa tehdas- ja laitosparannukset, uudistukset, vara-, kulutus- ja vaihto-osat sekä -laitteet. 

Takaisin ylös

 

Mitkä tekijät luovat markkinakasvua Valmetin toimialalla? 
Kasvuajurit ja niiden taustalla vaikuttavat megatrendit on esitelty täällä.

Takaisin ylös

 

Millaiset ovat markkinanäkymät Valmetin liiketoiminnalle? 
Valmetin tulosohjeistus ja lyhyen aikavälin markkinanäkymät löytyvät täältä.

Takaisin ylös

 

Onko Valmetin liiketoiminnassa kausivaihtelua?
Vakaan liiketoiminnan (Palvelut ja Automaatio) liikevaihto on tavallisesti suurempi toisella vuosipuoliskolla. Projektiliiketoiminnassa (Sellu ja energia sekä Paperi) ei ole kausivaihtelua, mutta tilausten ajoittuminen voi aiheuttaa suurta heilahtelua kvartaalien välillä.

Takaisin ylös

 

Ketkä ovat Valmetin asiakkaita? 
Palvelut-liiketoimintalinjan asiakkaat ovat pääasiassa sellu-, paperi- ja energia-aloilla toimivia yhtiöitä. Sellu- ja energia liiketoimintalinjan selluliiketoiminnan asiakkaita ovat mekaanisen ja kemiallisen massan tuottajat (maailmanlaajuiset selluntuottajat ja paperinvalmistajat, suuret alueelliset yhtiöt sekä pienemmät paikalliset yhtiöt) sekä kuitulevyteollisuudessa toimivat yhtiöt. Energialiiketoiminnan asiakkaita ovat kunnat, julkiset laitokset sekä energia-, prosessi-, sellu- ja paperiteollisuudessa toimivat yhtiöt.

Paperit-liiketoimintalinjan asiakkaita ovat pääasiassa paperiyhtiöt sekä kartongin ja pehmopaperin tuottajat. Automaatio-liiketoimintalinjan asiakkaita ovat sellu-, energia- ja paperiteollisuuksien lisäksi myös muut prosessiteollisuus. 

Takaisin ylös


Ketkä ovat Valmetin kilpailijoita? 
Kilpailijakenttä on erilainen eri liiketoimintalinjoilla. Kilpailu on palveluliiketoiminnassa hajanaisempaa kuin muissa liiketoiminnoissa. Kilpailu 
biomassan muunnosteknologioiden laajoilla ja kehittyvillä markkinoilla on 
erittäin hajanaista ja uusien teknologioiden kehittymisen ja toimivaksi 
osoittautumisen myötä nopeiden muutosten alaista. Lue lisää Valmetin kilpailijoista.

Takaisin ylös

 

Kauanko kestää tilauksesta toimitukseen?
Projektien pituus vaihtelee. Tyypillinen projektin kesto on 12–24 kuukautta. 

Takaisin ylösMillä maantieteellisillä alueilla Valmetilla on eniten henkilöstä?
Valmetin henkilöstön jakautuminen maantieteellisille alueille on esitelty tässä kartassa. 

Takaisin ylös

 

Valmetin osake ja osakkeenomistajat

 

Missä pörssissä Valmetin osakkeet on noteerattu, ja koska kaupankäynti osakkeilla alkoi?
Valmetin osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsingin pörssilistalla. Kaupankäynti alkoi 2.1.2014. Valmetin osakkeilla käydään kauppaa myös vaihtoehtoisilla markkinapaikoilla, kuten Cboe CXE:ssä ja Turquoisessa. 

Takaisin ylös

 

Mikä on Valmetin ulkona olevien osakkeiden määrä?
Ulkona olevien osakkeiden määrä on 149 864 220. (Valmetin osakkeiden kokonaismäärä on 149 864 619, joista 244 027 on Valmetin hallussa olevia omia osakkeita.) 

Takaisin ylös

 

Ketkä ovat Valmetin suurimmat osakkeenomistajat?
Valmetin suurimmat osakkeenomistajat löytyvät täältä.

Takaisin ylös

 

Kuinka paljon Valmetilla on osakkeenomistajia? 
Valmetin omistajarakenne löytyy täältä.

Takaisin ylös

 

Kuinka paljon Valmetin osakkeista on ulkomaisten omistuksessa? 
Valmetin omistajarakenne löytyy täältä.


Takaisin ylös

 

Valmetin johtoryhmä ja hallitus

 

Kuka on Valmetin toimitusjohtaja?
Valmetin toimitusjohtaja on Pasi Laine. Lue lisää toimitusjohtajasta ja johtoryhmän jäsenistä.

Takaisin ylösKetkä kuuluvat Valmetin hallitukseen?
Valmetin hallitukseen kuuluvat Mikael Mäkinen (puheenjohtaja), Aaro Cantell (varapuheenjohtaja), Pekka Kemppainen, Monika Maurer, Eriikka Söderström, Tarja Tyni ja Rogério Ziviani.

Takaisin ylös

 

Omistavatko Valmetin hallituksen ja johtoryhmän jäsenet Valmetin osakkeita?
Kaikki hallituksen ja johtoryhmän jäsenet omistavat Valmetin osakkeita. Omistustiedot löytyvät täältä

Takaisin ylös

 

Taloudellista tietoa


Mikä on Valmetin liikevaihdon maantieteellinen jakauma?
Vuonna 2018 Valmetin liikevaihdosta 46 prosenttia tuli Euroopasta, Lähi-idästä ja Afrikasta (EMEA). Pohjois-Amerikasta tuli 20 prosenttia, Etelä-Amerikasta 5 prosenttia, Aasian ja Tyynenmeren alueelta 12 prosenttia ja Kiinasta 16 prosenttia.

Takaisin ylös

 

Mikä on Valmetin tulosohjeistus ja markkinanäkymät?
Valmetin tulosohjeistus vuodelle ja lyhyen aikavälin markkinanäkymät on esitetty täällä

Takaisin ylös

 

Mitkä ovat Valmetin pitkän aikavälin tavoitteet?
Valmetin taloudelliset tavoitteet ovat:

  • Vakaan liiketoiminnan liikevaihdon kasvu yli kaksi kertaa markkinoiden kasvun
  • Projektiliiketoiminnan liikevaihto ylittää markkinoiden kasvun
  • Vertailukelpoinen EBITA: 8-10 %
  • Vertailukelpoinen sitoutuneen pääoman tuotto (ennen veroja), ROCE: 15-20 %
  • Osingonmaksu vähintään 50 prosenttia nettotuloksesta


Lue lisää taloudellisten tavoitteiden avaintoimista.

 

Takaisin ylös

 


Mikä on tutkimuksen ja tuotekehityksen osuus Valmetin liikevaihdosta?
Vuonna 2018 Valmetin tutkimus- ja tuotekehityskulut olivat 66 miljoonaa euroa, mikä vastaa 2 prosenttia liikevaihdosta. Lue lisää tutkimuksesta ja tuotekehityksestä Valmetilla. 

Takaisin ylösMillä valuutoilla on eniten vaikutusta Valmetin liikevaihtoon ja kuluihin?
Valmetin liiketoiminta on maailmanlaajuista ja konserni altistuu valuuttariskille useissa valuutoissa, joskin toiminnan maantieteellinen jakautuminen vähentää yksittäisten valuuttojen merkitystä. Huomattava osuus Valmetin liikevaihdosta sekä kuluista syntyy euroissa (EUR), Yhdysvaltain dollareissa (USD), Ruotsin kruunuissa (SEK) ja Kiinan juaneissa (CNY).


Takaisin ylös


Millainen osingonmaksaja Valmet on?
Valmetin osinkopolitiikan mukaan yhtiö pyrkii jakamaan osakkeenomistajilleen vuosittain osinkoina tai muilla pääoman palautuksen keinoilla vähintään 50 prosenttia vuosittaisesta tuloksestaan. Tilikauden 2018 osinko on 0,65 euroa per osake. Tilikaudelta 2017 maksettiin 0,55 euroa osakkeelta. 

Takaisin ylös


Kuka toimii Valmetin tilintarkastajana?
Valmet Oyj:n varsinainen yhtiökokous valitsi 21.3.2019 Valmetin tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n.
Lue lisää Valmetin tilintarkastajista.

Takaisin ylös 

Päivitetty; 07.05.2019