Valmetin teknologialla asiakkaat voivat valmistaa uusiutuvista raaka-aineista vastuullisia tuotteita

17.05.2021

Kestävä kehitys on ollut liiketoimintastrategiamme ytimessä siitä lähtien, kun Valmet aloitti itsenäisenä yhtiönä vuonna 2014. Valmetin missio muuntaa uusiutuvista raaka-aineista kestäviä ja vastuullisia tuloksia on sen jälkeen tullut entistäkin ajankohtaisemmaksi.

Sijoittajat kysyvät meiltä usein, mikä on Valmetin rooli kiertotaloudessa ja ympäristötietoisemmassa maailmassa. Silloin on hyvä ottaa askel taaksepäin ja miettiä, mistä Valmetin liiketoiminnassa pohjimmiltaan on kyse. Teemme koneita ja teknologiaa, joilla asiakkaamme voivat valmistaa erilaisia tuotteita uusiutuvista raaka-aineista. Yksi esimerkki asiakkaidemme lopputuotteesta on kartonki, jota voidaan käyttää kun halutaan korvata muovia uusiutuvilla pakkausmateriaaleilla.

Kestävä kehitys on integroitu Valmetin toimintoihin ja prosesseihin Sustainability360°-ohjelman avulla. Koko arvoketjun kattava ohjelma keskittyy viiteen painopistealueeseen, jotka ovat Kestävä toimitusketju; Työterveys, turvallisuus ja ympäristö; Ihmiset ja suorituskyky; Vastuulliset ratkaisut sekä Yrityskansalaisuus. Yksityiskohtaiset tavoitteet kullekin kestävän kehityksen painopistealueelle määritellään kolmivuotisissa toimintasuunnitelmissa.

Maaliskuussa 2021 Valmet lanseerasi ilmasto-ohjelmansa Kohti hiilineutraalia tulevaisuutta, joka on jatkoa kattavalle vastuullisuustyöllemme. Ohjelma asettaa kunnianhimoiset tavoitteet koko arvoketjulle. Vuoteen 2030 mennessä pyrimme vähentämään toimitusketjumme hiilidioksidipäästöjä 20 prosentilla ja oman toimintamme hiilidioksidipäästöjä 80 prosentilla. Ylivoimaisesti suurin ilmastovaikutus arvoketjussamme on Valmetin teknologioiden käyttövaiheella asiakkaidemme tuotantoprosesseissa. Voimmekin saada aikaan suuren vaikutuksen kehittämällä tuotteitamme edelleen niin, että ne vähentävät hiilidioksidipäästöjä. Tehokkuus raaka-aineiden, veden ja energiankäytössä on Valmetin tutkimus- ja kehitystoiminnan keskiössä. Vuoteen 2030 mennessä haluamme mahdollistaa täysin hiilineutraalin tuotantoprosessin sellu- ja paperiasiakkaillemme ja pienentää nykyisten teknologioidemme energiankulutusta 20 prosentilla. Valmetin ilmasto-ohjelma on linjassa Pariisin ilmastosopimuksen 1,5 asteen mukaisen tavoitteen sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa. Myös Science Based Targets -aloite (SBTi) tulee arvioimaan Valmetin ilmastotavoitteet.

Viimeisin hyvin kiinnostava avaus, joka korostaa Valmetin roolia kiertotaloudessa, on vastuullinen tekstiilituotanto. Valmet toimittaa pääteknologian Renewcellin tekstiilienkierrätyslaitokselle Sundsvalliin, Ruotsiin. Valmetin toimittama, liukosellutehtaissa yleisesti käytetty prosessilaitteisto räätälöidään tähän projektiin. Tehtaassa Renewcell tulee muuntamaan tekstiilijätettä, kuten puuvilla- ja viskoosivaatteita, liukosellutuotteeksi nimeltään Circulose. Korvaamalla neitsyttekstiilikuidut Circulose®-valmisteisilla kuiduilla muotibrändit voivat merkittävästi pienentää raaka-ainetuotannostaan aiheutuvaa ilmasto- ja ympäristövaikutusta sekä tekstiilijätteen määrää.

Tänään julkaisimme tilauksen Spinnovan ja Suzanon yhteiselle, Jyväskylään rakennettavalle tekstiilikuitutehtaalle. Tehdas tulee valmistamaan luonnollista tekstiilikuitua selluloosasta ja jätevirroista ilman vahingollisia kemikaaleja, käyttäen minimaalisesti vettä ja tuottaen hyvin vähän päästöjä eikä lainkaan jätettä. Valmet toimittaa kuivausteknologian tälle Spinnovan ensimmäiselle kaupalliselle tuotantolinjalle. Perehdymme tarkemmin Valmetin rooliin tekstiiliteollisuuden murroksessa tulevassa blogikirjoituksessamme.

Valmet kehittää jatkuvasti kestävän kehityksen raportointiaan. Kerromme edistyksestä vuosineljänneksittäin osavuosikatsauksissamme, ja vuosikertomuksessa kuvataan kattavasti vastuullisuustyötämme. Vuonna 2020 Valmet alkoi vuosiraportoinnissaan noudattaa TCFD-raportointisuosituksia (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) julkaisemalla ilmastoon liittyvät riskit ja mahdollisuudet. Niistä löytyy lisätietoa myös Valmetin IR-sivujen uudesta TCFD-osiosta. Valmet raportoi myös ei-taloudellisia tietoja koskevan NFR-direktiivin sekä Global Reporting Initiative (GRI) -raportointiohjeiston mukaisesti. Parhaillaan olemme luokittelemassa Valmetin tuotetarjoomaa Euroopan Unionissa valmisteilla olevan taksonomian mukaan. Taksonomian avulla EU pyrkii ohjaamaan sijoituksia ja rahoitusta vastuullisiin ja kestäviin liiketoimintoihin.

Valmetin mahdollisena osakkeenomistajana, sijoittajana tai analyytikkona voit vaikuttaa Valmetin vastuullisuustyöhön! Kerro meille, mitä kestävän kehityksen teemoja sinä pidät tärkeimpinä Valmetille vastaamalla sidosryhmäkyselyymme täällä. Kestävän kehityksen ohjelmamme tarkistetaan vuosittain, ja kysely on meille arvokas kanava palautteen saamiseen henkilöstöltämme, asiakkailta, toimittajilta ja muilta sidosryhmiltä. Kyselyn täyttäminen vie noin kolme minuuttia. Arvostamme panostasi! Voit myös ehdottaa tulevaisuuden toimenpiteitä ja antaa palautetta Valmetin suoriutumisesta kestävässä kehityksessä.