Usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia tilinpäätöstiedotteeseen 2013 liittyen

14.02.2014

Miksi neljännen kvartaalin EBITA laski niin paljon?

EBITA laski pääosin suuren, yksittäisen selluprojektin toimituksen viivästymisen ja projektin korkeampien kustannusten (noin 30 miljoonaa) vuoksi. Myös Kartonki ja paperi- sekä Energia-liiketoimintayksiköiden käyttöasteet olivat alhaiset.

Onko vuonna 2014 luvassa vielä lisäkustannuksia tähän sellutehdastoimitukseen liittyen?

Parhaan arviomme mukaan kustannukset ovat yhteensä 30 miljoonaa euroa, jotka on jo kirjattu vuoden 2013 neljänteen kvartaaliin.

Onko projektiliiketoiminta tappiollista?

Projektiliiketoiminnan kannattavuus oli heikolla tasolla vuonna 2013, ja se laski vuoden 2012 tasosta.

Mitä kertaluonteiset kulut pitävät sisällään?

• Q4: Kertaluonteiset kulut olivat 29 miljoonaa euroa (24 miljoonaa euroa) liittyen kustannussäästöohjelmaan ja 5 miljoonaa liittyen jakautumiseen.

• 2013: Kertaluonteiset kulut olivat 76 miljoonaa euroa (24 miljoonaa euroa) liittyen kustannussäästöohjelmaan ja 10 miljoonaa euroa liittyen jakautumiseen.

Pitääkö kustannuksia leikata vielä lisää?

Meillä on mahdollisuus tarvittaessa tilapäisiin lomautuksiin Suomessa.

Kuinka suuri osa 100 miljoonan euron kustannussäästöohjelmasta toteutuu Q1/H1/H2:n aikana?

Odotamme, että 100 miljoonan säästöt toteutuvat vuoden 2014 loppuun mennessä. Q1/H1/H2:lle ei ole erillistä ohjeistusta.

Miksi olette nostaneet energia- sekä paperi- ja kartonkimarkkinoiden lyhyen aikavälin näkymiä?

Kummankin liiketoimintayksikön markkina-aktiviteetti on parantunut. Olemme myös leikanneet omaa kapasiteettiamme, ja lyhyen aikavälin näkymät heijastavat myös omaa kapasiteetin käyttöastettamme.

Lyhyen aikavälin näkymät koskevat seuraavaa kuutta kuukautta.

Millä liiketoimintalinjoilla arvioitte EBITAn kasvavan?

Projektiliiketoimintojen kannattavuuden parantaminen on tärkeää, koska niiden kannattavuus on nyt heikolla tasolla.