Sellumarkkinan näkymä ja kannattavuus olivat kuumat aiheet Q1 tulosjulkistuksen jälkeen

02.05.2019

Tällä kertaa IR-blogissa käydään läpi kysymyksiä, joita Valmetin johdolle esitettiin Q1 tulostilaisuudessa.

Sellun markkinanäkymät

Valmet nosti lyhyen aikavälin markkinanäkymän sellussa tyydyttävästä hyväksi. Näkymä annetaan seuraavalle kuudelle kuukaudelle (eli käytännössä Q2:lle ja Q3:lle), ja se perustuu puoliksi asiakasaktiviteettiin ja puoliksi Valmetin kapasiteetin käyttöasteeseen. Tulostilaisuudessa analyytikot kysyivät syitä näkymän muuttamiselle ja halusivat saada lisätietoa sellumarkkinan tilanteesta. Millaisia keskusteluja Valmet parhaillaan käy asiakkaiden kanssa? Onko suunnitteilla monta hanketta? Johtuiko markkinanäkymän muuttaminen enemmän työtilanteesta vai markkinasta?

Toimitusjohtaja Pasi Laine vastasi, että useat selluasiakkaat valmistautuvat parhaillaan tekemään päätöksiä isoista selluinvestoinneista, ja todennäköisyys päätöksille rakentaa uusia isoja sellutehtaita on kasvanut. Valmetin työkuorma sellupuolella on suhteellisen hyvä, ja kuten viime vuonna, pienten ja keskisuurten projektien markkina on edelleen hyvä.

Paperimarkkinan tilanne

Paperit-liiketoimintalinja on nauttinut poikkeuksellisen suuresta kysynnästä vuodesta 2017 lähtien. Analyytikoita askarruttaa, kauanko näin hyvä tilanne voi jatkua. Koska markkina kääntyy?

Toimitusjohtaja toisti jo aiemmin sanomansa: vuodet 2017 ja 2018 olivat poikkeuksellisia Paperit-liiketoimintalinjalle, eikä Valmet odota tilausten pysyvän näin korkeina vuonna 2019. Markkina-aktiviteetti on kuitenkin edelleen hyvällä tasolla. Valmet julkisti hiljattain suuren ulkopakkauskartonkilinjatilauksen, joka kirjataan toisen neljänneksen saatuihin tilauksiin. Keskusteluja asiakkaiden kanssa on nyt vähemmän kuin vuosi sitten, mutta suunnitteilla olevat projektit ovat isoja. Tämä tekee ennustamisesta haavoittuvampaa: paljon riippuu siitä, voittaako Valmet yksittäisen tilauksen, ja millä aikataululla asiakkaat tekevät päätöksiä. Vahva tilauskanta tukee hinnoittelua.

Kannattavuus

Valmetin rullaavan 12 kuukauden vertailukelpoinen EBITA-marginaali oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 8,6 %, ja ylsi ensimmäistä kertaa 8–10 %:n tavoitehaarukkaan. Tämä herätti kysymyksiä kannattavuuden kehityksestä jatkossa, sekä mahdollisista suunnitelmista nostaa taloudellisia tavoitteita.

Valmetin kannattavuus on tyypillisesti heikoin ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Tällä kertaa kannattavuutta tuki suotuisa liikevaihdon jakauma – vakaan liiketoiminnan osuus oli 49 % liikevaihdosta, kun osuus vuosi sitten oli 42 % – sekä hyvä toiminnan tehokkuus. Tilauskannan laatu on hyvä.

Johto huomautti, että tavoitteet ovat edelleen voimassa, ja tämä oli ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa neljännes, jolla Valmet saavutti kannattavuustavoitteen rullaavaa 12 kuukautta tarkasteltaessa. Valmetin tavanomainen vuosittainen strategiakierros on meneillään, ja siinä analysoidaan markkinat ja kilpailutilanne, sekä Valmetin kyky parantaa kannattavuutta. Vielä on liian aikaista sanoa, tullaanko tavoitteita muuttamaan tänä vuonna.

Yritysostot

Huhtikuun alussa Valmet saattoi loppuun GL&V:n, globaalin sellu- ja paperiteollisuuden teknologia- ja palvelutoimittajan, oston. Analyytikot halusivat tietää, onko yritysostoja tulossa lisää.

Viime syyskuun pääomamarkkinapäivässä Valmet kertoi analysoineensa lähes 50 yritysostokandidaattia. Jotkut näistä ovat edelleen auki, ja Valmetin yrityskauppatiimi jatkaa mahdollisten yritysostojen työstämistä. Jää nähtäväksi, löydämmekö kohteen, joka on myynnissä ja jonka haluamme ostaa, ja jonka hinta sekä kaupan ehdot ovat hyväksyttäviä.

Tulosjulkistuksen jälkeen 2.5.2019 Valmet tiedotti saattaneensa loppuun J&L Fiber Services Inc:n oston. J&L Fiber valmistaa ja toimittaa jauhinteriä sellu-, paperi- ja kuitulevyteollisuuksille.

Laivojen rikkipesurit

Vuoden 2018 jälkipuoliskolla Valmetin saadut tilauksen laivojen rikkipesureista olivat yhteensä 190 miljoonaa euroa. Vuosituloksen julkistamistilaisuudessa Valmetin johto mainitsi kiinalaisten kilpailijoiden tulleen markkinoille. Millaiset ovat laivojen rikkipesuriliiketoiminnan näkymät tällä hetkellä?

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Valmetin laivojen rikkipesureista saamien tilausten summa oli yksinumeroinen. Tilauskanta mahdollistaa uusien tilausten toimituksen tämän vuoden lopulla tai ensi vuonna. Tilauksista neuvotellaan, mutta koko vuotta on vaikea ennustaa. Uskomme markkinan olevan aktiivinen seuraavat 2–3 vuotta, ja Valmet pyrkii ottamaan siitä osansa.