Kysymyksiä ja vastauksia liittyen koronavirustilanteeseen

26.03.2020

26.3.2020

Ensimmäisen vuosineljänneksen merkittävin maailmanlaajuinen uutisaihe on ollut koronaviruspandemia. Kokosimme alle tyypillisimpiä Valmetiin liittyviä kysymyksiä ja vastauksia koronaviruksen ympäriltä.

Pyydämme ottamaan huomioon, että vastaukset kuvaavat 26.3.2020 tilannetta.

 

Miten merkittävä rooli Kiinalla on Valmetin toiminnassa?

Kiinasta saadut tilaukset olivat 7 % Valmetin saaduista tilauksista vuonna 2019, yhteensä 267 miljoonaa euroa. Projektiliiketoiminnassa kysyntä laski vuoteen 2018 verrattuna, ja kaiken kaikkiaan tilaukset olivat 49 % alhaisemmat kuin vuonna 2018. Valmetilla on noin 1800 työntekijää Kiinassa eri paikkakunnilla.

Miten koronavirus vaikutti Valmetin toimintoihin Kiinassa vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen aikana?

Sillä oli jonkin verran negatiivisia vaikutuksia palvelujen kysyntään Kiinassa. Koronavirusepidemian puhkeaminen vaikutti jonkin verran myös omiin toimintoihimme, mikä johti viivästyksiin tietyissä projekteissa. Toiminta tehtaillamme palautui kuitenkin normaaliksi maaliskuun alussa.

Minkälainen taserakenne Valmetilla on?

Taseemme on suhteellisen vahva. Nettovelkaantuneisuusaste oli vuoden 2019 lopussa -9 % ja omavaraisuusaste 41 %. Korolliset velat olivat 268 miljoonaa euroa ja korolliset nettovelat -90 miljoonaa euroa vuoden 2019 lopussa. Valmetin pitkäaikaisen velan keskimääräinen maturiteetti oli joulukuun 2019 lopussa 3,1 vuotta ja keskimääräinen korko 1,1 prosenttia.

Valmetin maksuvalmius oli vahva vuoden 2019 lopussa rahojen ja pankkisaamisten ollessa 316 miljoonaa euroa ja lyhytaikaisten korollisten rahoitusvarojen 42 miljoona euroa. Maksuvalmiutta turvasi lisäksi 200 miljoonan euron sitova valmiusluottosopimus, joka erääntyy vuonna 2024, sekä 200 miljoonan euron yritystodistusohjelma. Joulukuussa 2019 Valmet allekirjoitti kymmenvuotisen 50 miljoonan euron lainasopimuksen Pohjoismaiden investointipankin (NIB) kanssa. Kaikki yllämainitut lainat olivat nostamatta vuoden 2019 lopussa.

Ovatko Valmetin pitkän aikavälin kasvuajurit muuttuneet koronaviruksen takia?

Meillä on edelleen vahva asema uusiutuvien luonnonvarojen jalostamisen markkinoilla. Pitkän aikavälin kasvuajurit eivät ole muuttuneet, vaikka koronavirus luokin epävarmuutta.

Kartonkiteknologiamme kysyntää ajaa jatkossakin verkkokauppa ja siirtyminen muovipakkauksista uusiutuviin materiaaleihin. Pehmopaperin kysyntää lisää tarve korkeammalle paperilaadulle, kaupungistuminen sekä ostovoiman ja elintason nousu kehittyvissä maissa. Sellun kysyntä kasvaa kartongin ja pehmopaperin kulutuksen kasvaessa. Asiakkaamme hakevat jatkossakin prosessitehokkuutta, raaka-ainesäästöjä ja vastuullisempaa tuotantoa Valmetin automaatioratkaisuista ja palveluista.

Siirtävätkö tai peruuttavatko asiakkaat tilauksia?  

Joissakin projekteissa on tullut viivästyksiä, mutta uskomme että nämä projektit jatkuvat, kun tilanne koskien matkustamista ja muita rajoituksia helpottaa. Pitkäaikaisissa toimituksissa asiakkaiden ennakkomaksu on tyypillisesti 10–30 prosenttia projektin arvosta, ja asiakkaat suorittavat maksuja projektin etenemisen mukaan. Tämä pienentää Valmetin projekteihin liittyviä riskejä ja rahoitustarpeita.

Valmetin torstaille 19.3.2020 kokoon kutsuttu varsinainen yhtiökokous peruttiin ja siirrettiin myöhempään ajankohtaan. Tarkoittaako tämä, että myös osingonjako viivästyy?

Koronavirustilanteen kehittymisen ja Suomen hallituksen 16.3.2020 tekemien linjausten seurauksena Valmetin hallitus päätti perua torstaille 19.3.2020 kokoon kutsutun varsinaisen yhtiökokouksen. Valmet kutsuu koolle varsinaisen yhtiökokouksen myöhemmin. Tämä tarkoittaa, että myös osingonjako viivästyy, koska yhtiökokouksen on hyväksyttävä hallituksen esitys osingonjaosta.