Kohokohdat osavuosikatsauksesta Q3/2016

28.10.2016

Vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä Valmetin saadut tilaukset kasvoivat 9 prosenttia. Saadut tilaukset kasvoivat Sellu ja energia -liiketoimintalinjalla, pysyivät edellisvuoden tasolla Palvelut- ja Automaatio-liiketoimintalinjoilla ja laskivat Paperit-liiketoimintalinjalla.

Vaikka liikevaihto laski 7 prosenttia kolmannella neljänneksellä, kannattavuus (Vertailukelpoinen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja, eli vertailukelpoinen EBITA) parani 10 prosenttia. Kannattavuus parani Palvelut-liiketoimintalinjan liikevaihdon kasvusta johtuen. Vertailukelpoinen EBITA oli 7,5 prosenttia, mikä on korkein luku siitä lähtien kun Valmetista tuli itsenäinen yhtiö.

Valmetin tilauskanta kasvoi 85 miljoonalla eurolla verrattuna kesäkuun 2016 loppuun ja tilauskanta on tällä hetkellä 2,2 miljardia euroa. Nettovelka ja nettovelkaantuneisuusaste laskivat vuoden kolmannen neljänneksen aikana ja Valmetin nettovelkaantuneisuusaste on nyt 15 prosenttia.

Valmet toistaa tulosohjeistuksensa, jonka mukaan Valmet arvioi, että liikevaihto vuonna 2016 pysyy vuoden 2015 tasolla (2 928 milj. euroa), ja että tulos (vertailukelpoinen EBITA) vuonna 2016 kasvaa verrattuna vuoteen 2015 (182 milj. euroa).

Lyhyen aikavälin markkinanäkymien osalta Valmet arvioi, että lyhyen aikavälin markkinanäkymä pehmopaperi- sekä energiamarkkinoille on parantunut hyvälle tasolle (aikaisemmin tyydyttävällä tasolla) ja heikentynyt kartonki- ja paperimarkkinoilla tyydyttävälle tasolle (aikaisemmin hyvällä tasolla). Valmet toistaa tyydyttävän lyhyen aikavälin markkinanäkymän palvelu-, automaatio- sekä sellumarkkinoille.

Valmet on valittu Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin (DJSI) kolmatta vuotta peräkkäin. Tämä tarkoittaa, että Valmet säilyttää asemansa maailman johtavien kestävän kehityksen yhtiöiden joukossa. Tämä on erinomainen saavutus ja se osoittaa, että Valmet on pystynyt vuosi vuodelta parantamaan toimintaansa kestävän kehityksen edistämiseksi.

Tallenne Q3 tulosesityksestä on saatavilla osoitteessa www.valmet.com/webcastit. Ethän unohda katso kolmen minuutin mittaista yhteenvetovideota Valmetin Q3 tuloksesta Valmetin IR video galleriassa.