Suosituimmat aiheet viimeaikaisissa sijoittajatapaamisissa

31.05.2018

Valmet on tänä vuonna käynyt jo 16 eri roadshow’lla ja sijoittajaseminaarissa. Ensimmäisen vuosineljänneksen tulosjulkistuksen jälkeen Valmet on tavannut sijoittajia Lontoossa, Amsterdamissa, Los Angelesissa ja New Yorkissa, sekä tietysti myös pääkonttorilla ja puhelinkokouksissa. Kuten tavallista, jotkut suositut aiheet nousivat keskusteluun suurimmassa osassa tapaamisia. Tässä sijoittajien kolme yleisintä kysymystä viimeaikaisissa tapaamisissamme.

Tilanne sellumarkkinoilla

Ylivoimaisesti yleisin keskustelunaihe viimeaikaisissa sijoittajatapaamisissa on ollut se, ettei uusia sellutehdastilauksia kuulu. Selluntuottajilla menee hyvin sellun korkeiden hintojen ansiosta, vahvat megatrendit puoltavat sellun kysyntää tulevaisuudessa, eikä uusia suuria sellutehdastilauksia ole tehty 2,5 vuoteen. Joten miksi selluntuottajat eivät investoi uusiin tehtaisiin? Milloin ja mistä Valmet odottaa seuraavaa suurta sellutilausta? Milloin se näkyisi Valmetin liikevaihdossa?

Jälkiviisaus on helppoa – varmasti monet selluntuottajat katuvat, että ne eivät investoineet uusiin tehtaisiin muutama vuosi sitten. Silloin kukaan ei osannut ennustaa, että sellun hintojen kehitys olisi näin myönteistä. Brasilian poliittisella ja taloudellisella tilanteella on ollut vaikutusta, kuten myös selluntuottajien yhdistymisellä (Asia Pulp & Paper osti Eldoradon, ja Fibria fuusioituu Suzanon kanssa). Muita syitä investointipäätösten lykkäämiseen ovat ehkä olleet raaka-aineen eli puuaineksen puute, tai vaikeudet rahoituksen hankkimisessa.

On mahdoton ennustaa, milloin seuraava sellutehdastilaus tehdään. Hyvin todennäköisesti jotkut asiakkaat tarkastelevat eri vaihtoehtoja ja suunnittelevat uusia investointeja, mutta toistaiseksi yhtään päätöstä ei ole julkistettu. Ensimmäisen neljänneksen tulosjulkistuksen yhteydessä Valmet piti ’heikon’ lyhyen aikavälin markkinanäkymän sellulle muuttumattomana viestittäen, että se ei odota investointiaktiviteetin olevan kovin korkeaa toisella ja kolmannella vuosineljänneksellä. Olemme joka tapauksessa vakuuttuneita, että investointipäätökset uusiin sellutehtaisiin ovat vain ajan kysymys. Toisena kahdesta yhtiöstä maailmassa, jotka pystyvät toimittamaan kokonaisen sellutehtaan, Valmet tulee varmasti olemaan mukana keskusteluissa.

Kannattavuustavoitteen saavuttaminen

Valmetin suunnitelma tavoitteeksi asettamansa 8–10 prosentin EBITA-marginaalin saavuttamiseksi on toinen sijoittajien suuri mielenkiinnonkohde. Mikä kannattavuuden parantumista ajaa, ja milloin Valmet pääsee tavoitehaarukkaan?

Tärkeä tekijä Valmetin kannattavuuden parantamisessa on palvelu- ja automaatioliiketoimintojen kasvattaminen. Olemassa olevasta paperi- ja sellukapasiteetista Valmetin markkinaosuus on noin 40 %. Samaan aikaan Valmetin markkinaosuus palveluissa on 14 %, mikä jättää tilaa kasvulle. Olemme panostaneet paljon myynnin koulutukseen ja avainasiakashallintaan kasvattaaksemme Valmetin saamaa osuutta asiakkaan ostoista. Olemme myös yksinkertaistaneet Valmetin tarjoomaa, jotta se olisi helpommin asiakkaiden ymmärrettävissä.

Toinen tärkeä alue kannattavuuden parantamisessa on projektien hallinta ja toteutus. Projektien toteutus onnistuu yleensä hyvin. Projektiliiketoiminnassa tulee kuitenkin aina myös hankalampia projekteja. Uskomme että pystymme kehittymään vieläkin paremmaksi projektinhallinnassa ja -toteutuksessa, mikä tukisi varmasti myös kannattavuutta.

Parantaaksemme kannattavuutta ja päästäksemme marginaalitavoitteeseen keskitymme lisäksi säästöihin hankinta- ja laatukustannuksissa. Viime vuosina hankintakustannusten kehitys on ollut hiukan tavoiteltua parempaa, kun taas laatukustannusten osalta on vielä jonkin matkaa tavoitetasoon, joka on < 1,3 % liikevaihdosta.

Myös tutkimuksessa ja kehityksessä etsimme jatkuvasti parempia teknologiaratkaisuja sekä säästöä tuotekustannuksissa. Valmet on lisäksi ottamassa käyttöön uutta toiminnanohjausjärjestelmää (ERP), jonka odotetaan tuovan kustannussäästöjä muutaman vuoden kuluttua.

Paperit-liiketoimintalinjan näkymät

Vuonna 2017 Paperit-liiketoimintalinjan saadut tilaukset olivat epätavallisen korkeat, ja yksi yleisistä sijoittajakysymyksistä koskeekin tämän liiketoimintalinjan näkymiä vuodelle 2018 ja siitä eteenpäin. Valmetin ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksen yhteydessä antamat lyhyen tähtäimen markkinanäkymät sekä kartongille ja paperille että pehmopaperille olivat ’hyvät’, joka on paras luokitus käyttämässämme kolmiportaisessa asteikossa. Näkymät annetaan raportoitua neljännestä seuraaville kuudelle kuukaudelle, eli tällä kertaa vuoden 2018 toiselle ja kolmannelle neljännekselle. Vuoden alussa kartonkimarkkina on ollut edelleen aktiivinen, kun taas pehmopaperimarkkinan aktiviteetti on ollut hieman matalampaa kuin viime vuonna. On tärkeää pitää mielessä, että vuosi 2017 oli poikkeuksellinen Paperit-liiketoimintalinjalle, kun sen tilaukset ylittivät 1 miljardia euroa. Pidemmällä aikavälillä sekä kartongin että pehmopaperin kulutus kasvaa keskimäärin noin 2–3 prosenttia vuodessa.