ESG-vaikutukset ja uusiutuvat raaka-aineet puheenaiheina vastuullisen sijoittamisen seminaarissa

12.06.2020

Nasdaqin mukaan kestävästi ja vastuullisesti sijoittavien sijoittajien (SRI) omistusosuus Valmetissa on 16,6 % institutionaalisesta omistuksesta ja noin 11 % kaikista Valmetin osakkeista. Lisäksi Nasdaqin mukaan SRI-omistuksen osuus Valmetissa on korkeampi kuin muissa saman toimialan yhtiöissä sekä eurooppalaisissa yhtiöissä ylipäätään. Tämän vuoksi olimme innostuneita kutsusta osallistua Kepler Cheuvreux'n viime viikolla järjestämään Digital Pan European ESG -konferenssiin. Konferenssiin osallistui kaikkiaan 231 institutionaalista sijoittajaa, joista suurin osa keskittyy kestävän kehityksen mukaiseen tai vastuulliseen sijoittamiseen. Valmetilla oli päivä täynnä virtuaalisia pienryhmätapaamisia, joita isännöivät Anu Salonsaari-Posti (markkinoinnin, viestinnän ja kestävän kehityksen johtaja) sekä Pekka Rouhiainen (sijoittajasuhdejohtaja).

Tapaamisissa käytiin mielenkiintoisia keskusteluja sijoittajien kanssa Valmetin liiketoiminnan ESG-vaikutuksista ja kasvuajureista, mutta myös Valmetin vahvasta taloudellisesta kehityksestä. Sijoittajat olivat kiinnostuneita esimerkiksi Valmetin tuotteiden ympäristövaikutuksista, uusiutuvan energian tarjoomasta sekä siitä, kuinka tärkeä tekijä hiilidioksidipäästöjen ja muiden päästöjen vähentäminen on tutkimus- ja kehitystyössämme. Hyviä keskusteluja käytiin myös kuitupohjaisten elintarvikepakkausten roolista muovien korvaamisessa sekä EU:n taksonomiasta; miten suuren osan Valmetin liikevaihdosta taksonomia kattaa, ja milloin loput Valmetin liiketoiminnoista tulevat taksonomian piiriin.

 

Mitkä sitten olivat Valmetin esityksen pääkohdat?

 • Valmet on valittu tunnettuihin kestävän kehityksen indekseihin, ja olemme saaneet useita kestävän kehityksen palkintoja, kuten
  • mukana Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksissä jo kuusi perättäistä vuotta
  • A-luokitus CDP:n ilmasto-ohjelmassa (A-listalla on vain 179 yritystä maailmanlaajuisesti).
 • Kestävä kehitys on integroitu Valmetin strategiaan. Valmetin toiminnan perustarkoituksena on muuntaa ja jalostaa uusiutuvista raaka-aineista kestäviä ja vastuullisia tuloksia. Tämä tarkoittaa, että teknologioidemme avulla asiakkaamme voivat valmistaa kestäviä tuotteita uusiutuvista raaka-aineista. Uskomme, että teknologialla on merkittävä rooli myös ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja siihen sopeutumisessa.
 • Valmetin kestävän kehityksen ohjelma Sustainability 360º, joka käynnistettiin jo vuonna 2014, kattaa vastuullisuutta laajasti koko toimintamme osalta. Kestävän kehityksen ohjelman hyväksyy Valmetin johtoryhmä, ja sitä arvioidaan vuosittain.
 • Useat megatrendit tukevat liiketoimintaamme, mukaan lukien siirtyminen kohti resurssitehokasta ja puhdasta maailmaa.
 • Valmetin globaali läsnäolo ja tarjooman luonne asettavat erityisiä vaatimuksia vastuullisuudelle.
  • Yli 13 000 työntekijää ympäri maailmaa: korostaa globaalin toimintaohjeen (Code of Conduct), ihmisoikeuksien ja työntekijöiden oikeuksien toteutumisen tärkeyttä.
  • Yli 10 000 aktiivista alihankkijaa yli 50 maasta: korostaa toimitusketjun avoimuuden ja vastuullisuuden merkitystä sekä sitoutumista toimimaan yhteistyössä toimittajien kanssa heidän toimintansa kehittämiseksi.
  • Valmetin globaaliin asiakaskuntaan kuuluu vastuullisuusasioissa eri tasoilla olevia yhtiöitä. Vastuullisuudessa edistyneimmät asiakkaat asettavat hyvin tiukkoja vastuullisuuteen liittyviä vaatimuksia toimittajilleen.
  • Noin 95 % Valmetin koko arvoketjun ympäristövaikutuksista muodostuu, kun tuotteemme ovat käytössä asiakkaiden laitoksilla (poislukien sellutehtaat). Tämän vuoksi on tärkeää kiinnittää erityistä huomiota teknologian käytön aikaisiin ympäristövaikutuksiin, kuten tehokkuuteen erityisesti energian, raaka-aineiden ja veden käytössä, polttoainejoustavuuteen ja ilmansaasteiden hallintaan.

 

Valmetin arvot, toimintaohje (Code of Conduct) ja muut keskeiset toimintamallit muodostavat pohjan vastuulliselle liiketoiminnalle. Tavoitteenamme on globaalisti johdonmukainen ja läpinäkyvä hallintatapa, jotta kaikki sidosryhmät pystyvät luotettavasti arvioimaan Valmetin kestävän kehityksen toimintaa ja edistystä.

Lue lisää kestävästä kehityksestä Valmetissa täältä tai katso esityksemme Digital Pan European ESG -konferenssissa kokonaisuudessaan (esitys on englanniksi).

 

Tervetuloa osallistumaan Valmetin vastuullisuuskyselyyn
 
Valmetin vastuullisuuskysely antaa mahdollisuuden kertoa, mitkä asiat ovat juuri sinun mielestäsi tärkeitä Valmetille vastuullisena yrityksenä. Samalla voit ehdottaa uusia ideoita tulevaisuuden vastuullisuutyöhömme liittyen. Kyselyyn vastaaminen kestää noin 3 minuuttia, ja kaikki vastaukset käsitellään anonyymisti. Kyselyn tuloksia hyödynnetään osana kestävän kehityksen ohjelmamme kehittämistä. Kysely on englanniksi.
 

Vastuullisuuskysely