Yhtiökokous 2016

Valmet Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 22. päivänä maaliskuuta 2016 klo 13.00 alkaen Messukeskuksen salissa 101, osoitteessa Messuaukio 1, 00521 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen aloitettiin klo 12.00. 

Yhtiökokouksen pöytäkirja löytyy kohdasta Kokousmateriaalit.

 

Katso toimitusjohtajan katsaus yhtiökokouksessa

  

Valmet Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

 

Valmet Oyj:n pörssitiedote 22.3.2016 klo 16:20

 

Valmet Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2015 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2015. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset, jotka koskivat hallituksen valtuuttamista päättämään omien osakkeiden hankkimisesta sekä osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta.

 

Osingonmaksu

 

Yhtiökokous päätti maksaa osinkoa 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta 0,35 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 24.3.2016 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 6.4.2016.

 

Hallituksen kokoonpano

 

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan ja valitsi Valmet Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi Bo Risbergin ja varapuheenjohtajaksi Mikael von Frenckellin. Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin Aaro Cantell, Jouko Karvinen and Tarja Tyni. Hallituksen jäseninä jatkavat Lone Fønss Schrøder, Friederike Helfer ja Rogério Ziviani. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

 

Hallituksen palkkiot

 

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona
100 000 euroa, varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 60 000 euroa ja muille jäsenille 48 000 euroa vuodessa. Tämän lisäksi niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Pohjoismaissa, maksetaan kokouspalkkiona 700 euroa kokoukselta, ja jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa 1 400 euroa kokoukselta, ja niille jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella 2 800 euroa kokoukselta mukaan lukien valiokuntien kokoukset.

 

Yhtiökokous päätti, että palkkion saannin edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen hankkia 40 prosentilla kiinteästä vuosipalkkiostaan Valmet Oyj:n osakkeita säännellyllä markkinalla Nasdaq Helsingin pörssilistalla muodostuvaan hintaan, ja että hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1. - 31.3.2016 on julkistettu.

 

Tilintarkastajan valinta

 

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti. Yhteisön päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jouko Malinen.

 

Yhtiökokouksen pöytäkirja

 

Yhtiökokouksen pöytäkirja on 5.4.2016 alkaen luettavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.valmet.com/yhtiokokous.

  

Lisätietoja antaa:

Rasmus Oksala, lakiasiainjohtaja, Valmet, puh. 010 672 0026

Hanna-Maria Heikkinen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet, puh. 010 672 0007

 

Takaisin ylös

 

Yhtiökokoukseen ilmoittautuminen

 

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen on päättynyt 17.3.2016 klo 10.00.

 

Yhtiökokoukseen ilmoittaudutaan rekisteröintilinkin kautta 17.3.2016 klo 10.00 mennessä (Suomen aikaa). Vaihtoehtoisesti voi ilmoittautua:

- puhelimitse numeroon 020 770 6884   (arkipäivisin klo 9.00 ja 16.00 välisenä aikana);

- faksilla numeroon 010 672 0300; tai

- kirjeitse osoitteeseen Valmet Oyj, Anne Grahn-Löytänen, PL 11, 02151 Espoo.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan, valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi ja asiamiehen tai edustajan henkilötunnus. Osakkeenomistajien Valmet Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

 

Takaisin ylös

 

Kokousmateriaalit

 

 

Linkki Valmetin vuosikertomukseen 2015

Linkki selvitykseen Valmetin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2015

 

Takaisin ylös 

 

Esittely ehdotetuista hallituksen jäsenistä

Nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanosta ja palkitsemisesta julkaistiin 25.1.2016 pörssitiedotteella.

Katso esittelyt ehdotetuista hallituksen jäsenistä.

 

Takaisin ylös

 

Liikenneyhteydet kokouspaikalle

 

Messukeskus sijaitsee Helsingin Pasilassa osoitteessa Messuaukio 1, 00520 Helsinki.

Raitiovaunut 7A, 7B ja 9 pysähtyvät Messukeskuksen eteläisen sisäänkäynnin edessä.
Kaikki kauko- ja lähijunat pysähtyvät Pasilan asemalla, josta on noin 300 metrin kävelymatka Messukeskukseen. Matka Helsingin keskustasta Pasilaan junalla kestää viisi minuuttia.

Bussilinjat 506 ja 69 pysähtyvät Messukeskuksen luona. Linjojen 504 ja 505 lähin pysäkki sijaitsee Pasilan asemalla.

Helsinki-Vantaan lentokentältä on Messukeskukseen 13 kilometriä. Taksimatka vie noin 15 minuuttia.
Messukeskuksessa on myös pysäköintitalo.
Taksiasema sijaitsee Messukeskuksen eteläisen sisäänkäynnin edessä.
Lisää tietoa Messukeskuksen sivuilla.

 

Takaisin ylös

 

Tärkeitä päivämääriä

 

Ilmoittautuminen alkaa:

9.2.2016

Yhtiökokoukseen osallistumisen täsmäytyspäivä:

10.3.2016
Ilmoittautuminen päättyy: 17.3.2016 klo 10.00 (Suomen aikaa)

Yhtiökokouspäivä:

22.3.2016

Osingonmaksun täsmäytyspäivä:

24.3.2016

Yhtiökokouksen pöytäkirja luettavissa näillä sivuilla viimeistään:

5.4.2016

Osingon maksupäivä:

6.4.2016

 

Osakkeenomistajilla on osakeyhtiölain mukaisesti oikeus saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi. Pyyntö tästä tulee lähettää kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Osakkeenomistajan tuli toimittaa mahdollinen pyyntö saada asia yhtiökokouksen esityslistalle viimeistään perjantaina 22.1.2016.

 

Takaisin ylös

 

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

 

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä. Asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava ne osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Valmet Oyj, Anne Grahn-Löytänen, PL 11, 02151 Espoo, ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

  

Valtakirjapohja

Suomeksi Englanniksi

 

Takaisin ylös

 

Tietosuoja

Tämän järjestelmän kautta kerättäviä Valmet Oyj:n yhtiökokouksen järjestämisessä hyödynnettäviä tietoja, kuten henkilötunnusta, yritys- ja yhteisötunnusta ja arvo-osuustilinumeroa käytetään vain osakkeenomistajien tunnistamiseksi ja omistuksen varmistamiseksi. Vain määrätyillä henkilöillä on käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla pääsy järjestelmään. Tietoja ei käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen. Järjestelmän teknisestä ylläpidosta vastaa Euroclear Finland Oy. Tietoliikenneyhteys käyttäjän selaimelta Euroclear Finland Oy:n palvelimelle on SSL-salattu.

 

Takaisin ylös