Klabin valitsi Valmetin kokonaiskiintoainemittaukset Puma II -projektiin Brasiliassa

Valmet Oyj:n ammattilehdistötiedote 29.9.2020 klo 14.00

Kuusi Valmet Total Solids Measurement (Valmet TS) -kiintoainemittausta toimitetaan osana SUEZ Water Technologies & Solutions -yrityksen vesi- ja jätevesilaitostoimitusta Klabinin Puma II -projektiin Brasiliaan. Puma II -projekti koostuu kahden uuden paperikoneen rakentamisesta sekä integroidusta sellun tuotannosta, joka sijaitsee samassa Klabinin operoimassa teollisuusyksikössä (Puma I) Ortigueiran kunnassa Paranán osavaltiossa Etelä-Brasiliassa. Tilaus sisältyi Valmetin vuoden 2020 toisen neljänneksen saatuihin tilauksiin.

SUEZ:in toimitus, jonka osana Valmetin mittaukset asennetaan, sisältää veden tuotantolaitoksen laajennuksen 141 600 kuutiometristä päivässä 213 600 kuutiometriin päivässä sekä 50 prosentin parannuksen teollisen jätevesilaitoksen käsittelykapasiteettiin. Valmet TS:n tarjoamat massavirtaukseen perustuvat ohjausominaisuudet auttavat merkittävien säästöjen saavuttamisessa polymeeriannostelussa, energian kulutuksessa sekä kuljetuksessa ja edistävät ympäristöetuja entisestään.

Neljä Valmet TS inline -mittausta ohjaavat primaarisen, sekundaarisen, tertiäärisen ja homogeenisen lietteen sakeutta jätevesilaitoksella. Viides yksikkö asennetaan vedenkäsittelylaitokselle lietteen sakeuden hallintaan. Kuudes yksikkö asennetaan tertiäärilietteen hallintaan Puma I:n jätevesilaitoksella.

Neljännen sukupolven Valmet TS -mikroaaltomittaus on suunniteltu luotettavimmaksi ja tarkimmaksi inline-kiintoainemittaukseksi 0–50 prosentin kokonaispitoisuuden välillä oleviin jätevesisovelluksiin. Puman vuonna 2016 käynnistetyn sellutehtaan jätevesilaitoksella on ollut käytössä kaksi kolmannen sukupolven Valmet TS -mittausta syyskuusta 2019 asti. Kuusi uutta Valmet TS -mittausta toimitetaan vuoden 2020 loppupuolella.

Kuusi Valmet Total Solids Measurement (Valmet TS) -kiintoainemittausta toimitetaan osana SUEZ Water Technologies & Solutions -yrityksen vesi- ja jätevesilaitostoimitusta Klabinin Puma II -projektiin Brasiliaan.

Tietoa Valmet TS -kiintoainemittauksesta

Valmet TS tarjoaa luotettavan, tarkan ja reaaliaikaisen mittauksen kiintoaineiden käsittelyprosessin hallintaan ja optimointiin ja antaa käyttäjille tietoa kokonaiskiintoaineesta 24 tuntia päivässä seitsemänä päivänä viikossa. Jätevesisovellusten luottavimpana ja tarkimpana analysaattorina Valmet TS mahdollistaa säästöt polymeeriannostelussa, energian kulutuksessa ja kuljetuksessa. Valmet TS hyödyntää mikroaaltoteknologiaa ja määrittää orgaanisten ja epäorgaanisten aineiden kokonaispitoisuuden 0–50 prosentin välillä. Tarkkojen ja nopeiden mittausten avulla prosessin hallintaa ja kehittämistä voidaan parantaa, mikä puolestaan parantaa jätevesilaitoksen kokonaistehokkuutta ja tarjoaa kriittistä tietoa vedenpoiston optimointiin.

Tietoa asiakkaasta Klabin

Klabin on Brasilian suurin pakkauspapereiden tuottaja ja viejä. Yhtiö tuottaa sekä pitkä- että lyhytkuituista sellua ja fluff-sellua ainoana Brasiliassa ja on johtava aaltopahvi- ja teollisuuspakkausten tuottaja. Klabinilla on yhteensä 18 tuotantolaitosta Brasiliassa ja yksi Argentiinassa. Yritys perustettiin vuonna 1899.

Lue lisää Valmet TS -mittauksesta: https://www.valmet.com/valmetts

VALMET
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Fabio Oliveira, Sales Engineer, AUT South America, Valmet, puh. +55 15 99789-8102

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Tavoitteemme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa.

Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin edistykselliset palvelut ja automaatioratkaisut parantavat asiakkaidemme tuotantoprosessien luotettavuutta ja suorituskykyä sekä tehostavat raaka-aineiden ja energian käyttöä.

Valmetin liikevaihto vuonna 2019 oli noin 3,5 miljardia euroa. Yli 13 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen - joka päivä. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal

Henkilötietojen käsittely