Onnistunut lajinvaihto paperista kartonkiin

08.09.2016

Kestävällä tavalla tuotettujen pakkausmateriaalien kysyntä on kasvanut perinteisen vähittäiskaupan ja sähköisen kaupankäynnin kasvun myötä. Vuonna 2015 Stora Enson Varkauden tehtaan paperikone muunnettiin kartonkikoneeksi lainerikartongin tuotantoa varten, jotta pystyttäisiin paremmin vastaamaan uudistuvien pakkausmateriaalien markkinakysyntään. Tehdas valitsi Valmetin kumppanikseen tähän haastavaan uusintaan.

"Jokaisen paperikoneinsinöörin unelmana on rakentaa uusi paperikone", paperikoneen ja RCF-laitoksen aluepäällikkö Jukka Lyyra sanoo lajinvaihtoprojektista hymyillen. "Olen ollut onnekas, sillä tämä on jo toinen projektini tässä roolissa. Tämä on ollut ihmeellinen matka ", hän jatkaa. "PK 3 on nyt melkein kuin uusi kone: täysin uuden sekä hyvän, luotettavan ja hyvin kunnossapidetyn teknologian yhdistelmä. Se tarjoaa mahdollisuudet huippulaatuisten tuotteiden valmistamiseen järkevin kustannuksin." 

Paperista pakkauskartonkiin

Vanha hienopaperikone oli erinomainen valinta uusintaa varten: Varkauden tehtaalla on hyvät tilat, puuta ja energiaa on saatavilla luotettavasti ja tehtaan henkilöstö on taitavaa ja motivoitunutta. Jotta siirtyminen paperista pakkausmateriaalin tuotantoon voitiin toteuttaa, koneen toimintakykyä parannettiin uusilla jauhimilla, viiraosan uusinnalla, johon kuului tasoviiran laajennus uudella yläviirayksiköllä ja perälaatikolla, puristinosan uusinta uudella SymBelt-puristinnipillä sekä kuivatusosan, kalenterin, rullaimen, pituusleikkurin ja kaikkien näihin liittyvien ilmajärjestelmien uusinnat. Yhdenmukaisen lopputuotteen laadun varmistamiseksi uusi Valmet Kappa -analysaattori asennettiin sellutehtaalle ja Valmet IQ -laadunhallintajärjestelmä (QCS) uusittua kartonkikonetta varten. Tilaukseen kuului lisäksi Valmet RM3 -retentionmittauslaitteisto. Valmet huolehti myös asennuksesta ja testauksesta sekä tarjosi käyntiinajotukea, koulutusta ja kudokset koneen käyntiinajoa varten.

Turvallisuus ensin

"Turvallisuus on ykkösprioriteettimme Stora Ensolla ja yksi tärkeimmistä asioista, jonka otimme huomioon toimittajia valitessamme. Valmet täytti tiukat vaatimuksemme. Valmetin teknologia on turvallista, mitä edellytämmekin", sanoo projektijohtaja Ari Saarnio. "Sen lisäksi, että kaikki asennetut uudet laitteet ovat turvallisia käyttää ja huoltaa, asennuksen ja käyntiinajon aikana kaikki turvallisuustekijät huomioitiin tarkasti."

Resurssien säästöä neliömassan optimoinnilla

"Koko märkäpää ja monitasoviiraosa ovat nyt hyvin soveltuvia kevyen lainerin tuotantoon: järjestelmässä on kaksi perälaatikkoa sekä mahdollisuus massojen säätämiseen lopputuotteen laadun parantamiseksi ja kustannusten säästämiseksi. Kyseessä on toimivaksi osoittautunut, laajasti käytetty teknologia, mutta siihen liittyy silti uusia elementtejä ja teknologisia etuja", Lyyra selittää teknologiapäivityksen syitä. Varkauden tehtaalla kustannuskilpailukyky on tärkeä tekijä. "Yritämme käyttää mahdollisimman vähän resursseja. Raaka-aineen, energian ja kemikaalien kulutus liittyvät kaikki kiinteästi käytettyyn teknologiaan ja siihen, kuinka hyvin prosessit on optimoitu. Luonnollisesti palvelemme asiakkaitamme mahdollisimman hyvin heidän laatutarpeissaan tukien heitä valitsemaan alhaisemman neliömassan tuotteemme – optimoimaan neliömassa ja laatu.”

Tavoitteena olla asiakkaiden ykkösvalinta

Varkauden tehdas pyrkii päättäväisesti vastaamaan asiakkaidensa tarpeisiin koskien pakkauskartongin lujuusarvojen tasaisuutta. Elintarvikepakkauksissa myös tuotteen puhtaus on tärkeää. "Valmet IQ -laadunhallintajärjestelmä on meille erittäin tärkeä, sillä se yhdistää teknologiamme, laadunvalvontamme ja prosessimme. Luotettavat prosessimittaukset ja vastaavien säätöjen tekeminen ovat avainasemassa huippulaatuisten tuotteiden valmistuksessa. Teknologia mahdollistaa massan ja raaka-aineiden modifioinnin kuhunkin kerrokseen," Lyyra kertoo.

Yhteistyöllä hyviin tuloksiin

"Harkitsimme tietenkin kaikkia toimittajavaihtoehtoja huolellisesti. Valmet tunsi tehtaan hyvin aiemmista projekteista, tekninen ratkaisu soveltui hyvin tarpeisiimme ja Valmetin toimipiste sijaitsi lähellä. Kaikki osui siis kohdalleen", Saarnio sanoo. Stora Enso on myös tyytyväinen yhteistyöhön. "Projektivaiheen tiimityö sujui erinomaisesti tiukoista aikatauluista huolimatta. Kun katsotaan kokonaiskuvaa, projekti on ollut menestyksekäs." Valmet toimitti teknologian, automaation sekä kaikki kudokset uusitun koneen starttia varten. Yhden vastuullisen tahon käyttäminen hyödyttää kaikkia osapuolia. "Kun käytetään vain yhtä toimittajaa, toimijoita on vähemmän ja samalla esiintyy vähemmän päällekkäisyyttä startin aikana. Mielestäni se vähentää vastuun välttelyä ja helpottaa optimointivaihetta ja jatkokehitystä," Lyyra jatkaa.