Automaatio

Automaatio-liiketoimintalinja toimittaa ja kehittää automaation ja tiedonhallinnan järjestelmiä, sovelluksia ja palveluja sellu-, energia-, paperi- ja prosessiteollisuuden yrityksille sekä meri- ja kaasuteollisuudelle. Päätuotteitamme ovat hajautetut ohjausjärjestelmät (DCS), laadunhallintajärjestelmät (QCS) sekä analysaattorit ja mittaukset.

Valmetin automaatioratkaisut on suunniteltu maksimoimaan asiakkaiden liiketoimintojen kannattavuutta ja vastuullisuutta parantamalla tuotannon suorituskykyä sekä kustannus-, materiaali- ja energiatehokkuutta. Valmet on toimittanut lähes 5 000 automaatiojärjestelmää ja yli 100 000 analysaattoria ja mittausta. Yli 1 200 voimalaitosta eri puolilla maailmaa hyödyntää Valmetin prosessiautomaatiota

Automaatio-liiketoimintalinjan palveluksessa on lähes 2 000 ammattilaista yli 30 maassa. Automaation tärkein maantieteellinen markkina on EMEA (Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka) ja Pohjois-Amerikka on toiseksi suurin markkina-alue liikevaihdossa mitattuna. Lähes puolet automaatioliiketoiminnasta koostuu palveluista.