Sellu ja kuitu

Valmetin kuituteknologiatarjonta sisältää älykkäitä, integroituja ja kokonaisia prosesseja kemiallisen, mekaanisen ja uusiomassan valmistukseen, massankäsittelyyn ja kuitulevyjen tuotantoon

Niiden avulla saadaan aikaiseksi halutun laatuista lopputuotetta kaikista tunnetuista kuituraaka-aineista.

Tavoitteemme on varmistaa, että jokainen prosessivaihe toimii optimaalisesti ja luotettavasti niin laadun, kustannusten kuin ympäristön kannalta. Valmetin kuituprosesseilla voidaan nostaa kapasiteettia ja siten parantaa kannattavuutta.

Valmetilla on lisäksi kattava automaatiotarjonta kuituprosesseihin.

Osoitteesta valmet.com saat lisää tietoja Valmetin tuotteista ja palveluista. Sivut ovat englanninkieliset.

ContactUs