Sanasto

Advantage DCT -teknologia Teknologialla tuotetaan korkealaatuista pehmopaperia tehokkaasti ja luotettavasti.
Advantage NTT -teknologia Teknologialla tuotetaan premium-laatuista, pehmeää pehmopaperia, jossa on korkeampi bulkkisuus.
Advantage Thru-Air -teknologia Teknologialla tuotetaan laadultaan ensiluokkaista, pehmeää pehmopaperia, jolla on erinomainen imukyky.
BCTMP Valkaistu kemi-termomekaaninen massa on mekaanista massaa, joka on ominaisuuksiltaan samankaltaista kuin jotkut valkaistut sulfaattisellulaadut, mutta jäykempää ja tuotantokapasiteetin kustannukset ovat yleisesti matalammat.
BDMT Termi (Bone Dry Metric Ton), joka kuvaa sellun ja paperin painoa ilman nestettä tonneissa.
BEK Valkaistu eukalyptysmassa (sulfiittimassa).
Biomassan pyrolyysi Biomassan lämpöön perustuva depolymerisaatio korkeassa lämpötilassa ilman lisättyä happea. Tuotteet riippuvat prosessin lämpötilasta, paineesta ja vapautuneiden pyrolyysikaasujen kestosta. Nestemäisiä tuotteita kutsutaan bioöljyiksi tai pyrolyysiöljyiksi, ja niitä maksimoidaan nopealla pyrolyysillä.
BSCMP Valkaistu semikemiallinen mekaaninen massa on valkaistu melko vaaleaksi ja sitä käytetään korkealaatuisissa tulostus- ja kirjoituspapereissa. Samankaltainen kuin BCTMP.
Ensiömassa Massa, joka muodostuu käyttämättömästä kuidusta, eikä pidä sisällään kierrätettyjä kuituja.
Haihduttamo Sellutehtaan osa, jossa jäteliemestä haihdutetaan vettä ennen jäteliemen polttoa.
Havusellu Sellu, jota valmistetaan havupuista, kuten mm. männystä, kuusesta ja hemlokista.
Kaasutus Viittaa prosessiin, jossa nestemäinen polttoaine konvertoidaan kaasuseokseen, jota kutsutaan tuotekaasuksi. Kaasun puhdistuksen ja mukauttamisen jälkeen sitä voidaan käyttää voimantuotannossa tai sitä voidaan konvertoida synteettisiin polttoaineisiin tai kemikaaleihin.
Kaustisointi Prosessi, jossa soodakattilassa syntyvästä sulasta liuotettu viherlipeä muutetaan poltettua kalkkia apuna käyttäen valkolipeäksi ja kemikaalit saatetaan uudelleen kiertoon.
Keitto Sellunvalmistusprosessin osa, jossa puuhaketta keitetään kuitumassan valmistamiseksi.
Kemiallinen massa Kuitumassa, joka syntyy keittämällä puuainesta tai muita kuituraaka-aineita yhdessä erilaisten kemikaalien kanssa.
Kierrätysmassa Massa, joka valmistetaan kierrätetystä paperista, jota käsitellään kemikaaleilla.
Kuitulinja Sellunvalmistusprosessin osa jossa puu jalostetaan selluksi.
Kuivattu sellu Kuivattuja, leikattuja selluarkkeja, joita käytetään paperin valmistukseen.
Kuivatusosa Paperikoneen osa. Sarja kuumia valurautasylintereitä kuivattaa niiden lomitse kulkevan massarainan.
Lehtipuusellu Sellu, jota valmistetaan lehtipuista.
Ligniini Biopolymeeri, joka sitoo puun kuidut lujasti toisiinsa ja antaa kuiduille jäykkyyttä.
Lignoboost Ligniinin talteenottoprosessi, joka mahdollistaa (1) selluntuotannon lisäämisen soodakattilaa purkamalla, (2) sellaisen polttoaineen tuotannon, joka voi korvata öljyn esimerkiksi meesauunissa, ja (3) tuotannon lisätuotteelle, jota voi kuljettaa ja myydä tehtaan tuloksen kasvattamiseksi.
Lignoselluloosaetanoli Viittaa etyylialkoholiin, jota tuotetaan lignoselluloosamassasta. Tuotetta kutsutaan usein toisen sukupolven etanoliksi, kun taas ensimmäisen sukupolven etanoli viittaa tärkkelyksestä tai sokerista valmistettuun etyylialkoholiin.
Lignoselluloosamassa Koostuu selluloosasta, hemiselluloosasta ja ligniinistä. Selluloosa ja hemiselluloosa ovat monimutkaisia hiilihydraatteja, toisin sanoen pitkiä sokerimolekyylien ketjuja. Ligniini on monimutkainen, ei-hiilihydraattinen polymeeri joka sitoo selluloosan ja hemiselluloosan ja antaa kasvisolun seinille jäykkyyden.
Liukosellu Puhdas, täysin valkaistu kemiallinen massa tai puuvillakuitumassa. Siihen lisätään liuottimia, joilla massasta saadaan tehtyä esim. sellofaania ja viskoosia, tai yhdistetään muihin kemikaaleihin, jolloin saadaan esim. asetaatteja ja nitraatteja.
Lyhytkuituinen lehtipuumassa (BHKP) Lehtipuista valmistettua sellua, jota tuotetaan mm. Brasiliassa ja Indonesiassa. Lyhyet kuidut lisäävät pehmeyttä lopputuotteeseen.
Markkinasellu Kaikki sellu, jota tuotetaan sellutehtaalla ja myydään avoimilla markkinoilla kaupallisena tuotteena.
Meesa Kalsiumkarbonaattia (CaCO3), jota syntyy sellunvalmistusprosessissa valkolipeää valmistettaessa.
Meesauuni Sellutehtaan osa, jossa meesa (CaCO3) poltetaan kalkiksi (CaO) ja samalla uudelleenkäytettäväksi kaustisoinnissa.
Mekaaninen massa Massa, jota valmistetaan pilkkomalla tukkeja ja haketta kuitukomponenteiksi mekaanisen energian avulla, kuten hiomalla tai hiertämällä.
Mustalipeä Sulfaattisellun keitosta syntynyt jäteliemi, joka koostuu puusta liuenneista aineksista ja keittokemikaaleista. Se poltetaan soodakattilassa kemikaalien regeneroimiseksi ja energian tuottamiseksi.
OptiConcept M Standardoituja ja modularisoituja teknologiakonsepteja kartongin ja paperin tuotantoon.
Perälaatikko Paperikoneen osa, joka ruiskuttaa vesi- ja kuituseoksen kapean, vaakatasossa olevan raon läpi koneen leveydeltä viiralle. Vesipitoisuus 95 %.
Pitkäkuituinen massa(NBSK) NBSK:ta valmistetaan havupuista ja sitä tuotetaan pääasiassa Kanadassa ja Pohjoismaissa. Sen pitkät kuidut lisäävät lujuutta lopputuotteeseen. Sitä käytetään esimerkiksi kartongintuotantoon.
Puristinosa Paperinvalmistusprosessin osa, jossa puristin puristaa märästä paperista koostuvaa rainaa alentaen vesipitoisuuden 50 prosenttiin.
Päällystys Paperinvalmistusprosessin osa, jossa päällystysseos levitetään paperin pinnalle. Paperin päällystys pariin kertaan parantaa paino-ominaisuuksia.
Revinnäissellu Kevyt, valkaistu ja imukykyinen sekoitus mekaanista ja/tai kemiallista massaa, jota käytetään saniteettituotteiden täytteinä, esim. kertakäyttöisissä vaipoissa, tyynyn pehmusteissa, nenäliinoissa, sideharhoissa ja muissa hygieniatuotteissa.
Rullaus Paperinvalmistusprosessin osa, jossa valmis paperi kiertyy rullalle.
Sizer Paperinvalmistusprosessin osa, jossa liimaseos levitetään paperin tai kartongin pinnalle. Pintaliimausyksikkö sijaitsee paperikoneen kuivatusosan välissä, siten että tulevan radan kosteustaso on tyypillisesti lähellä loppukosteutta. Tarkoituksena on parantaa erityisesti lujuusominaisuuksia. Pintaliimauksella voidaan vaikuttaa myös muihin ominaisuuksiin, kuten jäykkyyteen, huokoisuuteen ja kosteuden kestoon.
Soodakattila Sulfaattisellun jäteliemen (mustalipeä) polttokattila, jossa tuotetaan energiaa ja otetaan keittokemikaalit talteen.
Sulfaattisellu Sulfaattimenetelmällä valmistettua sellua. Menetelmässä puuhakkeesta (yleensä havupuusta) tehdään sellua valkolipeän avulla, joka koostuu pääasiassa natriumhydroksista (NaOH) ja natriumsulfidista (Na 2 S).
Valkaisematon massa Sellu, jota ei ole käytetty valkaisuprosessissa, ja jota voidaan käyttää matalamman laatutason paperi- ja kartonkilajeihin.
Viiraosa Paperinvalmistusprosessin osa, jossa vettä poistetaan ja kuidut alkavat levittyä ja yhdistyä ohueksi matoksi, eli rainaksi.