Valmetin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanosta ja palkitsemisesta sekä nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttamisesta

Valmetin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanosta ja palkitsemisesta sekä nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttamisesta

Valmet Oyj:n pörssitiedote 31. tammikuuta 2022 klo 11.00

 

Ehdotus hallituksen kokoonpanosta

Valmet Oyj:n (”Valmet”) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi 22. maaliskuuta 2022, hallituksen jäsenten lukumääräksi ehdollisesti kahdeksaa varsinaisen yhtiökokouksen 2023 päättymiseen asti jatkuvalle toimikaudelle, kuitenkin siten, että ennen Valmetin ja Neleksen aiemmin tiedottaman sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröintiä (”Täytäntöönpanopäivä”) hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi jäsentä ja, että

  • Aaro Cantell, Pekka Kemppainen, Per Lindberg, Monika Maurer, Mikael Mäkinen ja Eriikka Söderström valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi,
  • Jaakko Eskola ja Anu Hämäläinen valitaan ehdollisesti uusiksi hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka alkaa Täytäntöönpanopäivänä ja
  • Mikael Mäkinen valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Aaro Cantell valitaan hallituksen varapuheenjohtajaksi Täytäntöönpanopäivään asti, josta päivästä alkaen Jaakko Eskola toimii hallituksen varapuheenjohtajana.

Varsinaiseen yhtiökokoukseen sovelletaan väliaikaislain (375/2021) säännöksiä, jotka ovat valintamenettelyn osalta tulkinnanvaraisia, minkä johdosta osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittaa, että hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena.

Nimitystoimikunta toteaa, että kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. Aaro Cantellia lukuun ottamatta ehdotetut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Valmet noudattaa hallituksen jäsenen riippumattomuuden määrittelyssä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.

Hallituksen jäsenet on esitelty Valmetin verkkosivuilla https://www.valmet.com/fi/.

Ehdotus hallituksen palkitsemisesta

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinaisessa yhtiökokouksessa valittavan, varsinaisen yhtiökokouksen 2023 päättymiseen asti toimivan hallituksen vuotuisia palkkioita korotetaan ehdollisena sulautumisen täytäntöönpanolle Täytäntöönpanopäivästä alkaen ja palkkiot ovat seuraavat:

  • 145 000 euroa hallituksen puheenjohtajalle (2021: 118 000),
  • 80 000 euroa hallituksen varapuheenjohtajalle (2021: 70 000),
  • 64 000 euroa hallituksen jäsenelle (2021: 56 000).

Täytäntöönpanopäivään saakka hallituksen vuotuiset palkkiot pysyvät vuoden 2021 tasolla. Ehdollisesti valittavien uusien hallituksen jäsenten vuosipalkkiot maksetaan suhteutettuna heidän toimikautensa pituuteen.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että peruspalkkiona maksetaan 7 000 euroa jokaiselle tarkastusvaliokunnan jäsenelle, 16 000 euroa (2021: 14 000) tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle,
4 000 euroa jokaiselle palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenelle sekä 8 000 euroa (2021: 6 000) palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle. 

Nimitystoimikunta ehdottaa myös, että niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Pohjoismaissa, maksetaan kokouspalkkiona 750 euroa kokoukselta (2021: 750 euroa), jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa 1 500 euroa (2021: 1 500 euroa) kokoukselta, ja niille jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella 3 000 euroa (2021: 3 000 euroa) kokoukselta mukaan lukien valiokuntien kokoukset.

Kokoukselta, johon hallituksen jäsen osallistuu etäyhteyden avulla, nimitystoimikunta ehdottaa 750 euron kokouspalkkiota sekä hallituksen että valiokuntien kokousten osalta. Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen matkakokouksesta maksetaan hallituksen jäsenille kokouspalkkiona 1 500 euroa.

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että palkkion saannin edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen hankkia 40 prosentilla kiinteästä vuosipalkkiostaan Valmetin osakkeita säännellyllä markkinalla Nasdaq Helsingin pörssilistalla muodostuvaan hintaan, ja että hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä, kun ensimmäinen Täytäntöönpanopäivän jälkeinen osavuosikatsaus on julkaistu.

Ehdotus nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttamisesta

Nimityskunta ehdottaa lisäksi seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous hyväksyy ehdotuksen liitteenä olevan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen.

Nimitystoimikunta

Annareetta Lumme-Timonen (sijoitusjohtaja, Solidium Oy) toimi nimitystoimikunnan puheenjohtajana. Nimitystoimikunnan jäseniä olivat Mikko Mursula (varatoimitusjohtaja, sijoitukset, Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen), Hanna Hiidenpalo (varatoimitusjohtaja, sijoitukset, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Elo), Reima Rytsölä (varatoimitusjohtaja, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma), ja Mikael Mäkinen asiantuntijajäsenenä Valmet Oyj:n hallituksen puheenjohtajan ominaisuudessa.

Valmetin hallitus sisällyttää nämä ehdotukset varsinaisen yhtiökokouksen 2022 kokouskutsuun, joka julkaistaan arviolta 3. helmikuuta 2022.

Lisätietoja antaa:

Annareetta Lumme-Timonen, Valmetin nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh. 040 550 9580

Rasmus Oksala, lakiasiainjohtaja, Valmet, puh. 050 3173 830

 

VALMET

Kari Saarinen

talousjohtaja

Pekka Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtaja

 

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Tavoitteemme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa.

 

Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin edistykselliset palvelut ja automaatioratkaisut parantavat asiakkaidemme tuotantoprosessien luotettavuutta ja suorituskykyä sekä tehostavat raaka-aineiden ja energian käyttöä.

 

Valmetin liikevaihto vuonna 2020 oli noin 3,7 miljardia euroa. 14 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen - joka päivä. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.

 

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal

 

Seuraa Valmetin sijoittajasuhteita Twitterissä www.twitter.com/valmetir ja Instagramissa www.instagram.com/valmet_sijoituskohteena
 

Henkilötietojen käsittely

 

LIITE 1: Nimitystoimikunnan työjärjestys