Valmet on ehdottanut Valmetin ja Neleksen sulautumista Neleksen hallitukselle

Valmet Oyj:n pörssitiedote (sisäpiiritieto) 29.9.2020 klo 9.30

Valmet tiedotti 17. kesäkuuta 2020 hankkineensa Solidium Oy:ltä 14,88 prosenttia Neleksen osakkeista ja on vähitellen kasvattanut omistustaan edelleen 29,5 prosenttiin.  

Valmet näkee, että näiden kahden yhtiön yhdistäminen loisi erinomaista arvoa Valmetin ja Neleksen osakkeenomistajille pitkällä aikavälillä. Valmet on tänään lähestynyt Neleksen hallitusta ehdotuksella aloittaa keskustelut näiden kahden yhtiön mahdollisesta sulautumisesta.

Sulautumisehdotus perustuu vahvaan teolliseen logiikkaan ja pitkän aikavälin omistaja-arvonäkökulmaan. Sekä Valmet että Neles ovat johtavia aloillaan, yhtiöillä on yhteistä historiaa, ne palvelevat suurelta osin samanlaisia globaaleja asiakasteollisuuksia ja hyötyvät samoista globaaleista megatrendeistä. Yhdessä Valmet ja Neles muodostaisivat Pohjoismaisen globaalisti johtavan yhtiön, jolla on ainutlaatuinen tarjooma prosessiteollisuuden aloille sekä yli 16 000 ammattilaisen globaalisti tasapainoinen, maailmanlaajuinen asiantuntijaorganisaatio.

Yhteenliittymä loisi erinomaista pitkän aikavälin arvoa molempien yhtiöiden osakkeenomistajille. Se muodostaisi vahvan alustan liiketoiminnan kasvulle jatkossa erityisesti automaatiojärjestelmissä ja venttiileissä. Lisäksi yhteenliittymä olisi jännittävä mahdollisuus Neleksen ja Valmetin työntekijöille, sekä molempien yhtiöiden asiakkaille, jotka hyötyisivät yhteenliittymän ja sen tarjooman vahvuudesta. Täsmällisemmin sanottuna sulautuminen loisi globaalin johtajan, jolla olisi

 • yli 16 000 työntekijää ja yli 4 miljardin euron liikevaihto
 • johtavat markkina-asemat segmenteissään
 • suuri osuus liiketoiminnasta toistuvaa ja vakaata, hyvän kannattavuuden liiketoimintaa, jonka muodostaisivat palvelut, automaatiojärjestelmät ja venttiilit
 • vahva luottamus ja maine asiakkaiden keskuudessa
 • globaalisti tasapainoinen asiantuntijaorganisaatio, jolla on syvä ymmärrys prosessiteollisuuden asiakkaista ja yhteinen tulossuuntautunut toimintatapa
 • ainutlaatuiset voimavarat teknologian kehittämiseen ja johtavaan teolliseen internetiin pohjautuvien etäpalveluiden tarjoomaan
 • erinomaiset mahdollisuudet optimoida taseensa
 • muun muassa seuraavia synergiamahdollisuuksia:
  • Liikevaihtosynergiat parantuneesta pakettimyynnistä ja ristiinmyynnistä energia- ja prosessiteollisuuden asiakkaille, kattavammasta palvelutarjoomasta sekä laajemmasta palveluverkostosta
  • Synergiat teknologian kehityksessä, merkittävimpinä parantuneet mahdollisuudet prosessiautomaatioteknologian kehittämiseen sekä laajempi etävalvonnan ja ennakoivan huollon tarjooma
  • Kustannussynergiat globaaleista ja alueellisista toiminnoista, yhteisistä toimipaikoista, listatun yhtiön kustannuksista sekä tehokkaammasta toimitusketjusta ja hankintatoimesta

Yhtiöiden välinen sulautuminen edellyttää neuvotteluja molempien yhtiöiden välillä. Vaikka tällaiset neuvottelut aloitettaisiin, ei ole varmuutta siitä, että ne johtaisivat lopullisen sopimuksen solmimiseen.

Pasi Laine, Valmetin toimitusjohtaja:

”Valmetilla ja Neleksellä on suurelta osin samanlainen asiakaskunta, yhteistä historiaa ja niitä tukevat pitkän aikavälin megatrendit. Näemme että näiden kahden yhtiön sulautuminen olisi erittäin hyödyllistä sekä Valmetin että Neleksen osakkeenomistajille. Se loisi globaalisti johtavan yhtiön, jolla olisi hyvät mahdollisuudet kannattavaan kasvuun ja erinomaiseen omistaja-arvoon.

Olemme menestyksekkäästi vieneet Valmetia eteenpäin vuodesta 2013. Tänään Valmet on vahva, jatkuvasti kehittyvä yhtiö, jolla on vankat näytöt arvonluonnista osakkeenomistajilleen, asiakkailleen ja työntekijöilleen. Menneiden vuosien aikana olemme tehneet harkittuja ja menestyksekkäästi integroituja yritysostoja, jotka ovat istuneet hyvin Valmetin strategiaan. Näemme, että myös Valmet ja Neles sopivat strategisesti erinomaisesti yhteen. Automaatioliiketoimintamme menestyminen vuonna 2015 tapahtuneen yhdistymisen jälkeen osoittaa, että Valmet on taitava säilyttämään yhdistyvien liiketoimintojen keskeiset kilpailuedut ja kehittämään niitä entistä parempaan menestykseen.”

Kutsu puhelinkonferenssiin analyytikoille, sijoittajille ja medialle
Valmet järjestää puhelinkonferenssin englanniksi analyytikoille, sijoittajille ja medialle tiistaina 29. syyskuuta 2020 klo 12:30.

Puhelinkonferenssin osallistujia pyydetään soittamaan vähintään viisi minuuttia ennen konferenssin alkua numeroon +358 981710310. Osallistujilta pyydetään konferenssin PIN-koodia, joka on 23483623#.

Puhelinkonferenssia voi seurata suorana audiocast-lähetyksenä osoitteessa https://valmet.videosync.fi/2020-0929-audiocast.

Lisätietoja antaa:
Pasi Laine, toimitusjohtaja, Valmet, puh. 010 672 0001
Kari Saarinen, talousjohtaja, Valmet, puh. 050 317 1830
Anu Salonsaari-Posti, johtaja, markkinointi, viestintä ja kestävä kehitys, Valmet, puh. 010 672 0033
Pekka Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet, puh. 010 672 0020

VALMET

Kari Saarinen
talousjohtaja

Pekka Rouhiainen
sijoittajasuhdejohtaja

 

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Tavoitteemme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa.

Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin edistykselliset palvelut ja automaatioratkaisut parantavat asiakkaidemme tuotantoprosessien luotettavuutta ja suorituskykyä sekä tehostavat raaka-aineiden ja energian käyttöä.

Valmetin liikevaihto vuonna 2019 oli noin 3,5 miljardia euroa. Yli 13 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen - joka päivä. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal

Seuraa Valmetin sijoittajasuhteita Twitterissä www.twitter.com/valmetir

Henkilötietojen käsittely