Valmet Oyj:n suurimmat osakkeenomistajat

Valmet Oyj:n pörssitiedote 7.1.2014 klo 17:00

Seuraavassa taulukossa esitetään Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä osakasluettelossa 3.1.2014 olleet Valmet Oyj:n 10 suurinta osakkeenomistajaa:

Osakkeiden lukumäärä Prosenttia osakkeista ja äänistä
Solidium Oy  16 695 287 11,14
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen                   4 450 126 2,97
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 908 465 1,94
Valtion Eläkerahasto 1 720 000 1,15
Nordea Nordenfonden 1 566 531 1,05
Keva 1 543 015 1,03
Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 1 487 381 0,99
Svenska Litteratursällskapet i Finland rf 1 188 076 0,79
Skagen Global Verdipapirfond 882 429 0,59
Eläke-Fennia Keskinäinen Vakuutusyhtiö 871 000 0,58
Muut osakkeenomistajat    116 552 309 77,77
Yhteensä       149 864 619 100,00

Lisäksi Valmetin Cevian Capital II Master Fund L.P:ltä ja sen kokonaan omistamalta tytäryhtiöltä Cevian Capital Partners Ltd:ltä saaman ilmoituksen mukaan Cevian Capital II Master Fund L.P. ja Cevian Capital Partners Ltd omistivat 30.12.2013 yhteensä 20 813 714 Metso Oyj:n ("Metso") osaketta, mikä vastasi 13,84 prosenttia Metson kaikista osakkeista ja äänistä. Ottaen huomioon sen, ettei jakautumisvastiketta annettu Metson hallussa oleville omille osakkeille, Cevian Capital II Master Fund L.P:n ja Cevian Capital Partners Ltd:n omistus Valmetissa perustuen edellä mainittuun omistukseen Metsossa vastaa 13,89 prosenttia Valmetin kaikista osakkeista ja äänistä.

Maanantai 30.12.2013 oli viimeinen kaupankäyntipäivä, jolloin oikeus jakautumisvastikkeeseen sisältyi Metson osakkeeseen ja sen hintaan. Torstaista 2.1.2014 alkaen Valmetin osakkeella on käyty kauppaa omana osakelajinaan.  Tilanteessa, jossa Metson osakkeenomistaja on myynyt osakkeensa, mutta kauppaa ei ole selvitetty ennen jakautumisen täytäntöönpanopäivää (31.12.2013), oikeus jakautumisvastikkeeseen on yleisen markkinakäytännön mukaisesti Metson osakkeen ostajalla ja jakautumisvastike siirretään tämän arvo-osuustilille yhdessä ostettujen Metson osakkeiden kanssa, kun kauppa on selvitetty. Normaalissa pörssikaupankäynnissä kauppojen selvitysaika on kolme pankkipäivää ja tällä selvityssyklillä 30.12.2013 Metson osakkeella tehdyt kaupat näkyvät Valmetin osakasluettelossa 3.1.2014.

Lisätietoja antaa:
Hanna-Maria Heikkinen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet Oyj, puh. 010 672 0007
Rasmus Oksala, johtaja, lakiasiat, Valmet Oyj, puh. 020 484 3252

VALMET OYJ

Markku Honkasalo
talousjohtaja

Hanna-Maria Heikkinen
sijoittajasuhdejohtaja

Valmet Oyj on maailman johtava sellu-, paperi- ja energiateollisuuden teknologia- ja palvelutoimittaja. 11 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen - joka päivä.

Valmetin asiakkailleen tarjoamat palvelut kattavat kaiken kunnossapidon ulkoistuksesta tehtaiden ja voimalaitosten parannuksiin ja varaosiin. Vahvan teknologiatarjoomamme ytimen muodostavat kokonaiset sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin-- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset.

Valmetilla on yli 200 vuoden teollisuushistoria ja yhtiö syntyi uudestaan sellu-, paperi- ja voimantuotantoliiketoiminnan irtautuessa Metso Oyj:stä joulukuussa 2013. Valmetin liikevaihto vuonna 2012 oli noin 3 miljardia euroa. Valmetin tavoitteena on tulla maailman parhaaksi asiakkaidensa palvelussa.

Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

Lue lisää www.valmet.com, www.twitter.com/valmetglobal