Metson vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Metson vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Metson vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen päätökset                

Metso Oyj, Pörssitiedote 23.3.2017 klo 17:00 paikallista aikaa
 
Metso Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään Helsingissä.

Yhtiökokous vahvisti vuoden 2016 tilinpäätöksen sekä päätti maksaa osinkoa 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta 1,05 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan 4.4.2017 osakkaille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.3.2017 merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2016.

Yhtiökokous vahvisti Metso Oyj:n hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän,  Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Mikael Lilius, varapuheenjohtajana Christer Gardell ja jäseninä Peter Carlsson, Arja Talma, Ozey K. Horton Jr., Lars Josefsson ja Nina Kopola. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan samat kiinteät vuosipalkkiot sekä kokokouspalkkiot kuin edellisena vuonna seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 110 000 euroa, varapuheenjohtajalle 62 000 euroa ja jäsenille 50 000 euroa vuodessa. Lisäksi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 15 000 euron ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle 5 000 euron lisäpalkkio. Tämän ohella niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Pohjoismaissa maksetaan kokouspalkkiona 700 euroa kokoukselta, ja jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa 1 400 euroa kokoukselta ja niille jäsenille joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella 2 800 euroa kokoukselta niistä kokouksista, joihin he osallistuvat mukaan lukien valiokuntien kokoukset. Yhtiökokous päätti myös, että palkkion saannin edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen hankkia 40 %:lla kiinteästä vuosipalkkiostaan Metso Oyj:n osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan, ja että hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2017 on julkistettu.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti.  Ernst & Young Oy on nimennyt yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Mikko Järventaustan. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio tarkastusvaliokunnan hyväksymän laskun mukaisesti.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, joka koski hallituksen valtuuttamista päättää omien osakkeiden hankkimisesta.  

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään lahjoitusten antamisesta yliopistoille ja korkeakouluille.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on luettavissa 6.4.2016 alkaen yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.metso.com/fi.

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Palvelemme kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys-, öljy-, kaasu-, massa-, paperi- ja prosessiteollisuuksia. Autamme asiakkaitamme parantamaan toimintansa tehokkuutta, vähentämään riskejä ja lisäämään kannattavuutta ainutlaatuisen tietotaitomme, kokeneiden asiantuntijoidemme ja innovatiivisten ratkaisujemme avulla. Rakennamme yhdessä uutta, kestävää kasvua.

Tuotevalikoimaamme kuuluu kaivos- ja kivenmurskauslaitteita ja -järjestelmiä sekä teollisuusventtiileitä ja venttiiliohjaimia. Tuemme asiakkaitamme laajalla palveluvalikoimalla sekä maailmanlaajuisella yli 80 palvelukeskuksen ja noin 6 000 palveluammattilaisen verkoston avulla. Metsolle turvallisuus on ykkösasia.

Metson osakkeet on listattu NASDAQ Helsinki Oy:ssä. Vuonna 2016 yhtiön liikevaihto oli noin 2,6 miljardia euroa. Metso työllistää yli 11 000 henkeä yli 50 maassa. Expect results.

metso.com/fi, twitter.com/metsogroup

Lisätietoja antaa:

Aleksanteri Lebedeff, lakiasiainjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3240

Metso Oyj

Eeva Sipilä

talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtaja

jakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy

Tiedotusvälineet

www.metso.com