Valmetin toimittama Metsä Fibren Kemin biotuotetehdas käynnistetty

Valmet Oyj:n ammattilehdistötiedote 20.9.2023 klo 13.00

 Metsä Fibren Kemin biotuotetehdas käynnistyi onnistuneesti keskiviikkona 20.9.2023. Ympäristö-, energia- ja materiaalitehokas tehdas toimii täysin ilman fossiilisia polttoaineita ja tuottaa kaksi terawattituntia (TWh) uusiutuvaa sähköä vuosittain. Valmetin toimittama teknologia ja automaatio edesauttavat tehtaan kestävän kehityksen mukaista toimintaa ja takaavat korkealaatuisen lopputuotteen.

Uusi tehdas sijaitsee samalla paikalla kuin vanha käytöstä poistettu sellutehdas. Käynnistyksen jälkeen tuotantoprosessi hienosäädetään täysimittaiseen tuotantoon, joka saavutetaan noin vuoden kuluessa käynnistämisestä.

Valmetin toimitus kattaa koko tuotantoprosessin puunkäsittelystä paalaukseen sekä virtauksensäätöratkaisut ja tehtaanlaajuiset automaatiojärjestelmät. Vuotuinen selluntuotantokapasiteetti on 1,5 miljoonaa tonnia, ja lisäksi tehdas tuottaa erilaisia muita biotuotteita.

”Tehtaan käynnistäminen on meille tärkeä virstanpylväs, ja nyt yhteinen ponnistuksemme kohti seuraavia virstanpylväitä jatkuu. Odotan innolla, kuinka Suomen metsäteollisuuden historian merkittävin investointi saavuttaa täyden tuotantokapasiteetin", sanoo Metsä Fibren biotuotetehdasprojektin johtaja Jari-Pekka Johansson.

"Yhdistämällä Valmetin innovatiivisen prosessiteknologian, automaation ja palvelut olemme toimittaneet ratkaisun, joka edustaa johtavaa kestävän kehityksen suorituskykyä minimoiduilla päästöillä. Esimerkiksi energiatehokkuutta parannetaan haihduttamon ja sellunkeittimen välisellä höyryintegraatiolla sekä uusilla sellunkuivauskoneen ominaisuuksilla. Edistyksellinen koko tehtaan kattava automaatiojärjestelmä ja integroidut teollisen internetin ratkaisut auttavat optimoimaan tehtaan tuotannon tehokkuutta”, sanoo Valmetin Sellu- ja energialiiketoimintalinjan johtaja Sami Riekkola.

Tietoa Valmetin teknologia- ja automaatiotoimituksesta

Tehdas hyödyntää johtavaa prosessitekniikkaa ja edistyksellisimpiä automaatiojärjestelmiä. Valmetin toimitukseen kuuluvat puunkäsittely-, keitto- ja kuitulinjat, sellun kuivaus ja paalaus, haihduttamo, soodakattila, kaustisointi, meesauuni, biomassan kuivain ja kaasutin, tuhkan kristallisointi, tehtaanlaajuinen hajukaasujen (NCG) käsittelyratkaisu sekä soodakattilan ja meesauunin sähkösuodattimet ja märkäsähkösuodatin. Valmet toimitti myös rikkihappolaitoksen, joka käyttää tehtaiden omia hajukaasuja rikkihapon valmistukseen. Lisäksi Valmet toimitti olemassa olevan kuitulinjan uusinnan sisältäen uudet hakkeensyöttö- ja pesujärjestelmät.

Valmetin automaatiotoimitukseen kuuluu tehtaanlaajuinen Valmet DNA -automaatiojärjestelmä, laitoksen tiedonhallintajärjestelmä, Valmet IQ -laadunhallintajärjestelmä, edistyneet prosessiohjaukset sekä analysaattorit ja mittalaitteet.

Toimitukseen sisältyvät teollisen internetin ratkaisut kattavat analytiikkatyökalut, seuranta- ja optimointisovellukset, simulaattorit valituille prosessialueille sekä yhteydet Valmet Performance Center -etäpalveluita varten. Tehtaanlaajuisella automaatiojärjestelmällä tehdas voi toimia tasapainoisesti, ohjata prosessia ja varmistaa sen virheettömän toiminnan laadukkaasti, kustannustehokkaasti ja ympäristötehokkaasti.

Tietoa asiakkaasta Metsä Fibre

Metsä Fibre on johtava biotuotteiden, biokemikaalien ja bioenergian valmistaja. Yhtiö on maailman johtava valkaistun havusellun tuottaja ja merkittävä sahatavaran tuottaja. Yhtiö työllistää noin 1 600 henkilöä, ja sen liikevaihto vuonna 2022 oli 3,1 miljardia euroa. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia.

VALMET
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Sami Riekkola, johtaja, Sellu ja energia -liiketoimintalinja, Valmet, puh. 040 542 7437
Emilia Torttila-Miettinen, johtaja, Automaatiojärjestelmät-liiketoimintalinja, Valmet, puh. 040 831 7595

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Automaatiojärjestelmillämme ja virtauksensäätöratkaisuillamme palvelemme vielä laajempaa prosessiteollisuuden asiakaskuntaa. 17 500 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen – joka päivä.

Yhtiöllä on yli 220 vuoden teollinen historia ja vahva näyttö jatkuvasta parantamisesta ja uudistumisesta. Vuonna 2022 yhtiö saavutti merkittävän merkkipaalun, kun virtauksensäätöyhtiö Neles sulautui Valmetiin. Valmetin liikevaihto vuonna 2022 oli noin 5,1 miljardia euroa. 

Valmetin osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä, ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa. 

Seuraa meitä valmet.fi | Twitter | Twitter (IR) | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | Instagram (IR) |

Henkilötietojen käsittely