Valmet toimittaa tehdaslaajuisen optimoinnin Mercer Rosenthalin tehtaalle Saksaan

Valmet Oyj:n ammattilehdistötiedote 21.8.2023 klo 9.30

Valmet toimittaa tehdaslaajuisen optimointiratkaisun (Mill-Wide Optimization) Mercer Rosenthalin sellutehtaalle Saksaan. Tehdaslaajuinen tuotannon suunnittelu ja muutosjohtamisen palvelut auttavat automatisoimaan päätöksentekoa ja optimoimaan tuotantoa kuitu- ja talteenottolinjoilla sekä kuivauskoneella. Oleellinen osa ratkaisua on kahden vuoden suorituskykysopimus, jolla Mercer saa etätukea Valmetin suorituskykykeskuksesta. Sopimus varmistaa tulosten kestävyyden pitkällä aikavälillä.

Tilaus sisältyi Valmetin vuoden 2023 toisen neljänneksen saatuihin tilauksiin ja optimointi toimitetaan syksyllä 2023. Tilauksen arvoa ei julkisteta.

Ratkaisu mahdollistaa keskitetyn, reaaliaikaisen päätöksenteon. Operointipäätökset perustuvat tehtaan tuotannon ja varastojen kokonaistasapainoon ja ennusteeseen. Prosessialuepäätökset koordinoidaan tuloksen maksimoimiseksi ja prosessin tasapainottamiseksi.

”Tavoitteenamme on Valmetin tehdaslaajuisen optimointiratkaisun avulla tuottaa sellua ja energiaa tehokkaammin tasaamalla ja optimoimalla tehtaan toimintaa”, sanoo Mercer Rosenthalin toimitusjohtaja Christian Sörgel.

”Meillä on positiivinen ja pitkäaikainen suhde Mercerin kanssa, ja olen varma, että tehtaanlaajuinen optimointi tukee sekä heidän operaattoreidensa työtä että tuotantotavoitteita. Lisäksi tehtaan nykyinen automaatiojärjestelmä, analysaattorit ja mittaukset antavat optimoinnille vankan pohjan”, sanoo Automaatiojärjestelmät-liiketoimintalinjan palvelupäällikkö Markus Foigtmannsberger Valmetilta.

”Riskien vähentämiseksi ja hyötyjen arvioimiseksi tehdas auditoitiin ennen investointipäätöstä ja tehtiin yksityiskohtainen ”re-optimize the past” -analyysi. Analyysi havainnollisti, kuinka tuotannon suunnitteluratkaisua voidaan hyödyntää tehtaan tasapainottamisessa ja halutun sellutuotannon saavuttamisessa”, sanoo tuotepäällikkö Greg Fralic Valmetin Automaatiojärjestelmät-liiketoimintalinjalta.

Toimituksen tekniset tiedot

Valmetin tehdaslaajuinen optimointi tarkkailee reaaliajassa koko tehtaan tuotannon ja varastojen tasapainoa huomioiden sekä tehtaan tämänhetkisen että tulevan tilan. Näin voidaan välttää yksittäisten prosessien alioptimointi, mikäli ne eivät ole linjassa tehtaan tavoitteiden kanssa. Tehdaslaajuinen optimointi mahdollistaa myös tasapainottamisen ympäristön kestävyyden sekä tuotannon, laadun ja kustannusten välillä.

Valmet Mill-Wide Optimization Audit auttaa saamaan selville todellisen tuotantopotentiaalin ja sijoitetun pääoman tuoton. Historiadataan perustuva auditointi auttaa arvioimaan tuotannon kasvupotentiaalia, tunnistamaan rajoitteita ja tuomaan esiin tehdaslaajuisen optimoinnin käyttötapauksia.

Tietoa asiakkaasta

Mercer Rosenthal on osa pohjoisamerikkalaista Mercer International -konsernia. Konserni on globaali metsäteollisuusyhtiö, jolla on toimintaa Saksassa, Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Australiassa. Yli 130 vuoden historian omaava Mercer Rosenthal GmbH on yksi Euroopan moderneimmista sellutehtaista. Se tuottaa kahta pääsellulajia: alkuainekloorivapaata valkaistua ECF-sellua ja täysin klooritonta valkaistua sellua. Tehdas tuottaa vuodessa yli 360 000 tonnia sellua.

VALMET  
Konserniviestintä  

Lisätietoja:
Greg Fralic, tuotepäällikkö, Automaatiojärjestelmät-liiketoimintalinja, Valmet, puh. +1 519 590 0088
Markus Foigtmannsberger, palvelupäällikkö, Automaatiojärjestelmät-liiketoimintalinja, Valmet, puh. +49 1728 338720

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Automaatiojärjestelmillämme ja virtauksensäätöratkaisuillamme palvelemme vielä laajempaa prosessiteollisuuden asiakaskuntaa. 17 500 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen – joka päivä.

Yhtiöllä on yli 220 vuoden teollinen historia ja vahva näyttö jatkuvasta parantamisesta ja uudistumisesta. Vuonna 2022 yhtiö saavutti merkittävän merkkipaalun, kun virtauksensäätöyhtiö Neles sulautui Valmetiin. Valmetin liikevaihto vuonna 2022 oli noin 5,1 miljardia euroa. 

Valmetin osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä, ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa. 

Seuraa meitä valmet.fi | Twitter | Twitter (IR) | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | Instagram (IR) |

Henkilötietojen käsittely