Valmet laajentaa globaalia sosiaalisen vastuun ohjelmaansa uusilla paikallisohjelmilla

Valmet Oyj:n lehdistötiedote 13.12.2022 klo 15.00

Valmet laajentaa vuonna 2020 käynnistettyä sosiaalisen vastuun ohjelmaansa uusilla alueellisilla paikallisohjelmilla ympäri maailmaa. 

Valmetin sosiaalisen vastuun ohjelma on osa yhtiön kestävän kehityksen agendan toteuttamista. Ohjelma pohjautuu kolmeen tieteen edistämiseen, ympäristöön ja tasa-arvoisiin mahdollisuuksiin keskittyvään teemaan: ‘​Towards the future with science’, ‘Protecting the planet for next generations’​ ja ‘Equal opportunities for wellbeing’​.

Näiden teemojen pohjalta ohjelmaan on nyt valittu useita paikallisprojekteja Valmetin toiminta-alueilla ympäri maailmaa. Valmetin paikallinen henkilöstö on osallistunut projektien suunnitteluun ja valmisteluun, ja projektien lopullinen valinta on tehty henkilöstöäänestysten perusteella.

Aasian ja Tyynenmeren alueella Valmet toimii yhteistyössä The Mirror Foundation -järjestön kanssa Thaimaassa tukeakseen kolmea maalaiskunnissa sijaitsevaa koulua. Ohjelma keskittyy koulun toimintaympäristön parantamiseen, kuten saniteettitilojen saneeraamiseen ja puhtaan veden saatavuuden varmistamiseen. Ohjelmaan sisältyy myös yhden tuettavan koulun kirjaston uudistaminen opiskelun helpottamiseksi.

Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan (EMEA) alueella Valmet tukee Puolan Jelenia Górassa sijaitsevaa orpokotia. Ohjelma pyrkii lisäämään orpokodin lasten hyvinvointia ja mahdollisuuksia koulunkäyntiin.

Etelä-Amerikan alueella Valmetin tuki osoitetaan kahdelle organisaatiolle Brasiliassa ja Chilessa, jotka pyrkivät parantamaan vähäosaisten ihmisten sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja alueen kodittomien olosuhteita.

Kiinassa Valmet jatkaa yli 12-vuotista perinnettään myöntää apurahoja kolmen eri yliopiston opiskelijoille sekä myöntää nyt uusia apurahoja viiden eri yliopiston jatko-opiskelijoille yhteistyössä paikallisen järjestön kanssa. Tuen avulla Valmet haluaa edistää osaamisen kehittämistä ja innovaatiotoimintaa sellu- ja paperiteollisuudessa.

Pohjois-Amerikan alueella Valmet tukee järjestöä, joka mahdollistaa vaikeasti sairaiden lasten toiveiden toteuttamista.

“Valmet toimii yli 40 maassa ja yhtiöllä on 17 500 työntekijää, minkä vuoksi toiminnallamme on vaikutuksia useissa eri yhteiskunnissa ympäri mailmaa. Sosiaalisen vastuun ohjelmamme keskittyy hankkeisiin, jotka lisäävät paikallisia positiivisia vaikutuksia Valmetin toiminta-alueilla. Tämän vuoksi henkilöstömme on osallistunut aktiivisesti kohteiden kartoittamiseen ja valintaan paikallisesti. Haluan lämpimästi kiittää kaikkia Valmetin työntekijöitä heidän osallistumisestaan valintaprosessiin ja paikallisohjelmien käynnistämiseen”, kertoo Anu Salonsaari-Posti, Valmetin markkinoinnin, viestinnän, kestävän kehityksen ja yhteiskuntasuhteiden johtaja.

Valmetilla on pitkä historia sosiaalisen vastuun ohjelmista ympäri maailmaa. Vuosina 2020-2021 Valmetin sosiaalisen vastuun ohjelman pääkohteena oli yhteistyö Pelastakaa lapset -järjestön kanssa Dungpurissa, Intiassa. Lisäksi Valmet on vuodesta 2008 lähtien tukenut SOS Children´s Village -hanketta Intian Chennaissa sekä vuodesta 2016 lähtien vuotuisen henkilöstöäänestyksen perusteella valikoituja voittoa tavoittelemattomia organisaatioita, kuten the Ocean Cleanup, Plan International, Pelastakaa lapset, WWF, UN Women ja Lääkärit ilman rajoja.

VALMET  
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Anu Salonsaari-Posti, markkinoinnin, viestinnän, kestävän kehityksen ja yhteiskuntasuhteiden johtaja, Valmet, puh. 050 453 4262
Laura Puustjärvi, johtaja, kestävä kehitys, Valmet, puh. 050 337 4473

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Automaatiojärjestelmillämme ja virtauksensäätöratkaisuillamme palvelemme vielä laajempaa prosessiteollisuuden asiakaskuntaa. 17 500 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen – joka päivä.

Yhtiöllä on yli 220 vuoden teollinen historia ja vahva näyttö jatkuvasta parantamisesta ja uudistumisesta. Vuonna 2022 yhtiö saavutti merkittävän merkkipaalun, kun virtauksensäätöyhtiö Neles sulautui Valmetiin. Sulautuneiden yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2021 oli noin 4,5 miljardia euroa. 

Valmetin osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä, ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa. 

Seuraa meitä valmet.fi Twitter | Twitter (IR) | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | Instagram (IR) | 

Henkilötietojen käsittely