Valmet ja Turun Seudun Energiatuotanto Oy: teollisen internetin ratkaisuihin pohjautuvan biopolttoaineketjun hallintajärjestelmän yhteinen kehityshanke

Valmet Oyj:n ammattilehdistötiedote 19.6.2018 klo 11:00

Valmet on kehittämässä yhdessä asiakkaansa Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n (TSE) kanssa merkittävää Valmetin teollisen internetin (Industrial Internet) ratkaisuihin pohjautuvaa tuotannon tietojärjestelmien ja kaukolämpöverkon optimoinnin kokonaisuutta. Kokonaisuus liittyy keskeisiltä osin TSE:n uuden monipolttoainevoimalaitoksen käyttöönottoon Naantalissa.

Yksi huipputason ratkaisuista on pilotointivaiheessa oleva Valmet DNA Fuel Chain Management - polttoaineketjun hallintajärjestelmä. Kyseinen innovaatio on suunniteltu lisäämään kasvavan bioenergiamarkkinan tehokkuutta. Järjestelmän avulla biopolttoaineen toimitusketju metsästä kattilaan tehostuu, tarkentuu ja muuttuu läpinäkyvämmäksi kaikille toimitusketjun osapuolille.

Valmet DNA Fuel Chain Management -polttoaineketjun hallintajärjestelmän ainutlaatuinen etulyöntiasema on siinä, että järjestelmä mahdollistaa laitoksen polttoainetilausten suunnittelun ennustetun energiatuotannon mukaisesti. Biopolttoaineiden toimitusten hallinta, mukaan lukien polttoaineen määrä ja tyyppi sekä toimitusaikataulu, tapahtuu pilvipohjaisen sovelluksen kautta. Kaikki tiedot ovat saatavilla kuorma-autonkuljettajille käyttäjäystävällisen mobiilikäyttöliittymän kautta.

Monimutkaiset ja kustannusherkät prosessit yksinkertaistuvat

"Biovoimalaitoksilla polttoaineen kysyntää ennustetaan ja toimituksia aikataulutetaan monelta eri polttoainetoimittajalta päivittäin. Tämä tekee toimitusten hallinnasta erityisen haastavaa. Valmetin DNA Fuel Chain Management -ratkaisu auttaa tehostamaan ja yksinkertaistamaan tätä monimutkaista ja kustannusherkkää prosessia sekä parantamaan nykyaikaisten biovoimalaitosten toiminnan tehokkuutta ja kannattavuutta", sanoo tuotepäällikkö Janne Koivuniemi Valmetin Automaatio-liiketoiminnasta.

Valmet DNA Fuel Chain Management hyödyntää nykyaikaisia pilvipalveluita datan hallinnassa, polttoainehankinnan optimoinnissa sekä logistiikan suunnittelussa. Uuden järjestelmän kaikki sovellukset pohjautuvat Valmet DNA -automaatiojärjestelmään sekä Valmet Industrial Internet -palveluihin. Ratkaisu integroi tiedot Valmet DNA Energy Management -energian hallintajärjestelmästä, Valmet DNA District Heating Manager -kaukolämpöverkon optimointijärjestelmästä sekä sähkön hinnan ja sään ennustepilvipalveluista.

Valmet DNA Fuel Chain Management -järjestelmän toimintaperiaate on yksinkertainen. Järjestelmä luo polttoaineen hankintasuunnitelman ja jakaa sen toimittajille. Suunnitelma sisältää täsmällisen toimitettavan polttoainemäärän, polttoainetyypin sekä toimitusaikaikkunan, jonka kukin toimittaja on itselleen varannut. Tarvittaessa voimalaitoksen operointipäällikkö voi milloin tahansa muuttaa mitä tahansa suunnitelman osaa.

Ensimmäinen pilvipohjaista tietoa hyödyntävä biovoimalaitos

Länsi-Suomen johtava energiatuottaja Turun Seudun Energiatuotanto Oy on yksi ensimmäisistä Valmetin uutta Industrial Internet -palveluihin pohjautuvaa polttoaineen hallintajärjestelmää hyödyntävistä voimalaitoksista. Järjestelmä otettiin käyttöön yhtiön uudessa monipolttoainevoimalaitoksessa, joka aloitti toimintansa joulukuussa 2017 Naantalissa.

Integroimalla digitalisoidun polttoaineketjun hallinnan tuotantoonsa, TSE pystyy toteuttamaan polttoainesuunnittelun, poltonhallinnan sekä logistiikkaprosessit entistä tehokkaammin. Voimalaitos hyödyntää polttoaineketjun hallinnan optimointia ja säästää sillä kalliita resursseja.

"Valmet DNA Fuel Chain Management -järjestelmä on mahdollistanut biovoiman tuotannon kaikkien vaiheiden integroinnin yhteen ohjattavaan yksikköön. Aiemmin meidän piti mm. tilata polttoaineet sähköpostin ja puhelimen välityksellä, mikä oli erittäin haastavaa ja aikaa vievää. Nyt uuden polttoaineketjun hallintajärjestelmän myötä prosessin hallinta on tehty helpoksi", sanoo operointipäällikkö Sanna Alitalo Turun Seudun Energiatuotanto Oy:stä.

Tietoa asiakkaasta Turun Seudun Energiatuotanto Oy

Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n omistaa Turku Energia Oy, Raision, Kaarinan ja Naantalin kaupungit, sekä Fortum Power and Heat Oy.

Vuonna 2017 käynnistetty Naantalin biovoimalaitos tuottaa 396 MW energiaa, josta 146 MW on sähköä ja 250 MW lämpöä. Voimalaitosta voidaan ajaa puulla, oljella, turpeella, hiilellä, jalostamokaasulla sekä kierrätyspolttoaineella (REF). Laitoksen käyttöönottoajankohtana se oli kokoluokaltaan ainoa Suomessa tehden siitä erittäin merkittävän hankkeen.

Kokonaisuudessaan TSE tuottaa noin 2 300 GWh/a kaukolämpöä ja 1 100 GWh/a sähköä. Yhtiön kokonaisliikevaihto on noin 130 miljoonaa euroa.

VALMET
Konserniviestintä

Biopolttoainetta saapuu voimalaitokselle

Lisätietoja:     
Janne Koivuniemi, tuotepäällikkö, Automaatio, Valmet, puh. +358 40 846 5560

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Tavoitteemme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa.

Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin edistykselliset palvelut ja automaatioratkaisut parantavat asiakkaidemme tuotantoprosessien luotettavuutta ja suorituskykyä sekä tehostavat raaka-aineiden ja energian käyttöä.

Valmetin liikevaihto vuonna 2017 oli noin 3,1 miljardia euroa. Yli 12 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen - joka päivä. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.

Lue lisää  www.valmet.comwww.twitter.com/valmetglobal

Henkilötietojen käsittely