Valmet toimittaa kiintoainemittaus- ja optimointisäätösovelluksen lietteen kuivatukseen Tampereen Veden Viinikanlahden jätevedenpuhdistamolle

Valmet Oyj:n ammattilehdistötiedote 7.9.2015 klo 11:00

Valmet toimittaa kiintoainemittaus- ja optimointisäätösovelluksen lietteen kuivatukseen Tampereen Veden Viinikanlahden jätevedenpuhdistamolle Tampereelle. Toimitus ajoittuu kuluvalle syksylle. Tilaus sisältyy Valmetin vuoden 2015 kolmannen neljänneksen saatuihin tilauksiin. Tilauksen arvoa ei julkisteta.

"Lietteen kuivatus on monimutkainen prosessi. Linkoukseen tarvitaan energiaa ja kemikaaleja. Jotta kumpaakaan ei tuhlata ja säästyy kuljetuskustannuksia, tarvitaan optimointia. Käsikäyttöisesti on hankala ajaa prosessia optimaalisella tavalla", perustelee investointia tekninen päällikkö Heikki Syrjälä Tampereen Vedestä.

Tampereen Vesi, Viinikanlahden jätevedenpuhdistamo (Kuva, Tampereen Vesi)

"Luotettavat kiintoainemittaukset mahdollistavat lietteen kuivatusprosessin tarkan monitoroinnin ja antavat prosessista arvokasta tietoa. Kustannuksia voidaan säästää ja prosessin tehokkuutta nostaa, kun mittaukset liitetään kehittyneeseen jatkuvatoimiseen lietteen kuivatuksen optimointisovellukseen", sanoo tuotepäällikkö Heli Karaila Valmetin Automaatio-liiketoiminnasta.

Optimoinnin avulla energia- ja ympäristötehokkuutta

Lietteen kuivatuksen optimointisovellus on kehitetty erityisesti kunnallisten ja teollisuuden jätevesilaitosten lietteen kuivatuslingoille. Kemikaali-, energia- ja kuljetuskustannussäästöjen lisäksi laitoksen koko kapasiteettia saadaan tehostettua, kun laitoksella kiertävä kiintoaine pienenee.

Kuivatusprosessin automatisointi vähentää laboratorionäytteiden ottoa ja käsittelyä, tuottaa jatkuvatoimisesti prosessitietoa ja vähentää prosessin jatkuvaa seurantatarvetta. Optimointi yhdessä luotettavien kiintoainemittausten kanssa parantaa laitosten energia- ja ympäristötehokkuutta.

Tietoja asiakkaasta Tampereen Vesi

Tampereen Vesi on Tampereen kaupungin liikelaitos, joka tuottaa vesihuoltopalveluja tamperelaisille kuluttaja-asiakkailleen sekä Tampereen seudun kunnille. Vuonna 2014 Tampereen Veden liikevaihto oli 52,9 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa oli 129 vakituista työntekijää.

VALMET
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Heli Karaila, tuotepäällikkö, Automaatio, Valmet, puh. 040 543 4724

Valmet on maailman johtava teknologian, automaation ja palveluiden toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Valmetin visiona on tulla maailman parhaaksi asiakkaidensa palvelussa.

Valmetin asiakkailleen tarjoamat palvelut kattavat kaiken kunnossapidon ulkoistuksesta tehtaiden ja voimalaitosten parannuksiin ja varaosiin. Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin edistyksellisiin automaatioratkaisuihin sisältyvät niin yksittäiset mittaukset kuin koko tehtaan kattavat avaimet käteen automaatioprojektit.

Valmetin liikevaihto vuonna 2014 oli noin 2,5 miljardia euroa. 12 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen - joka päivä. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal

Total solids transmitter - Valmet TS
www.valmet.com/ValmetTS

Low solids measurement - Valmet LS
www.valmet.com/ValmetLS

Sludge dewatering optimization - Valmet SDO
www.valmet.com/ValmetSDO


Valmet TS on huoltovapaa ja luotettava kiintoainemittaus.

Alhaisten kiintoainemittausten sovellus Valmet LS on kehitetty erityisesti haasteellisiin rejektivesisovelluksiin.