Täsmällistä telahiontaa 3D-mittauksella

07.08.2015

Täsmällistä telahiontaa 3D-mittauksella 07.08.2015 Valmetin hiojat hyödyntävät viimeisintä 3D-teknologiaa lähes kaikissa Valmetin telahuoltokeskuksissa.

Valmetin asiakkailla on yksilölliset tarpeet telahionnan mittatoleransseille. Tavoitteisiin voidaan päästä nopeasti, luotettavasti ja täsmällisesti vain 3D-hiontamenetelmillä. Valmetin telahionnan asiantuntijat käyttävät uusinta 3D-teknologiaa taatakseen äärimmäisen tarkan poikkiprofiilin muodon ja telan pyöreyden.

Epätasaisuuksien havaitseminen

Kuluneen telapinnan hionta alkaa läpikotaisella mittauksella. Tavanomaiset kahden pisteen mittalaitteet eivät kykene kuvaamaan telan muotoa oikein, koska pyörivän telan geometriset epätäydellisyydet vääristävät helposti pinnan mittaustulosta. Tällöin hiomakoneen operaattori ei voi tietää, minkälainen lopputulos hionnasta todellisuudessa saadaan.

Telan todellisen 3D-muodon mittaamiseen tarvitaan äärimmäisen tarkka nelipistemittalaite. Mahdollisimman tarkkaan hiomatulokseen vaaditaan lisäksi 3D-mittaukseen perustuva hiontapään 3D-ohjaus.

Hionta telan omilla laakereilla

Hiottu telapinta mahdollistaa telan tasaisen pyörimisen paperikoneessa. Mikäli tela voidaan hioa sen omilla laakereilla, pyörimisliike on identtinen todellisen loppukäytön kanssa ja lopputulos paras mahdollinen. Jos telan laakereita ei hionnassa voida käyttää, paras hiontatulos saavutetaan silti yhdistämällä telan muotomittaus 3D-ohjattuun hiontapäähän. Tällöin loppukäytön ainoa hallitsematon tekijä on itse laakereiden tarkkuus.

Tavanomaisen kahden pisteen mittalaitteen (vasemmalla) sijaan moderni neljän pisteen (oikealla) mittausjärjestelmä kykenee mittaamaan telan tarkan muodon kolmiulotteisesti.

Pidemmät telojen ajoajat ja pienempi värähtelytaso

Telahiontateknologiassa tapahtuneet edistysaskeleet näkyvät heti Valmetin asiakkaiden telapintojen paremmassa suorityskyvyssä. 3D-hionnan yhdistäminen viimeisimpään teknologiaan tuo selkeitä etuja niin huoltotöiden vähentyneessä määrässä kuin telojen loppukäytössä. Telahionnan laadulla voidaan maksimoida telojen ajoajat ja minimoida niiden värähtely.

3D-mittaus mahdollistaa yksilöllisten toleranssien tarkan määrittelyn asiakkaan erityistarpeiden mukaan. Näin telapintojen ajoaikoja voidaan pidentää ilman, että telan hiontaan käytetään tarpeettomasti ylimääräistä aikaa.

Räätälöityjä ja kustannustehokkaita ratkaisuja kaikenlaisille teloille

Valmet soveltaa uusinta 3D-hiontateknologiaa ja osaamistaan globaalisti. Siksi hionnalle asetetut laatutavoitteet voidaan täyttää aina tarkoituksenmukaisesti. Muuttamalla paikallisen tietotaitomme osaksi maailmanlaajuista osaamista pystymme täyttämään jokaisen asiakkaamme yksilölliset vaatimukset – kiitos 3D-hionnan.