Pakkauskartongeissa huimia parannuksia oikeanlaisilla märkäviiroilla

22.09.2014

Oikeanlaisella märkäviiralla voi saada aikaan huimia parannuksia kartonginvalmistuksessa. OptiProof-viirat lisäävät koneen tehokkuutta, parantavat kartongin laatua ja säästävät merkittävästi kustannuksia – eli tuovat pakkauspaperin valmistajille tervetulleita hyötyjä.

Ulkopakkauskartongeilta – lainerilta ja flutingilta – vaaditaan koko ajan parempaa tuotantotehokkuutta ja kustannussäästöjä. Ensinnäkin niiden pitäisi olla mahdollisimman kevyitä mutta lujuusominaisuuksiltaan yhtä hyviä kuin painavammat laadut. ”Jotta tämä saadaan aikaan sekä poikki- että konesuuntaisesti koko rainan leveydeltä, formaation on oltava hyvä ja kiintoaineen on sitouduttava rainaan. Myös tasaiset neliöpainoprofiilit sekä lainerin hyvät painatusominaisuudet ovat tärkeitä”, sanoo Valmetin märkäviirojen tuoteteknologiapäällikkö Pekka Kortelainen.

Toiseksi ulkopakkauskartongeilta vaaditaan energiansäästöjä, sillä energian osuus niiden tuotantokustannuksista on suuri. Viiraosa vastaa noin 19 prosentista pakkauspaperikoneen energiankulutuksesta, ja eniten energiaa, 42 prosenttia, vievät käyttömoottorit.

Kolmanneksi vaatimuksia asettaa koneiden nopeuksien kasvattaminen; pakkauskartonkia halutaan tuottaa entistä nopeammin ilman ratakatkoja. Nopeimmat kitaformerikoneet ajavat yli 1 600 m/min, ja tämänhetkinen 24 tunnin maailmanennätysnopeus on 1 704 m/min.

Myös märkäviiroilta vaaditaan enemmän

Kaikki edellä mainitut seikat asettavat paineita myös märkäviiroille. ”Pitkän käyntiajan ja tehokkaan vedenpoiston lisäksi viiroilta vaaditaan hyvää retentiokykyä, vähäistä kuidun- ja vedenkuljetusta, hyvää mitta- ja diagonaalistabiiliutta sekä korkeaa kuiduntukea”, Kortelainen luettelee.

Valmet kehitti OptiProof-märkäviiran alun perin painopaperikoneille suunniteltujen hienopintaisten viirojen pohjalta. Niiden hieno loimi, 10-niitinen rakenne ja lukkosidonta saavat aikaan hienon paperipuolen ja kulutusta kestävän telapuolen.

OptiProof-viira antaa 25 prosenttia paremman kuiduntuen ja 15 prosenttia suuremman poikittaisjäykkyyden kuin perinteinen SSB-viira. Vaikka viira on ohuempi ja siinä lähes 10 prosenttia pienempi avoin tilavuus, sen kulumiskestävyys on lähes 20 prosenttia parempi kuin perinteisessä SSB-viirassa. Myös sauma on 50 prosenttia lujempi pääosin lukkosidonnan ansiosta.

Kortelaisen mukaan kokemukset tuotantokoneilla ovat osoittaneet OptiProof-viirojen soveltuvan niin hitaille tasoviirakoneille kuin maailman nopeimmille kitaformeripakkauskartonkikoneille.