Vastuullinen sijoitus

valmet-sustainability.png

Uskomme, että kestävä kehitys luo arvoa osakkeenomistajille pitkällä aikavälillä ja auttaa meitä paremmin hyödyntämään mahdollisuuksia ja hallitsemaan riskejä, joita taloudelliset, ympäristölliset ja sosiaaliset megatrendit nostavat.

Valmetin ilmasto-ohjelma

Valmet on luonut kunnianhimoisen ilmasto-ohjelman − Kohti hiilineutraalia tulevaisuutta −, joka jatkaa kokonaisvaltaista kestävän kehityksen työtämme. Hiilineutraalius tarkoittaa tasapainoa tuotettujen ja sidottujen hiilidioksidipäästöjen välillä. Hiilineutraalius voidaan saavuttaa poistamalla tai kompensoimalla hiilidioksidipäästöt.

Ilmasto-ohjelmamme sisältää kunnianhimoiset tavoitteet hiilidioksidipäästöjen vähentämiselle sekä konkreettiset toimenpiteet koko arvoketjulle, johon kuuluu toimitusketju, oma toimintamme sekä teknologioidemme käyttövaihe asiakkaidemme tuotannossa. Tavoitteet saavutetaan ilman päästöjen kompensointia. Ohjelma on linjassa Pariisin ilmastosopimuksen 1,5 asteen mukaisen tavoitteen sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa. Myös Science Based Targets -aloite (SBTi) on hyväksynyt Valmetin ilmastotavoitteet.

Lue lisää ilmasto-ohjelmastamme täältä.

 

Toimitusjohtaja Pasi Laine puhuu Valmetin ilmasto-ohjelmasta Pääomamarkkinapäivässä 2021

 

Kestävän kehityksen riskit ja mahdollisuudet

Valmetin liiketoimintaan ja markkinaympäristöön kohdistuu erilaisia riskejä ja mahdollisuuksia johtuen yhtiön laajasta ja globaalista operatiivisesta toiminnasta sekä teknologian ja teollisuuden monimuotoisuudesta. Valmetilla on systemaattinen menetelmä yhtiön kestävän kehityksen riskien ja mahdollisuuksien todennäköisyyden ja vaikutusten säännölliseen arviointiin. Aiheita ovat ilmastonmuutos, työterveys ja turvallisuus, ympäristöasiat, ihmisoikeudet, työelämän perusoikeudet ja eettisen liiketoiminnan periaatteet Valmetin omissa toiminnoissa sekä hankintaketjussa. Kestävään kehitykseen liittyvien riskien ja mahdollisuuksien hallinta sisältyy Valmetin monialaiseen, konserninlaajuiseen riskienhallintaprosessiin.

Viimeisten vuosien aikana asiakkaidemme kiinnostus on kasvanut mm. energiankulutuksen, kemikaalisäästöjen, operaatioiden tehokuuden ja välineiden saatavuuden optimointia kohtaan. Ympäristötehokkaiden prosessien ja lopputuotteiden kysynnän kasvaessa yhtiöiden kyky vastata näihin tarpeisiin voi muuttua kilpailueduksi. Ilmastonmuutos on vaikuttanut strategiaamme korkeimmalla mahdollisella tasolla, eli osana missiotamme muuntaa ja jalostaa uusiutuvista raaka-aineista kestäviä ja vastuullisia tuloksia.

Lue lisää kestävän kehityksen riskeistä ja mahdollisuuksista.

 

Kestävän kehityksen raportointi

Valmetin kestävän kehityksen raportointi on Global Reporting Initiativen GRI Standardien mukaista.

Valmet raportoi usealle ulkopuoliselle yritysvastuun luokittelijalle, mikä helpottaa sidosryhmiä Valmetin kestävän kehityksen saavutuksien arvioinnissa.

Vuonna 2023 Valmet valittiin Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin (DJSI) kymmenettä vuotta peräkkäin. DJSI on kestävän kehityksen indeksiperhe, johon listataan vuosittain maailman johtavat kestävän kehityksen yritykset eri toimialoilta. Valmet listattiin jälleen sekä Dow Jonesin kestävän kehityksen DJSI World että DJSI Europe -indekseihin.

Valmet on raportoinut CDP:lle vuodesta 2015 lähtien ja sai A luokituksen vuonna 2023. CDP on kansainvälinen voittoa tavoittelematon vastuullisuutta edistävä organisaatio, joka kerää ja arvioi ilmastonmuutokseen liittyvää tietoa yrityksiltä ja kaupungeilta auttaakseen sijoittajia paremmin ymmärtämään taloudellisia riskejä ja mahdollisuuksia, joita ilmastonmuutos luo heidän portfolio-yhtiöillensä.  

Lue lisää Valmetin kestävän kehityksen raportoinnista.

Valmet CPD 2023  MSCI_ESG_AAA.png valmet-ecovadis-2023.png ISS QualityScore Badge_Social.png ISS QualityScore Badge_Environmental.png  

Toimintaperiaatteet ja keskeiset prosessit

Valmetin arvot, toimintaohje (Code of Conduct) ja muut keskeiset toimintamallit muodostavat pohjan vastuulliselle liiketoiminnalle. Tavoitteenamme on globaalisti johdonmukainen ja läpinäkyvä hallintatapa, jotta kaikki sidosryhmät pystyvät luotettavasti arvioimaan yhtiön kestävän kehityksen toimintaa ja edistystä.

Valmetin kestävää toimintaa tukevat toimintaperiaatteet:

Lue lisää Valmetin toimintaperiaatteista.

 

Sustainability360º-ohjelma

Valmetin kestävän kehityksen ohjelma, Sustainability360º, käsittelee vastuullisuutta laajasti koko toimintamme osalta.

Ohjelmaa uudistettiin helmikuussa 2022, ja uudistettu ohjelma kattaa vastuullisuuden ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnolliset (ESG) näkökulmat. Se sisältää Valmetin koko arvoketjun mukaan lukien toimitusketjun, yhtiön oman toiminnan sekä teknologioiden käyttövaiheen asiakkaiden tuotannossa.

Uudistettu Sustainability360º-ohjelma perustuu yhtiön liiketoiminnan ja sidosryhmien kannalta olennaisimpien aiheiden perusteelliseen arviointiin koko Valmetin arvoketjussa. Kaikille näille olennaisimmille aiheille on määritelty konkreettiset tavoitteet ja toimintasuunnitelmat, jotka sisältyvät yhtiön vuosisuunnitteluprosessiin.

Lue lisää Sustainability 360º-ohjelmasta.