Valmetin nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanosta ja palkitsemisesta

Valmet Oyj:n pörssitiedote 16. tammikuuta 2017 klo 16:30

Ehdotus hallituksen kokoonpanosta

Valmetin nimitystoimikunta ehdottaa seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi 23. maaliskuuta 2017, hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemää varsinaisen yhtiökokouksen 2018 päättymiseen asti, ja että

  • Bo Risberg, Lone Fønss Schrøder, Rogerio Ziviani, Aaro Cantell, Jouko Karvinen ja Tarja Tyni valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi,
  • Eriikka Söderström valitaan hallitukseen uutena jäsenenä.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että Bo Risberg valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Jouko Karvinen valitaan hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Valmetin hallituksen jäsenet, Mikael von Frenckell ja Friederike Helfer, ovat ilmoittaneet Valmetin nimitystoimikunnalle, että he eivät ole käytettävissä hallituksen valinnassa seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa. Mikael von Frenckell (s.1947), on toiminut Metson hallituksen jäsenenä 2010-2013 ja varapuheenjohtajana 2012-2013. Hän on toiminut Valmetin hallituksen varapuheenjohtajana jakautumisesta (31. joulukuuta 2013) lähtien.
Friederike Helfer (s.1976) on toiminut Valmetin hallituksen jäsenenä jakautumisesta (31. joulukuuta 2013) lähtien.

Nimitystoimikunta toteaa, että henkilöstön edustaja osallistuu hallituksen kokouksiin kutsuttuna asiantuntijana yritysten hallinnosta annetun Suomen lain mukaisin rajoituksin. Uusi hallitus kutsuu henkilöstön edustajan järjestäytymiskokoukseensa ulkoisena asiantuntijanaan varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen.

"Maailmanlaajuisen yhtiön, kuten Valmet, hallituksessa tulisi olla hyvin kattava kokemuspohja ja laaja-alaista osaamista. Uskon, että nimitystoimikunnan esittämä ehdokas hallituksen jäseneksi enemmän kuin täyttää nämä tavoitteet", sanoo Kari Järvinen, nimitystoimikunnan puheenjohtaja.

Ehdotettu uusi hallituksen jäsen

Eriikka Söderström toimii tällä hetkellä hallituksen jäsenenä ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana Comptel Oyj:ssä. Tätä ennen hän on työskennellyt muun muassa talousjohtajana Kone Oyj:ssä ja Vacon Oyj:ssä, sekä toiminut erilaisissa johtavissa tehtävissä rahoituksessa ja yritysten talous- ja laskentatoimissa.

Ehdotus hallituksen palkitsemisesta

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinaisessa yhtiökokouksessa valittavan, varsinaisen yhtiökokouksen 2018 päättymiseen asti toimivan hallituksen vuotuisen palkkion maksaminen toteutuu seuraavasti:

  • 100 000 euroa hallituksen puheenjohtajalle,
  • 60 000 euroa hallituksen varapuheenjohtajalle,
  • 48 000 euroa jokaiselle hallituksen jäsenelle.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että peruspalkkiona maksetaan 7 000 euroa jokaiselle tarkastusvaliokunnan jäsenelle, 14 000 euroa tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle, 4 000 euroa jokaiselle palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenelle sekä 6 000 euroa palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle. 

Nimitystoimikunta ehdottaa myös, että niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Pohjoismaissa, maksetaan kokouspalkkiona 700 euroa kokoukselta, jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa 1 400 euroa kokoukselta, ja niille jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella 2 800 euroa kokoukselta mukaan lukien valiokuntien kokoukset.

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että palkkion saannin edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen hankkia 40 prosentilla kiinteästä vuosipalkkiostaan Valmetin osakkeita säännellyllä markkinalla Nasdaq Helsingin pörssilistalla muodostuvaan hintaan, ja että hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.tammikuuta-31.maaliskuuta 2017 on julkistettu.

Nimitystoimikunta


Kari Järvinen (toimitusjohtaja, Solidium Oy) toimi nimitystoimikunnan puheenjohtajana. Nimitystoimikunnan jäseniä olivat Risto Murto (toimitusjohtaja, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma), Roger Hagborg (sijoitusneuvonantaja, Solero LuxCo S.à r.l., Tritonin ohjaamat rahastot), Satu Huber (toimitusjohtaja, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Elo) ja Bo Risberg asiantuntijajäsenenä Valmet Oyj:n hallituksen puheenjohtajan ominaisuudessa.

Valmetin hallitus sisällyttää nämä ehdotukset varsinaisen yhtiökokouksen 2017 kokouskutsuun, joka julkaistaan arviolta 8. helmikuuta 2017.

Lisätietoja antaa:
Kari Järvinen, Valmetin nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh. 040 548 3995
Rasmus Oksala, lakiasiainjohtaja, Valmet, puh. 010 672 0026

VALMET

Kari Saarinen
talousjohtaja

Calle Loikkanen
sijoittajasuhdejohtaja

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Tavoitteemme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa.

Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin edistykselliset palvelut ja automaatioratkaisut parantavat asiakkaidemme tuotantoprosessien luotettavuutta ja suorituskykyä sekä tehostavat raaka-aineiden ja energian käyttöä.

Valmetin liikevaihto vuonna 2015 oli noin 2,9 miljardia euroa. 12 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen - joka päivä. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal

Seuraa Valmetin sijoittajasuhteita Twitterissä www.twitter.com/valmetir